2021-2022 Ouderavond fase 1

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoudsopgave
Voorstellen docenten
Structuur van de opleiding
Begeleiding
BPV
Voortgang student
(Bindend) Negatief Studieadvies

Slide 2 - Tekstslide

Wat kunnen de ouders en de studenten deze avond verwachten
SLB'er

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Structuur van de opleiding

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Structuur van de opleiding
* Werken op je eigen tempo (versnellen, vertragen, regulier)
* Moduleboekjes, Q&A, skills, werkplaats, stamgroep
* Eigen doelen stellen
* Koppeling BPV- School
* Student voert de regie over het eigen leerproces
* Er wordt steeds meer zelfstandigheid van de student verwacht. (zelfsturing)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Teams
RG begeleiding
Bestanden
Pilot Zutphen

Een korte eerste impressie van hoe het er vanaf augustus ongeveer uit gaat zien. Deze is gericht op HZW. Maar de structuur van de opleiding is voor allemaal hetzelfde. 
Voorbeeld dagindeling
Tijd
Lesonderdeel
08.30
Stamgroep
09.00
Werkplaats
10.30
Pauze
11.00
Skills
12.30
Q&A
14.00
SLB

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is jullie eerste reactie op deze vorm van onderwijs?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Keuzedelen
Medewerker sport en recreatie
Assistent fitnesstrainer
Doorstroom sport en bewegen N3
Leider sportieve recreatie
Lifeguard

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BPV= Beroeps Praktijk Vorming
 •  2 dagen in de week: ongeveer 15 uur per week
 • min 450 uur in totaal, liefst 600 uur  (fase 1 + fase 2 samen) 
 • Begeleiding door BPV en SLB
 •  BPV- map met daarin introductie- opdrachten en BPV- opdrachten 
 • Per mail BPVO= stageovereenkomst
 • VOG bij sommige BPV plaatsen ..... ZELF BETALEN!!

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
Kennismaken op je stage
Stagelopen
Startgesprek
Tussengesprek> GO voor examen
Oefenen examens
EXAMEN
Eindgesprek

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Contact met je BPV
 • Maak een afspraak  voor een kennismakingsgesprek.
 • Stuur ook een e- mail met je motivatie en een CV.
 • Maak een vragenlijst ter voorbereiding op het   kennismakingsgesprek. 
START STAGE in overleg met SLB-er, indien akkoord beginnen in periode 2 (medio november 2021) 


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voortgang van de student
 • Resultaten van de student worden bijgehouden (studiepunten)
 • Aan het einde van elke periode (10 weken) vinden er voortgangsbesprekingen plaats
 • Aan de hand van de besproken voortgang wordt er een advies gegeven. (positief of negatief)
 • Basisdeel klaar --> profieldeel

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begeleiding van de student

Slide 15 - Tekstslide

Geef de diverse opties aan die wij de studenten kunnen bieden:
- LTB
- Dug out
- In het kracht onderwijs, kan het onderwijs nog meer afgestemd worden op de student: passend onderwijs
- Ondersteuningsklas
- LEC (leer expertise centrum
Studieadvies
Verwachten wij (docenten) dat jij je diploma gaat halen bij de opleiding Dienstverlening?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer een positief studieadvies?*
- 4 of meer beroepsgerichte voortgangspunten
(1 studiepunt per leereenheid/ moduulboekje)
 en
- 3 of meer generieke voortgangspunten
(Nederlands, rekenen, burgerschap; 1 studiepunt/domein)
*Heb je minder punten behaald, volgt een (voorlopig) negatief studieadvies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vond je van deze voorlichting?
A
B
C

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zijn er nog vragen? 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer heb ik mijn diploma?
 1. Nederlands 
  (spreken, gesprekken, schrijven, lezen/luisteren)
 2. Rekenen
 3. Burgerschap
 4. 12 examens in de BPV
 5. Engels
  (gesprekken)
 6. 2 keuzedelen
 7. BPV voldoende  

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies