Hoofdstuk 3 - opvoedstijlen

Welzijn Kind en Jongere

Opvoedstijlen 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Welzijn Kind en Jongere

Opvoedstijlen 

Slide 1 - Tekstslide

Wat is opvoeden?

Slide 2 - Tekstslide

Wat is opvoeden?
'Opvoeding is een bepaalde vorm van omgang tussen volwassenen en jeugdigen die erop gericht zijn om richting te geven aan het kind op weg naar volwassenwording.'


 • Het kind dat iets leert en ervaring opdoet.
 • De opvoeder die gericht invloed uitoefent (intentioneel handelen)
 • Volwassenwording; zelf leiding geven aan je leven


Slide 3 - Tekstslide

Waar gaat opvoeden over?
                     Opvoeder                                    Opvoedeling

                          ouder                                       kind 
                          leerkracht                              leerling/student
                          trainer                                      speler
                          etc.                                            etc.

Slide 4 - Tekstslide

Wat doe je als opvoeder?
Vier pedagogische basisdoelen (Riksen- Walraven, 2004)

 • Het bieden van emotionele veiligheid.
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie.
 • Overdragen van waarden en normen.Slide 5 - Tekstslide

Ecologisch systeem 
Bronfenbrenner

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Voorbeelden waarbij
'de school' je kan
opvoeden?

Slide 8 - Woordweb

Factoren van invloed op de opvoeding

 • Omgeving waar in je in opgroeit
 • De tijd waarin je opgroeit
 • Temperament en geslacht van het kind
 • Bijzondere omstandigheden
 • Eigen opvoeding en karakter


Slide 9 - Tekstslide

Thuis is een belangrijke basis
veilige hechting = veilige basis waaruit je kan ontwikkelen
Opvoeding gebeurt thuis. We kijken nu naar verschillende opvoedstijlen en de gevolgen hiervan

Slide 10 - Tekstslide

Opvoedingsstijlen

Slide 11 - Tekstslide

Democratische opvoedingsstijl

Kind en ontwikkeling centraal (zelfstandig worden en eigen verantwoordelijkheid)
Onderhandelingen tussen kind en ouder
Een kind wordt beloond.
Ouders besteden veel tijd aan hun kinderen.
Tonen liefde
Invloed:
Samenwerken
Onderhandelen
Mening uiten
Hulpvaardig
Zelfvertrouwen

Slide 12 - Tekstslide

Autoritaire opvoedingsstijl

Bevelopvoeding
Er wordt niet met de kinderen onderhandeld.
Kinderen moeten doen wat de ouders zeggen.
Er wordt veel gestraft, weinig beloond.

Invloed:
Geen eigen mening
Geen uitdaging om te beslissen
Negatief zelfbeeld
Twijfelen
Gevoelig voor autoriteit
Goed aanpassingsvermogen


Slide 13 - Tekstslide

Laisser faire opvoedingsstijl

Zo min mogelijk bepalen voor het kind
Vrije opvoedingsstijl
Laat begaan
Weinig structuur in de dag.
Nauwelijks regels.

Invloed:
Vaak onzeker
Onduidelijke grenzen en regels
Invulling van vrijheid onbekend
Vreemd gedrag
Negatieve aandacht vragen
Eenzaam gevoel
Minder sociaal


Slide 14 - Tekstslide

Verwaarlozende opvoeding

Hebben geen band met het kind
Voeden eigenlijk niet op
Houden geen rekening met de interesses en behoeften van het kind
Invloed:
Kind voelt zich niet geliefd en eenzaam
Kan niet bij ouders terecht
Onzeker en teruggetrokken
Kans groot op ontsporen


Slide 15 - TekstslideIn dit filmpje worden vier verschillende koppels geïnterviewd. Elk koppel heeft zijn eigen idee over opvoeding. 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video