Energizers Voortgezet Onderwijs

Voortgezet onderwijs
11 Warming Up & Concentratie oefeningen
tip!
Elke energizer bestaat uit twee slides: 
  • een voorblad met instructies in de notitie (klik op het icoontje rechtsonder de slide)
  • een slide met een filmpje van de energizer (ter instructie voor de leerkracht)
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieMuziek+2Middelbare schoolPraktijkonderwijsvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides en 9 videos.

time-iconLesduur is: 10 min

Introductie

Energizers zijn korte groepsopdrachten die zorgen voor afwisseling in de les. Leerlingen kunnen hun energie kwijt en hun aandacht even ergens anders op richten. Het zijn leuke korte werkvormen met veel energie en plezier, die geen voorbereiding vragen en slechts een paar minuten hoeven te duren. De energizers staan door elkaar op het gebied van moeilijkheidsgraad.

Instructies

Een energizer werkt erg goed als een energie opwekkend intermezzo tussen twee taken in, zodat leerlingen zich daarna weer goed kunnen concentreren. Het bevordert de creativiteit, groepsvorming en groepsgevoel van de klas en zijn vooral erg leuk om samen te doen!

Onderdelen in deze les

Voortgezet onderwijs
11 Warming Up & Concentratie oefeningen
tip!
Elke energizer bestaat uit twee slides: 
  • een voorblad met instructies in de notitie (klik op het icoontje rechtsonder de slide)
  • een slide met een filmpje van de energizer (ter instructie voor de leerkracht)

Slide 1 - Tekstslide

Toelichting:
Energizers zijn korte groepsopdrachten die zorgen voor afwisseling in de les. 
Het zijn leuke korte werkvormen met veel energie en plezier, die geen voorbereiding vragen en slechts een paar minuten hoeven te duren. De opdrachten staan qua moeilijkheidsgraad door elkaar. 
Ho Ching Tjak!
Ritme & muzikaliteit
Uitdagend
10 minuten (kan ook in etapes)
Muziek met een boek!

Slide 2 - Tekstslide

Toelichting:
Benodigdheden per leerling: een boek en een tafel. Het filmpje van deze energizer kun je aan de leerlingen laten zien en dan stap voor stap meedoen.

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ho Ching Tjak!
Ritme & muzikaliteit
Uitdagend
10 minuten (kan ook in etapes)
Peanut butter in a cup

Slide 4 - Tekstslide

Toelichting:
Een leuk activerend Engelstalig lied met bewegingen. Het filmpje van deze energizer kun je aan de leerlingen laten zien en dan stap voor stap meedoen.

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ho Ching Tjak!
warming up, samenwerking & concentratie
Eenvoudig
5 minuten
Elektriciteit!

Slide 6 - Tekstslide

Toelichting:
We doen een race met twee teams. De teams gaan in twee rijen zij-aan-zij tegen over elkaar staan. Elk team houdt elkaars hand vast. Aan het eind van de twee rijen zetten we een voorwerp op een tafel (iets dat niet stuk valt als het de grond zou raken en niet te klein is) bijvoorbeeld een grote knuffel of voetbal. De juf of meester staat aan het begin van de rij en houdt van elk team de hand van de eerste speler vast. In stilte geeft de juf/meester een knijpje tegelijkertijd in beide handen. De leerlingen moeten dit knijpje zo snel mogelijk doorgeven tot de laatste leerling, die zodra hij/zij een knijp voelt zo snel mogelijk het voorwerp pakt, voordat het andere team dat doet!

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ho Ching Tjak!
Concentratie & muzikaliteit
Uitdagend
10 minuten (kan ook in etapes)
The cool hand-beat

Slide 8 - Tekstslide

Toelichting:
Bekijk klassikaal het filmpje en oefen (in etappes) net zo lang tot dat het lukt.

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ho Ching Tjak!
Muzikaliteit, concentratie en samenspel
Uitdagend
10 minuten
Bodypercussie!

Slide 10 - Tekstslide

Toelichting:
Bekijk klassikaal het filmpje en oefen (in etappes) net zo lang tot dat het lukt.

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ho Ching Tjak!
Warming-up, samenwerking & concentratie
Uitdagend
10 minuten
Handjeklap!

