Aandoeningen Longen & Luchtwegen

1 / 28
volgende
Slide 1: Video
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Borstademhaling
 • ribben en borstbeen bewegen

 • inademen: tussenribspieren spannen aan, ribben en borstbeen bewegen omhoog, longen worden groter

 • uitademen: tussenribspieren ontspannen, ribben en borstbeen bewegen omlaag, longen worden kleiner

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Buikademhaling
 • middenrif en buikwand bewegen

 • inademen: middenrif trekt samen en beweegt omlaag, borstholte wordt groter, longen worden groter

 • uitademen: middenrif ontspant en beweegt omhoog, borstholte en longen worden kleiner

Slide 4 - Tekstslide

Bij welke adembeweging beweegt de buikwand naar voren?
A
Bij inademing door middel van borstademhaling.
B
Bij inademing door middel van buikademhaling.
C
Bij uitademing door middel van borstademhaling.
D
Bij uitademing door middel van buikademhaling.

Slide 5 - Quizvraag

Je hebt twee soorten ademhaling, borst- en buikademhaling. Bij welke ademhaling speelt de middenrif een grote rol?
A
Borstademhaling
B
Buikademhaling

Slide 6 - Quizvraag

Uitwisseling van zuurstof en koostofdioxide met bloed vindt plaats in
A
Bronchiën
B
Longblaasjes
C
Longhaarvaten
D
Luchtpijptakjes

Slide 7 - Quizvraag

COPD & Astma

Slide 8 - Tekstslide

COPD verzamelnaam voor:
 • Chronische bronchitis = chronische ontsteking van het     slijmvlies van de bronchiën of de vertakkingen van de   grotere luchtwegen 
 • Longemfyseem = verlies van elasticiteit in de   longblaasjes 
 • > 80% veroorzaakt door roken

Slide 9 - Tekstslide

COPD
 • Chronische ontsteking
 • Beschermlaag en trilhaartjes   beschadigen
 • Vernauwingen in de bronchiën
 • Verhoogde slijmproductie   verstopping van de vernauwde   bronchiën 

Slide 10 - Tekstslide

Oorzaken COPD
 • Roken
 • Infecties
 • Vervuilende-/ chemische stoffen en stofdeeltjes
 • Doorgemaakte ziekten (griep, keelontsteking etc.) 

Slide 11 - Tekstslide

Kenmerken COPD

 • Chronische ontsteking
 • Beschermlaag en trilhaartjes beschadigen
 • Vernauwingen in de bronchiën
 • Verhoogde slijmproductie verstopping van de vernauwde          bronchiën  


Slide 12 - Tekstslide

Verschijnselen COPD
 • Hoesten (voorgrond) 
 • Sputum (fluimen) 
 • Benauwdheid/kortademigheid (dyspneu) -         Piepende,brommende ademhaling 
 • Doorgemaakte ziekten (griep, keelontsteking etc.)
 • Acute bronchitis door virus of bacterie is na 2 weken over

Slide 13 - Tekstslide

Behandeling COPD
 • Medicatie: Luchtwegverwijders, ontstekingsremmers, slijmoplossers, antibiotica.
 • Zuurstof / inhalaties
 • energie verdelen over de dag / zicht krijgen op...!!!!

Slide 14 - Tekstslide

Bij COPD raken de ............. ontstoken
A
Bronchiolen
B
Haarvaten
C
Longen
D
Luchtweg

Slide 15 - Quizvraag

Waar heeft de zorgvrager met COPD het meeste last van?
A
Chronische bronchitis
B
Emfyseem
C
Slijm
D
verminderde energie

Slide 16 - Quizvraag

Wat is het meest effectief bij de behandeling van COPD
A
Inhalatiemedicatie (puffers)
B
Stoppen met roken
C
Prednison
D
Er is geen behandeling

Slide 17 - Quizvraag

Wat is astma?

 • Astma is een chronische aandoening aan de luchtwegen. Je hebt het dus altijd. 
 • Je hebt niet altijd last, maar alleen als je          een astma-aanval hebt.
 • Door b.v. stoffen zoals huisstof, haren van dieren en pollen kunnen de luchtwegen snel geprikkeld raken. Hierdoor kan een astma-aanval ontstaan. 
 • Komt dus in aanvallen


Slide 18 - Tekstslide

Wat gebeurt er dus precies?

 • De luchtwegen raken geprikkeld door stoffen van buitenaf. Hierdoor vernauwen de luchtpijptakken en zwelt het slijmvlies op. Hierdoor wordt ademhalen moeilijker. We spreken dan van een astma aanval. 

Slide 19 - Tekstslide

Hulp bieden tijdens een astma aanval

Als iemand last heeft van een astma aanval kan een inhalator worden gebruikt. Hierdoor wordt medicatie ingeademt. De astma geneest nooit, maar een aanval kan over gaan.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

COPD 

 • Luchtwegen vernauwd door         beschadiging, zoals roken


 • Symptomen zijn Chronisch

 • Het beloop is geleidelijk  verergerend en de  levensverwachting verminderd.


Astma

 • Geen echte oorzaak aan te wijzen, maar er zijn wel factoren die de kans op astma vergroten

 • Symptomen zijn periodiek

 • Het beloop met behandeling is met astma gunstiger en men kan er gemiddeld ouder mee worden.

Slide 22 - Tekstslide

Longemfyseem

 • Beschadiging longblaasjes en wanden
 • Irreversibele schade
 • Elasticiteit verdwijnt, rek is er uit
 • Lonblaasjes raken vergroeid
 • Lucht wordt niet goed uitgeademd weinig   verversing van lucht, weinig O2
 • Roken, chemische stoffen, asbest, soms   erfelijk (longziekte alfa-1)

Slide 23 - Tekstslide

Longontsteking

 • Ontsteking van longblaasjes en het omliggende weefsel
door bacteriën (inademen of door verslikking)

Slide 24 - Tekstslide

Verschijnselen
 • Pijn flank/rug
 • Koude rilling /koorts
 • Kortademigheid / hoesten
 • Benauwdheid

 • Behandeling: antibiotica en rust

Slide 25 - Tekstslide

Longembolie
 • plotseling optredende kortademigheid
 • pijn bij zuchten en hoesten
 • hartkloppingen
 • flauwvallen
 • bloed opgeven
 • benauwdheid
 • bleke gelaatskleur
 • transpireren
 • pijn op de borst lijkt op hartinfarct
lichte stijging van de lichaamstemperatuur
plotseling ontstane prikkelhoest

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Behandeling

Na diagnostiek: ct scan, ventilatie perfusiescan.
                 Lab. bloed en bloedgas

Instellen anti-stolling

Slide 28 - Tekstslide