Les 1 en 2: Waarom werken we?

WERKPeriode 2 - les 1
Waarom werken we?
Nodig:
- Boeken
-Laptop
timer
5:00
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

WERKPeriode 2 - les 1
Waarom werken we?
Nodig:
- Boeken
-Laptop
timer
5:00

Slide 1 - Tekstslide

Begin met de vraag: waar hebben we het de vorige les over gehad? 

Laat leerlingen benoemen:
- samenleving/maatschappij
- sociale omgeving
- identiteit
- regels en wetten
- sociaal wezen
- etc.

Planning periode 2
les 1.   Paragraaf 1
les 2.  Paragraaf 2
les 3.  Paragraaf 3
les 4.  Paragraaf 4
les 5.  Paragraaf 5
les 6.  Paragraaf 6

\
Thema Werk

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al van:
WERK?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Heb jij een bijbaantje? En zo ja, welk werk doe je en waarom?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het eind van deze les...

...kan je uitleggen welke redenen mensen hebben om te werken. (T1)
...kun je vertellen wat de pyramide van Maslow is. (R)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom werken?
-We gaan deze les kijken waarom het belangrijk is om te werken.
-In de andere lessen kijken we ook wat de overheid met werken te maken heeft en hoe jij aan werk of een stageplek kunt komen. 
-Eerst kijken we naar een filmpje over de pyramide van Maslow.

werken
Een ander woord voor werken is arbeid. Het is wat jij doet of moet doen tegen betaling (of een andere beloning).
Tekst gesproken
pyramide van Maslow
De pyramide van Maslow is een pyramide die de behoeften van de mens in een volgorde zet.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de pyramide van Maslow?
-De pyramide van Maslow laat zien waarom mensen werken:
1: Eerste levensbehoeften
2: Behoefte aan zekerheid
3: Behoefte om erbij te horen
4: Behoefte aan waardering
5: Behoefte om ergens goed in te worden
Basisbehoeften
Basisbehoeften zijn de dingen die mensen nodig hebben om te overleven of gelukkig te kunnen leven.
Tekst gesproken
Status
Jouw status vertelt hoe hoog of laag je in de maatschappij staat. Een ander woord is aanzien, oftewel of mensen naar jou opkijken.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Werken voor jezelf en voor anderen
 • Werken is belangrijk voor de samenleving
 • Wij betalen namelijk belasting en premies
 • Hiervan worden o.a. wegen onderhouden, maar ook uitkeringen betaald
 •  Nederland is namelijk een verzorgingsstaat: de overheid helpt je als dit nodig is.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
 • Je krijgt 5 minuten om de Piramide van Maslow te bestuderen
 • Je moet voorbeelden kunnen noemen bij iedere basisbehoeften
 • Na deze 5 minuten gaan we met de spinner de 5 basisbehoeften bespreken 
timer
5:00

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
 • Tijd over: Journaal kijken
 • Paragraaf 1 maken 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is sociale ongelijkheid?
Helaas is er in alle samenlevingen sprake van sociale ongelijkheid. Dit betekent dat sommige mensen meer status hebben, welvarender zijn en meer kansen krijgen dan andere mensen.
In sommige landen is meer sociale ongelijkheid dan in andere landen. 

Sociale ongelijkheid
Sociale ongelijkheid is de ongelijkheid in hoe de welvaart (rijkdom) verdeeld is in een land.
Tekst gesproken
Status
Jouw status vertelt hoe hoog of laag je in de maatschappij staat. Een ander woord is aanzien, oftewel of mensen naar jou opkijken.
Kansen
Een ander woord  voor kansen is mogelijkheden. 
Een kans kun je aanpakken zodat je verder komt in het leven.
Welvaart
Welvaart vertelt of mensen voldoende geld hebben om hun belangrijkste behoeften te kunnen vervullen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Bekijk de kaart in de les samen met de leerlingen en stel ze vragen als:
In welke landen is de sociale ongelijkheid het grootst?
In welke landen is de sociale ongelijkheid het kleinst?
Van welke landen zijn er geen gegevens en waarom?
Zijn de gegevens van alle landen helemaal juist? Waarom wel of niet?

Wat is sociale ongelijkheid?
De sociale ongelijkheid binnen een land is groot wanneer bijvoorbeeld 20% van de bevolking 80% van het nationaal inkomen verdiend. Dat kun je terug zien op deze wereldkaart.
In de VS is de sociale ongelijkheid groter dan in Nederland, hier verdienen de drie Amerikaanse miljardairs (Jeff Bezos, Bill Gates en Warren Buffett) net zoveel als de armste helft van de mensen in de Verenigde Staten samen.

nationaal inkomen
Het nationaal inkomen zijn alle inkomens in een land bij elkaar opgeteld.
Tekst gesproken

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Noem iets uit het filmpje waaraan je kunt zien dat de sociale ongelijkheid in de VS groter is dan in Nederland.