Slide 12 - Tekstslide

Toelichting:
Leerlingen gaan om een tafel staan en leggen hun handen met de palmen naar beneden voor zich op tafel. Dan kruist iedereen met zijn rechterhand over de linkerhand van zijn buurman en legt hem weer op tafel. De juf of meester geeft de startrichting aan, bijvoorbeeld rechtsom en start met de oefening door met zijn rechterhand op tafel te klappen. Het is de bedoeling dat die klap wordt doorgegeven in de volgorde waarin de handen op tafel liggen; dit is ingewikkelder dan het lijkt omdat de handen gekruist zijn. Als een hand klapt zonder dat hij aan de beurt is, moet hij van tafel genomen worden. Een hand moet ook van tafel weggehaald worden als hij te vroeg of te laat klapt. Variant: Als iemand twee keer klapt, verandert de klaprichting. Alle deelnemers mogen hier op elk moment gebruik van maken. De oefening is afgelopen wanneer er één deelnemer overblijft of wanneer twee deelnemers beiden nog één hand op tafel hebben.

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ho Ching Tjak!
Warming Up & Concentratie oefening
Eenvoudig
10 minuten
Ho Ching Tjak!

Slide 14 - Tekstslide

Toelichting:
We gaan in een cirkel staan en iemand begint met een HO. Bij een HO gaan de handen bijeen en de armen omhoog in een vloeiende opwaartse beweging (als een Samurai zwaard). Vervolgens reageren de twee ‘buren’ met een CHING. Dit is de handen bijeen ook weer als een zwaard en een zijwaartse beweging als het doorklieven van de ‘HO persoon’. De HO persoon beweegt vervolgens de armen in en vloeiende beweging neerwaarts en roept TJAK en kijkt daarbij iemand aan in de groep. Degene die aangekeken wordt roept HO en wordt daarbij de nieuwe HO persoon. 

Begin dit spel rustig, om de regels eigen te maken. Verhoog vervolgens het tempo zodat HO-CHING-TJAK zonder pauzes klinkt. Een laatste ronde werd gespeeld als spel waarbij leerlingen ‘af’ zijn bij een fout of een te trage reactie. Ben je af, dan stap je uit de kring. 

Eenvoudiger: WA-WA-WA met dezelfde bewegingen.

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ho Ching Tjak!
Muzikaliteit, concentratie en samenspel
Uitdagend
15 minuten
BimBam!

Slide 16 - Tekstslide

Toelichting:
Bekijk klassikaal het filmpje en oefen (in etappes) net zo lang tot dat het lukt.

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ho Ching Tjak!
Ritme, expressie & creativiteit
Uitdagend
5 minuten
D-O-W-N

Slide 18 - Tekstslide

Toelichting:
Engels creatief klaplied. Bekijk het filmpje en zing het lied in een kring. Elke leerling mag een keer een beweging verzinnen. Je kunt het ook in het Nederlands doen: G-A Ga je gang, ga lekker je gang! Hoi [naam] Hallo (2x) Ga lekker je gang! (2x) (no way, oke!). G-A Ga je gang, ga lekker je gang!

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ho Ching Tjak!
concentratie & samenwerken
Eenvoudig
5 minuten
Tel door de ruimte!

Slide 20 - Tekstslide

Toelichting:
Leerlingen proberen gezamenlijk tot 10 te tellen door telkens individueel een getal te noemen. Zodra twee leerlingen iets tegelijkertijd zeggen, beginnen ze weer opnieuw.
Tel door de ruimte
Alle leerlingen lopen rustig door de ruimte. 
De docent geeft aan: vanaf nu gaan jullie één voor één tot tien tellen, maar ik geef niet aan wie en wanneer. Zodra per ongeluk twee leerlingen tegelijkertijd het volgende getal zeggen beginnen we weer opnieuw. Lukt het om tot tien te tellen? En lukt het ook met bijv. de tafel van 6?

Slide 21 - Tekstslide

Toelichting:
Zorg dat leerlingen stil en geconcentreerd zijn; het lukt alleen als iedereen goed gefocust is.
Ho Ching Tjak!
concentratie
Eenvoudig
5 minuten
7 = ssh!

Slide 22 - Tekstslide

Toelichting:
Leerlingen doen een spelletje waarbij je geen getal mag zeggen waar een 7 in zit of in de tafel van 7 voorkomt.
7 = ssh!
Leerlingen zitten/staan in een kring. We gaan met de klas met de klok mee tot 69 tellen. Een leerling begint ‘1’ en vervolgens de leerling ernaast ‘2’ etc. Maar let op! Je mag geen getal zeggen waar een 7 in zit of in de tafel van 7 voorkomt. Dan roep je ‘Sssh!’ met je vinger voor je mond. Als je per ongeluk toch een 7 zegt of 17 of een getal uit de tafel van 7, dan moeten we weer opnieuw beginnen. Lukt het om tot 70, ssh! 69 te tellen? 
Variant: als er ‘Ssh!’ wordt geroepen dan gaan we weer tegen de klok in en nog een keer, dan weer met de klok mee.

Slide 23 - Tekstslide

Toelichting:
Je kunt dit spel ook als een afvalrace doen; wanneer iemand een fout maakt ligt diegene eruit.