Kijken naar de wereld I

Kijken naar de wereld : Romantiek & Realisme
1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 49 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Kijken naar de wereld : Romantiek & Realisme

Slide 1 - Tekstslide

Kunststromingen 
 • theorie : kenmerken en benoemen
 • neem nota 
 • oefening : "tot welke stroming behoort dit werk?" 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

ROMANTIEK
 REALISME 

Slide 4 - Tekstslide

KUNSTENAARS
KUNSTWETENSCHAP

Slide 5 - Tekstslide

DE ROMANTIEK (1800-1850)

 • ontstond als kunststroming eind 18de eeuw in Duitsland----> vandaar naar Engeland en rest van Europa. 
 • Veel ideeën die we nu als vanzelfsprekend ervaren of als clichés zien, zijn toen pas ontstaan, zoals bijvoorbeeld het idee dat een kunstenaar origineel moet zijn   

Slide 6 - Tekstslide

ROMANTIEK (1800-1850)

 • GEVOEL  (SUBJECTIEF, 'Ik')
 • VERBEELDING 
 • ESCAPISME (VLUCHT UIT DE WERKELIJKHEID) 

Slide 7 - Tekstslide

 • uitvinding stoommachine (1769)
 • industrialisatie -->mechanisatie 
 • industrieel proletariaat 
 • grondstoffen nodig --->kolonies 
ROMANTIEK (1800-1850)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Lord Byron
 • 200 jaar geleden gestorven
 • flamboyant & roekeloos - een playboy
 • eerste 'celebrity' ? - de dichter als rockster
 • sliep met vrouwen, mannen, zijn half-zuster
 • bi-polair? 
 • Stierf in Griekse onafhankelijkheidsoorlog
 • "Een trotse man, kribbig, cynisch, uitdagend, met ellende in zijn hart - een minachter van zijn soort, onverbiddelijk in wraak, maar in staat tot een diepe genegenheid"
"Mad, bad and dangerous to know"

Slide 10 - Tekstslide

KENMERKEN VAN DE ROMANTIEK (1800-1850)

Slide 11 - Tekstslide

WELTSCHMERZ ('lijden aan de wereld'): WAAROM? 
De Franse Revolutie had niet tot de perfecte maatschappij geleid en de wereld was 'onttoverd' door 
 • de industriële revolutie (fabrieken) 
 • de bijhorende verstedelijking (massa's)
 • de opkomst wetenschap (alles verklaren via 't verstand ) 
De romantici rebelleerden tegen de werkelijkheid. 
                

Slide 12 - Tekstslide

https://create.kahoot.it/details/985715dd-9bcd-42b7-99c4-f2699feebe0b 

Slide 13 - Tekstslide

SEHNSUCHT (...) : WAAROM? 
 
Vanuit hun rebellie tegen de realiteit, gingen de romantici verlangen naar 'iets anders'. Ze ...

 • ...vluchtten naar 'een andere wereld' 
 • ...verlangden naar het onbereikbare en onbekende Slide 14 - Tekstslide

WIJ ZIJN NOG ALTIJD 'ROMANTISCH'
'de grootste verandering in het westerse bewustzijn ooit' 

Romantici nog altijd "in": 
- verfilmingen van hun werken
- hun thema's nog populair 
- biografische films/series over hen
 

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Romantici: vlucht in ? verlangen naar?

Slide 20 - Tekstslide

 There is a pleasure in the pathless woods,
   There is a rapture on the lonely shore,
   There is society where none intrudes,
   By the deep Sea, and music in its roar:
   I love not Man the less, but Nature more,

(Childe Harold's Pilgrimage) 

Slide 21 - Tekstslide

DE ROMANTISCHE KUNSTENAAR VLUCHT ...

...terug naar de natuur (idyllisch)William Turner (1775-1851)

Slide 22 - Tekstslide

DE ROMANTISCHE KUNSTENAAR VLUCHT ...

...terug naar de natuur ('subliem': overweldigend, ontzagwekkend, angstwekkend)

William Turner (1775-1851)

Slide 23 - Tekstslide

DE ROMANTISCHE KUNSTENAAR VLUCHT ...

...in het verleden 
-geïdealiseerd
-nationalisme


Sir Walter Scott (1771-1832)  

Slide 24 - Tekstslide

DE ROMANTISCHE KUNSTENAAR VLUCHT ...

...in de folklore (oude legendes en sprookjes) 

(de femme fatale)

 John Keats (1795-1821)

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

DE ROMANTISCHE KUNSTENAAR VLUCHT ...

...in dromen of visioenen (drugs)  


https://www.thedailybeast.com/did-opium-make-coleridge-forget-the-rest-of-kubla-khan
Samuel Taylor Coleridge(1795-1821)

Slide 27 - Tekstslide

DE ROMANTISCHE KUNSTENAAR IS GEFASCINEERD DOOR  ...

... de dood

= Zwarte RomantiekBaron Gros 

Slide 28 - Tekstslide

DE ROMANTISCHE KUNSTENAAR IS GEFASCINEERD DOOR  ...

...het duistere en mysterieuze

= Gothic (Zwarte Romantiek)- horror

https://historianet.nl/cultuur/boeken/dracula-en-frankenstein-komen-dezelfde-nacht-ter-wereld

Slide 29 - Tekstslide

------->

Slide 30 - Tekstslide

Villa Deodati 
Juni 1816 
('the year without a summer') 

Slide 31 - Tekstslide

TEGENREACTIE : HET REALISME  (1850-1880)

 • OBJECTIVITEIT 
 • MENS IN ZIJN MILIEU  
 • DE WERKELIJKHEID ZOALS ZE IS 

Slide 32 - Tekstslide

Tegenreactie: het REALISME (1850-1880)
 • objectiviteit
 • details (fotografische weergave) - als een camera 
 • milieuschildering en karaktertekening 

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

OPDRACHT: werken p 251 e.v.
Romantiek of realisme? Leg uit waarom 
Groep 1: Lorelei & De dronkaard 
Groep 2: Leven en Dood in den Ast &  La liberté guidant... 
Groep 3: Der Wanderer & Madame Bovary 
Groep 4 : Nightmare & Haarlem 
Groep 5 : Les casseurs de pierres & De leeuw van Vlaanderen
Groep 6 : 'Ik misse u' & Jonge Werther 

Slide 35 - Tekstslide

timer
10:00000

Slide 36 - Tekstslide

De Lorelei- Heinrich Heine 

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Le 28 Juillet. La Liberté guidant le peuple
-Eugène Delacroix 

Slide 39 - Tekstslide

Madame Bovary- 
Gustave Flaubert 

Slide 40 - Tekstslide

The nightmare  - Fuseli 

Slide 41 - Tekstslide

Les casseurs de pierres - 
Gustave Courbet 

Slide 42 - Tekstslide

Het lijden van de Jonge Werther - Goethe

Slide 43 - Tekstslide

Haarlem - Willem Vester 

Slide 44 - Tekstslide

De dronkaard -
Eugène Laermans 

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Tekstslide

Ik misse u - Guido Gezelle 

Slide 47 - Tekstslide

Der Wanderer über dem Nebelmeer -
Caspar David Friedrich 

Slide 48 - Tekstslide

ROMANTIEK 
REALISME 
voelen (subjectief)
observeren (objectief)
het individu
mensen in een milieu
vlucht uit de werkelijkheid
de werkelijkheid 'zoals ze is'
fascinatie voor dood, bovennatuurlijke, mysterieuze
ook aandacht voor sociale problemen (armoede bv)
taal = persoonlijk, gevoelsgeladen 
taal = afstand, detail 

Slide 49 - Tekstslide