H7 de arbeidsmarkt herhaling/terugblik

H7 De arbeidsmarkt
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

H7 De arbeidsmarkt

Slide 1 - Tekstslide

Vacatures (onbezette arbeidsplaatsen)
Werkgelegenheid
Alle bezette banen en onbezette arbeidsplaatsen bij elkaar. 
Bezette arbeidsplaatsen.

Slide 2 - Tekstslide

Werklozen
Beroepsbevolking
Beroepsbevolking:
Alle mensen tussen 15 en pensioenleeftijd die werken of werkloos zijn!!
Werkzame   beroepsbevolking:
Het werkzame deel van de beroepsbevolking

Slide 3 - Tekstslide

Beroepsbevolking / Werkgelegenheid

Slide 4 - Tekstslide

De arbeidsmarkt is ......
A
de vraag naar arbeid
B
de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid
C
het aanbod van arbeid
D
een markt waar je naar toe kan

Slide 5 - Quizvraag

Arbeidsmarkt
Werknemer
Werkgever
Aanbod
Vraag

Slide 6 - Sleepvraag

Er is vraag naar arbeid op de arbeidsmarkt.
Wie zijn de vragers op de arbeidsmarkt?

A
Bedrijven en de overheid
B
Werklozen
C
Werkenden
D
Geen van allen

Slide 7 - Quizvraag

Wat is werkgelegenheid?
A
Het aantal arbeidsplaatsen/ banen die er binnen een land zijn
B
Alle mensen die nog op zoek zijn naar een baan
C
het aantal mensen die niet kunnen werken
D
Alle mensen tussen de 15 en 67 jaar oud die willen en kunnen werken.

Slide 8 - Quizvraag

Wat is de beroepsbevolking?
A
Alle vraag en aanbod van arbeid.
B
Alle mensen die werk zoeken.
C
Mensen van 15 jaar tot pensioen die werken of werk zoeken.
D
Alle vacatures bij werkgevers.

Slide 9 - Quizvraag

Aanbod van arbeid
Vraag naar arbeid
Vacatures
Beroepsbevolking
Werkgelegenheid
Werklozen

Slide 10 - Sleepvraag

UWV 
Geen inkomen? Dan moet je naar het UWV
Het UWV is een overheidsinstelling dat alle uitkeringen regelt voor mensen. 


Slide 11 - Tekstslide

Wat is het UWV?
A
Een instantie die geld moet betalen.
B
Een club die geld verzamelt.
C
Een instantie die de uitkeringen regelt.
D
UVW is een uitkering.

Slide 12 - Quizvraag

Koppel de juiste tekst met de goede soort werkloosheid
Frictiewerkloosheid
Seizoenswerkloosheid
Regionale werkloosheid
kortdurende werkloosheid omdat je tijd nodig hebt om een nieuwe baan te vinden.
werkloosheid die in een bepaald gebied hoger is dan gemiddeld in het land.
werkloosheid die ontstaat als werk alleen in een bepaald deel van het jaar gedaan kan worden.

Slide 13 - Sleepvraag

Kans op werk
Wanneer heb je de meeste kans op werk/een baan?

Wanneer heb je minder kans op werk/een baan?

Slide 14 - Tekstslide

Leidinggevend of uitvoerend werk
Leidinggevend werk

Bij leidinggevend werk vertel je andere mensen wat zij  moeten doen en ben je verantwoordelijk voor het resultaat.​ 

Uitvoerend werk

Bij uitvoerend werk krijg je opdrachten van je baas en die voer je uit.

Slide 15 - Tekstslide

Wie heeft er meer kans op werk
A
Iemand zonder enige ervaring
B
Iemand met een klein beetje ervaring
C
Iemand met heel veel ervaring

Slide 16 - Quizvraag

Er is sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt als ...
A
laagopgeleide mensen minder mogelijkheden hebben op een baan dan hoogopgeleide mensen.
B
een Nederlander wordt aangenomen, terwijl er ook iemand met een migratieachtergrond gesolliciteerd heeft.
C
vrouwen vaker kiezen voor een baan in de zorg dan mannen.
D
Iemand niet wordt aangenomen vanwege afkomst of geslacht.

Slide 17 - Quizvraag

Huiswerk bespreken
Gemaakt en geleerd?

Vragen?

Uitwerkingen?

Slide 18 - Tekstslide

Voorbereiden opdracht 
Wat komt er in je CV te staan?

Op welke vacature ga je reageren?

Wat is je motivatie?

Slide 19 - Tekstslide