De Romantiek: een stroming vol emotie en verbeelding

De Romantiek: een stroming vol emotie en verbeelding
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De Romantiek: een stroming vol emotie en verbeelding

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van deze les ben je in staat om de kenmerken van de Romantiek te benoemen.

Slide 2 - Tekstslide

Geef aan het begin van de les duidelijk aan wat het leerdoel is.
Wat weet jij al over de Romantiek?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de Romantiek?
De Romantiek was een stroming in de kunst en literatuur die plaatsvond van ongeveer 1790 tot 1850. Het draaide allemaal om emotie en verbeelding.

Slide 4 - Tekstslide

Leg kort uit wat de Romantiek inhoudt en hoe lang de stroming duurde.
Kenmerken van de Romantiek
De belangrijkste kenmerken van de Romantiek zijn emotie, verbeelding, natuur, individualiteit, en het bovennatuurlijke.

Slide 5 - Tekstslide

Benadruk dat dit de belangrijkste kenmerken zijn en dat er nog meer zijn.
Emotie
Emotie was heel belangrijk in de Romantiek. Kunstenaars en schrijvers probeerden gevoelens van liefde, angst en verdriet uit te drukken in hun werk.

Slide 6 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van kunstwerken en literatuur waar emotie een belangrijke rol speelt.
Verbeelding
Verbeelding was ook erg belangrijk. Kunstenaars en schrijvers probeerden hun dromen en fantasieën uit te drukken in hun werk.

Slide 7 - Tekstslide

Geef voorbeelden van kunstwerken en literatuur waarin verbeelding een belangrijke rol speelt.
Natuur
In de Romantiek werd de natuur gezien als iets heel belangrijks. Kunstenaars en schrijvers lieten zich inspireren door de natuur en probeerden deze zo mooi mogelijk weer te geven.

Slide 8 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van kunstwerken en literatuur waarin de natuur een belangrijke rol speelt.
Individualiteit
Individualiteit was ook een belangrijk kenmerk van de Romantiek. Kunstenaars en schrijvers probeerden hun eigen unieke stijl te ontwikkelen en hun eigen persoonlijkheid in hun werk te stoppen.

Slide 9 - Tekstslide

Geef voorbeelden van kunstwerken en literatuur waarin individualiteit een belangrijke rol speelt.
Bovennatuurlijk
Tot slot was het bovennatuurlijke ook een belangrijk kenmerk van de Romantiek. Kunstenaars en schrijvers waren gefascineerd door het onbekende en probeerden dit in hun werk te verwerken.

Slide 10 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van kunstwerken en literatuur waarin het bovennatuurlijke een belangrijke rol speelt.
Wat heb je geleerd?
Je weet nu wat de belangrijkste kenmerken van de Romantiek zijn en hoe deze terugkomen in kunstwerken en literatuur.

Slide 11 - Tekstslide

Vraag de leerlingen wat ze hebben geleerd en herhaal het leerdoel.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.