Speciaal onderwijs

Onderwijs in Nederland
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Onderwijs in Nederland

Slide 1 - Tekstslide

 Speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs (SO)​
Speciaal basisonderwijs (SBO)​ 
Voorgezet speciaal onderwijs (VSO)​ 
Praktijkonderwijs (PRO)​ 

 • OPP is verplicht bij speciaal onderwijs​ 
 • Persoonlijk plan voor elke leerling​
 • Ontwikkelingsperspectieven per leerling erg verschillend​ 
 • OPP geeft leerkracht houvast​ 
 • Leren en ontwikkelingsperspectief inzichtelijk voor ouders.​


Slide 2 - Tekstslide

Waar denk je aan bij
(voortgezet) speciaal onderwijs?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

(Voortgezet) Speciaal onderwijs             
 • Leerlingen met een stoornis, ziekte of beperking

 • Geen passend speciaal basisonderwijs (sbo), leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs

 • Van SO naar VSO vanaf 12 tot maximaal 20 jaar

 • Indicatie nodig

Slide 6 - Tekstslide


                            Clusters
1
blinde, slechtziende kinderen
2
dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis
3
motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen
4
kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen

Slide 7 - Tekstslide

Hoeveel leerlingen zitten in Nederland op het speciaal onderwijs?
A
265
B
3.700
C
70.000
D
200.000

Slide 8 - Quizvraag

Cijfers
2021
2022
Totaal aantal leerlingen (V)SO
71.600
72.400
Cluster 1
570
570
Cluster 2
8202
8070
Cluster 3 en 4
62.830
63.770
Aantal scholen
264

Slide 9 - Tekstslide

Cluster 4        
ADHD
Dyslexie
Thuiszitter
Autisme
Angsten
Thuiszitter
Autisme
Tics
Hoogbegaafd
Boosheid
Depressie
PTSS
Ouder/kind
problematiek
Leerlingen met diverse problematieken

Slide 10 - Tekstslide

Cluster 4          
Aanpakker
Handig
Behulpzaam
Kans op werk
Dierenvriend
Creatief
Hobbykok
Zelfstandig               wonen
Goed met              computers
Uitdaging
Vervolg-                  opleiding


Humor
Muzikaal
Kans op 
 dagbesteding 

Leerlingen met diverse kwaliteiten

Slide 11 - Tekstslide

Uitstroom profielen

 • Arbeidsmarkt

 • Vervolgonderwijs

 • Dagbesteding 

Slide 12 - TekstslideIn de praktijk...

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Leerlingen maken vorderingen in (hele) kleine stapjes.
Leerlingen hebben extra aandacht en ondersteuning nodig.
Voordeel
Uitdaging
Kans
Nadeel
Beperking
Risico
Je werkt nauw samen met collega's en hulpverlening.
De klassen zijn kleiner dan in regulier onderwijs. 
Je benadert leerlingen positief, ondanks verschillend gedrag.
Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn kwetsbaar.
Je begeleidt leerlingen één-op-één of in kleine groepjes. 
Leerlingen hebben diverse achtergronden en gedrags-problemen.

Slide 15 - Sleepvraag

Passend onderwijs betekent dat je aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind. Je kunt niet van alle leerlingen hetzelfde eindresultaat verwachten.

Slide 16 - Tekstslide