Christelijke opvoeding hoofdstuk 2

 Opvoeding
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
PedagogiekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

 Opvoeding

Slide 1 - Tekstslide

Waarom is het belangrijk om rekening
te houden met het karakter van
het kind?

Slide 2 - Woordweb

'Opvoeding is een bepaalde vorm van omgang tussen volwassenen en jeugdigen 
die erop gericht zijn om richting te geven aan het kind op weg naar  volwassenwording.'​


 • Het kind dat iets leert en ervaring opdoet.​
 • De opvoeder die gericht invloed uitoefent (intentioneel handelen)​
 • Volwassenwording; zelf leiding geven aan je leven​
Pedagogiek gaat over opvoeden

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoel:

Aan het eind van de les...

Kun je verschillende factoren benoemen die invloed hebben op de opvoeding.

Slide 4 - Tekstslide

Wat doe je als opvoeder?
Vier pedagogische basisdoelen (Riksen- Walraven, 2004)


 • Het bieden van emotionele veiligheid.
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
 • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie.
 • Overdragen van waarden en normen.

Slide 5 - Tekstslide

Wat doe je als opvoeder?
Vier pedagogische basisdoelen (Riksen- Walraven, 2004)

 

--> Het bieden van emotionele veiligheid.
--> Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
--> Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie.
--> Overdragen van waarden en normen.

Slide 6 - Tekstslide

Welke factoren hebben invloed op de opvoeding?
Ecologisch systeem

Slide 7 - Tekstslide

Welke factoren hebben nog
meer invloed op de opvoeding?

Slide 8 - Woordweb

Welke factoren hebben ook invloed op de opvoeding?
 • Omgeving waar in je in opgroeit
 • De tijd waarin je opgroeit
 • Temperament en geslacht van het kind
 •  Opvoeding en karakter van de opvoeder
 • Bijzondere omstandigheden (oorlog etc.)

Slide 9 - Tekstslide

Welke factoren hebben ook invloed op de opvoeding?
 • Omgeving waar in je in opgroeit 
 • De tijd waarin je opgroeit
 • Temperament en geslacht van het kind
 •  Opvoeding en karakter van de opvoeder
 • Bijzondere omstandigheden (oorlog etc.)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Opvoedstijlen
Een opvoedstijl 
Een overheersend patroon aan gewoonten dat een opvoeder gebruikt in interactie met de kinderen.

Waarom?
Bewustwording van relatie tussen jij als opvoeder en het kind. 
Hierbij spelen voorbeelden uit je eigen opvoeding mee.

Slide 12 - Tekstslide

(laissez-faire)

Slide 13 - Tekstslide

Welke opvoedstijl zie je het meest op scholen terug?
A
autoritair
B
laissez-faire
C
permissieve
D
democratische

Slide 14 - Quizvraag

Welke 2 opvoedstijlen kwamen in de het filmpje van de sketch voor?
A
autoritaire
B
laissez- faire
C
permissieve
D
democratische

Slide 15 - Quizvraag

Welke opvoedstijl past het meest bij je eigen opvoeding?
A
autoritaire
B
laissez- faire
C
permissieve
D
democratische

Slide 16 - Quizvraag

Wat is het nut van deze
kennis in de praktijk?

Slide 17 - Woordweb

Slide 18 - Tekstslide

Welk advies geef jij
mee over christelijke
opvoeding?

Slide 19 - Woordweb

Bedankt voor je aandacht en inzet! 

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide