Ouderavond

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Welkom heten van de ouders en studenten
Inhoudsopgave
Voorstellen slb-er
Structuur van de opleiding
Krachtonderwijs
Profielen
Begeleiding
Voortgang student
(Bindend) Negatief Studieadvies
BPV

Tekst

Slide 2 - Tekstslide

Wat kunnen de ouders en de studenten deze avond verwachten

Slide 3 - Tekstslide

Stel jezelf even voor aan de ouders en de studenten
Krachtig beroepsonderwijs
* Werken op je eigen tempo (versnellen, vertragen, regulier)
* Moduleboekjes, Q&A, Skills
* Eigen doelen stellen
* Koppeling BPV- School
* Student voert de regie over het eigen leerproces
* Er wordt steeds meer zelfstandigheid van de student verwacht. (zelfsturing)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Structuur van de opleiding

Slide 5 - Tekstslide

Geef kort de structuur van de opleiding aan. ga uit de van het basisdeel en profieldeel en maak geen gebruik van de leerjaren aangezien die in het nieuwe onderwijs verdwijnen. 

Profielen kort benoemen. Precieze voorlichting komt later in de schoolperiode voordat de studenten een keuze moeten gaan maken. 
Wordt later in de presentatie ook nog kort benoemd
Voorbeeld dagindeling
Tijd
Lesonderdeel
08.30
Coach
09.00
Generieke vakken
10.30
Werkplaats
12.00
Pauze
13.30
Q&A
15.00
Skills

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Profielen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kiezen van profiel is bij inschrijving en 2 keuzedelen kies je in periode 1/2 van je basisdeel. 

Slide 8 - Tekstslide

Zodra de student aan het einde van het basisdeel is, gaat hij definiteif kiezen voor het profiel en de keuzedelen. 

De LTB'er speelt hierin ook een rol omdat die voorafgaand aan de keuze samen met de student gaat kijken wat het beste bij hem/ haar past en waarom. Dit proces is natuurlijk doorlopend vanaf de start van de opleiding. 
Begeleiding van de student

Slide 9 - Tekstslide

Geef de diverse opties aan die wij de studenten kunnen bieden:
- LTB
- Dug out
- In het kracht onderwijs, kan het onderwijs nog meer afgestemd worden op de student: passend onderwijs
- Ondersteuningsklas
- LEC (leer expertise centrum
Voortgang van de student
  • Resultaten van de student worden bijgehouden
  • Aan het einde van elke periode (10 weken) vinden er resultaatbesprekingen plaats
  • Aan de hand van de besproken voortgang wordt er een advies gegeven. (positief of negatief)
  • Als het basisdeel is afgerond, kan de student verder met het profieldeel

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Studieadvies
Verwachten wij (docenten) dat jij je diploma gaat halen bij de opleiding Dienstverlening?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bindend studieadvies
Na circa 3 maanden krijg je een studieadvies. Dit kan positief of negatief zijn. Een paar maanden later volgt er nogmaals een studieadvies en na circa 9 maanden krijg je het Bindend Studieadvies (BSA) 
Je krijgt een negatief studieadvies als de resultaten onvoldoende zijn. Er volgt dan een plan van aanpak. Als je een Bindend negatief Studieadvies (BNSA) krijgt, betekent dit dat je de opleiding moet verlaten. We hopen natuurlijk dat we je geen negatief BSA moeten geven.
Krijg je een positief studieadvies, dan kan je de opleiding vervolgen. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BPV= beroepspraktijkvorming
Stage op woensdag en donderdag ( vanaf 16 en 17 nov)
15 uur per week gemiddeld
Tot aan de zomervakantie
Vakantie in overleg met stagebegeleider!
VOG meestal nodig (zelf betalen)/ BPV Overeenkomst

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zijn er nog vragen? 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vond je van deze voorlichting?
A
B
C

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies