V4 7.1 + 7.2

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Waar zijn we?
We hebben hoofdstuk 3 gedaan.
Van Hoofdstuk 7 gaan we 7.1, 7.2 en 7.3 doen over cirkelbeweging

Slide 2 - Tekstslide

je fietst met constante snelheid door een bocht. wat is Fres?
A
Fres = 0 N
B
Fres is niet 0 N

Slide 3 - Quizvraag

Vandaag:
lesdoelen 7.1
je kent de eenparige cirkelbeweging
je kunt werken met de formule voor eenparige cirkelbeweging

Slide 4 - Tekstslide

Vandaag:
 • Eerst theorie. Goed luisteren + aantekeningen maken. vraag? hand opsteken
 • Opdrachten maken. 
 • Controle & afsluiting

Slide 5 - Tekstslide

Cirkelbeweging

Slide 6 - Tekstslide

Theorie
 • Herhaling: wat is eenparige beweging ook alweer?
 • Eenparig betekent met een constante snelheid
 • Eenparige cirkelbeweging is dus een cirkelbeweging met een constante snelheid
 • Deze snelheid noemen we de baansnelheid: vbaan

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Omlooptijd en frequentie
 • de tijd die je over 1 rondje doet noemen we de omlooptijd T 
 • stel dat de omlooptijd 0,5 seconde is. Hoe vaak zie je de brandweerauto dan langskomen in 1 seconde?

Slide 9 - Tekstslide

stel dat de omlooptijd 0,5 seconde is. Hoe vaak zie je de brandweerauto dan langskomen in 1 seconde?

Slide 10 - Open vraag

Omlooptijd en frequentie
 • de tijd die je over 1 rondje doet noemen we de omlooptijd T 
 • stel dat de omlooptijd 0,5 seconde is. Hoe vaak zie je de brandweerauto dan langskomen in 1 seconde?
 • dat noemen we de frequentie
 • f = 1 / T
 • eenheid: [Hz] oftewel Hertz

Slide 11 - Tekstslide

wat is de omlooptijd van de aarde?

Slide 12 - Tekstslide

De trommel van een wasmachine heeft een diameter van 60 cm en draait in 10 s 140 keer rond. Een druppel water bevindt zich op de wand van de trommel. Bereken de omlooptijd.
A
10 s
B
14 s
C
0,0071 s
D
0,071 s

Slide 13 - Quizvraag

Afleiden: formule voor baansnelheid
 • v = s / t
 • wat is de afgelegde weg van 1 rondje van een cirkel?
 • de tijd die je over 1 rondje doet noemen we de omlooptijd T 

Slide 14 - Tekstslide

Afleiden: formule voor baansnelheid
 • v = s / t
 • wat is de afgelegde weg van 1 rondje van een cirkel?
 • de tijd die je over 1 rondje doet noemen we de omlooptijd T 
vbaan=T2πr

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

de draaimolen heeft een diameter van 10 meter. Bereken de baansnelheid.
A
6,3*10^1 m/s
B
6,3 * 10^2 km/h
C
1,3 * 10 ^2 m/s
D
1,3 * 10^2 km/h

Slide 17 - Quizvraag

De trommel van een wasmachine heeft een diameter van 60 cm. Een druppel water bevindt zich op de wand van de trommel.
De omlooptijd is 0,071 s. Bereken de baansnelheid.
A
8,5 m/s
B
4,2 m/s
C
27 m/s
D
845 m/s

Slide 18 - Quizvraag

Vandaag:
lesdoelen 7.2
je kunt uitleggen wat de middelpuntzoekende kracht is
je kunt rekenen met de formule voor middelpuntzoekende kracht

Slide 19 - Tekstslide

Waarom?

Slide 20 - Tekstslide

Theorie
 • Bij een eenparige cirkelbeweging is er altijd een kracht.
 • Voorbeeld: voorwerp aan een touw
 • De kracht is loodrecht op de bewegingsrichting,
 • en deze is gericht naar het midden van de cirkel
 • Deze kracht noemen we de middelpuntzoekende kracht! 

Slide 21 - Tekstslide

Meneer Kok slingert een vliegtuigje aan een touw. Welke kracht is de middelpuntzoekende kracht?
A
zwaartekracht
B
spankracht
C
normaalkracht
D
veerkracht

Slide 22 - Quizvraag

De maan draait in een cirkel om de aarde. welke kracht is de middelpuntzoekende kracht?
A
zwaartekracht
B
spankracht
C
normaalkracht
D
veerkracht

Slide 23 - Quizvraag

Theorie
Fmpz=rmv2
 • Dit is de formule voor middelpuntzoekende kracht
 • Verschillende krachten kunnen de middelpuntzoekende kracht zijn

Slide 24 - Tekstslide

Het vliegtuigje beweegt met een baansnelheid van 5,0 m/s en heeft een massa van 200 gram. De straal van de cirkelbaan is 3,0 m.
Hoe groot is Fmpz?
A
1,7 N
B
0,33 N
C
1,7 * 10^3 N
D
3,3 N

Slide 25 - Quizvraag