methodisch werken

Methodisch werken
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Methodisch werken

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen 
Na de les

 • Kan je vertellen hoe je gegevens verzamelt
 • Kan je vertellen welke methoden er zijn om gegevens te verzamelen.
 • Heb je kennis van observeren, analyseren en methodisch werken met een zorg(leef)plan om zorg en begeleiding te bieden.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 5 - Quizvraag

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alles stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 6 - Quizvraag

Methodisch werken is  
een vaste, doordachte manier van werken om een bepaald doel te bereiken

Slide 7 - Tekstslide

Kenmerken van methodisch werken
 • Doelgericht gericht op ondersteuningsdoelen
 • Planmatig werken volgens afgesproken stappen en werkwijze, meestal via een protocol
 • Procesmatig een vaste openvolging van stappen
 • Bewust dus voortdurend nadenken en keuzes maken in je ondersteuning

Het is een voortdurend proces.

Slide 8 - Tekstslide

Fasen in methodisch werken
Fase 1 Voorbereiden
Stap 1: informatie verzamelen, anamnese voeren
Stap 2: Wensen, behoeften en problemen vaststellen
Stap 3: Doelen formuleren
Stap 4: Activiteiten vaststellen en plannen
Fase 2 Uitvoering
Stap 5: Geplande activiteiten uitvoeren en begeleiding bieden

Fase 3 Afrondingsfase
Stap 6: Evalueren, reflecteren op het eigen handelen en zo nodig bijstellen van de zorg

Slide 9 - Tekstslide


Een cyclisch proces 
is een zich steeds herhalend proces

Slide 10 - Tekstslide

Stappenplan methodisch werken
 1. Verzamelen van informatie
 2. Vastellen van de behoefte 
 3. Vaststellen zorgdoelen
 4. Vaststellen van en plannen zorgactiviteit
 5. Uitvoeren van zorgactiviteiten volgens planning
 6. Het evalueren en zo nodig bijstellen van zorg

Slide 11 - Tekstslide

Stap 1 gegevens verzamelen

Anamnese
observeren
Verschil subjectief en objectief?

Slide 12 - Tekstslide

Stap 2 Vaststellen van wensen, behoefte en problemen

Duidelijk krijgen wat een zorvrager wilt en nodig heeft

Slide 13 - Tekstslide

Stap 3 Doelen vaststellen
Concreet:
Wat wil de zorgvrager en welke mogelijkheden heeft hij?
Welke financiële mogelijkheden en welke indicaties zijn er?
Wat is de expertise van de zorgprofessional?

Doelen SMART formuleren

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Oefen met de PES
Aan de hand van een voorbeeld casus gaan we oefenen met PES.
Meneer X. is jouw cliënt in het verpleeghuis en ligt op een twee-persoonszaal. Hij is afhankelijk van hulp en kan zichzelf niet redden met ADL en mobiliseren. Van de 24 uur per dag komt hij 3 keer, op jouw aandringen, uit bed. Dan zit hij even in de stoel naast het bed en mobiliseert hij met jou naar het toilet of de badkamer. Daarnaast komt de fysio een keer per dag met hem oefenen. Meneer X. heeft weinig eetlust en laat ruim de helft van zijn maaltijden staan. Hij heeft al jaren diabetes en gebruikt daarvoor insuline. Je ziet dat hij een erg rode huid heeft op zijn stuit. Zijn huid is op die plaats ontveld en hij geeft pijnklachten aan, precies op die plek.
De PES opstellen in deze casus kan als volgt:


Slide 16 - Tekstslide

De PES opstellen in deze casus kan als volgt:
P: Probleem
Meneer X. heeft doorligplekken.
Hij heeft pijn op die plaats: de stuit.
E: Ethiologie (oorzaak)
Meneer X. ligt gemiddeld 21 uur per dag op bed.
Hij eet de helft van zijn maaltijden.
Dhr. heeft diabetes.
S: Symptomen
De huid op zijn stuit is ontveld en is erg rood.

Slide 17 - Tekstslide

SMART
Omschrijf nu middels SMART hoe je het probleem van de rode en ontvelde stuit gaat aanpakken

Slide 18 - Tekstslide

Stap 4: vaststellen en plannen van activiteiten
Aan de hand van de doelen bepaal je de activiteiten samen met de zorgvrager.

Slide 19 - Tekstslide

Stap 5 Uitvoeren van de ondersteuning

ondersteuning bieden volgens zorgplan
rapporteren van de observaties, signalen en handelingen.
de voortgang wordt ook benoemd.

Slide 20 - Tekstslide

SOAP
Rapporteren via SOAP
 • Subjectief
 • Objectief
 • Analyse/Evaluatie
 • Plan

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Stap 6 evalueren en bijstellen
Evalueren, reflecteren op het eigen handelen en zo nodig bijstellen van de zorg

Slide 25 - Tekstslide

Voordelen methodisch werken
 • de kans op fouten neemt af omdat je vooruit kijkt
 • zowel een ander als jijzelf weet wat er verwacht mag worden
 • je eigen handelen kan beter geëvalueerd worden om, als het nodig is, het handelen te verbeteren
 • anderen krijgen een duidelijker beeld van wat jij doet en wil gaan doen

Slide 26 - Tekstslide

Bij methodisch werken is er geen logische volgorde.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 27 - Quizvraag

Voorbereiden en evalueren horen bij methodisch werken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 28 - Quizvraag

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alle stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 29 - Quizvraag

In stap 1 gegevens verzamelen spreken we over een Anamnese, wat betekent dit?
A
Een gesprek met de arts
B
Een gesprek met de zorgvrager
C
Een online intake
D
Een schriftelijke overdracht

Slide 30 - Quizvraag

Tijdens de Anamnese kunnen de eventuele doelen besproken worden. Welke doelen zijn er binnen de zorg
A
Korte termijn doelen
B
Lange termijn doelen
C
Zowel korte als lange termijn doelen
D
geen van beide

Slide 31 - Quizvraag

Wat is stap 3 van methodisch werken?
A
Evalueren
B
Doelen vaststellen
C
De anamnese
D
Vaststellen van wensen, behoefte en problemen

Slide 32 - Quizvraag

Vragen?Wat hebben we geleerd??

Slide 33 - Tekstslide