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zit het met Nederland?
In Nederland gaat het gelukkig een stuk beter met het verkleinen van sociale ongelijkheid maar ook hier krijgt helaas niet iedereen evenveel kansen. Hoe kan dit?
Kijk naar het volgende filmpje over de (on)gelijkheid, de maatschappelijke ladder en sociale mobiliteit in Nederland.

maatschappelijke ladder
Dit is de indeling van mensen hun maatschappelijke positie, dit wordt bepaald door macht, status en inkomen. 
Zo staan bovenaan de maatschappelijke ladder beroepen als artsen, advocaten en directeuren, terwijl meer onderaan de maatschappelijke ladder beroepen staan als vakkenvullers, schoonmakers en vuilnismannen.
Tekst gesproken
sociale mobiliteit
Sociale mobilteit is het stijgen of dalen op de maatschappelijke ladder. Een persoon kan dus beginnen als een vakkenvuller (met weinig status en inkomen) maar jaren later de eigenaar van een supermarktketen zijn (met veel status en inkomen).

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

01:11
Welke rijke Nederlanders ken jij allemaal?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

01:38
Hoe kun je stijgen op de maatschappelijke ladder? Er zijn twee antwoorden goed.
A
Door een goede opleiding te volgen
B
Door al je geld uit geven aan eten
C
Door een succesvolle influencer te worden
D
Door voor altijd vakkenvuller te blijven

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Docent
Verpleegkundige
Directeur groot bedrijf
Rapper
Beveiliger
Rechter
Klimaatinfluencer
Vakkenvuller

Slide 23 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bespreek met je buurman of buurvrouw welk antwoord je op de 1e en 2e plek gezet hebt. Zijn jullie het met elkaar eens? Waarom wel/niet?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bespreek met je buurman of buurvrouw welk antwoord je op de laatste twee plekken gezet hebt. Zijn jullie het met elkaar eens? Waarom wel/niet?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kun jij stijgen op de maatschappelijke ladder?
Als je niet onderaan de maatschappelijke ladder terecht wil komen moet je rekening houden met de volgende factoren: 
een goede opleiding, een mooi beroep, veel status en een hoog inkomen.
Hoe ga jij er voor zorgen dat je zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder komt?
maatschappelijke ladder
Dit is de indeling van mensen hun maatschappelijke positie, deze wordt bepaald door macht, status en inkomen. 
Zo staan bovenaan de maatschappelijke ladder beroepen als artsen, advocaten en directeuren, terwijl meer onderaan de maatschappelijke ladder beroepen staan als vakkenvullers, schoonmakers en vuilnismannen.
Tekst gesproken

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht maatschappelijke ladder
 • Max. 2 personen per groep.
 • Maak werkblad 5.
 • Bespreek je antwoorden met je partner en schrijf op wat je met elkaar bespreekt. 
timer
10:00

Slide 28 - Tekstslide

In groepen van max. 4 personen bij elkaar laten zitten. Werkblad 2 (N-schijf-Werkblad2-AMP) uitdelen en de leerlingen aan de hand van de vragen het maatschappelijk probleem laten analyseren.
Eventueel uitleg van het woord analyse.
Na 10 minuten zelfstandig werken het werkblad met de leerlingen nabespreken.

Slide 29 - Video

Dit filmpje kan gebruikt worden als voorbeeld bij de uitleg of het bespreken van de opdracht.
Focus op de factoren opleiding, beroep, status en inkomen. En met name de achtergrond van Harris als startpunt op de maatschappelijke ladder (ouders immigrant maar hoog opgeleid, moeder alleenstaand, etc.)
Harris zegt zelf de strijd om het presidentschap opgegeven te hebben door gebrek aan financiële middelen (inkomen) maar maakt via het vicepresidentschap (beroep) in de toekomst wellicht toch een kans.
Hoe heet het model waarin je kunt zien waarom mensen werken?
A
De cirkel van Archimedes
B
De pyramide van Maslow
C
De stelling van Pythagoras
D
De pyramide van Cheops

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De eerste stap in de Pyramide van Maslow is fysiologische behoeften (basis behoeften zoals eten, drinken, slapen, etc.)
A
Juist
B
Onjuist

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In de Pyramide van Maslow staat voor je plezier 'een schildercursus volgen' onderaan de pyramide.
A
Waar
B
Onwaar

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is sociale ongelijkheid?
A
Groepen mensen die hun rijkdom niet delen
B
Groepen mensen die te lui zijn om te werken
C
Ongelijkheid in hoe de welvaart verdeeld is in een land
D
Ongelijkheid in hoe mensen wonen

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Staat het beroep tandarts hoog of laag op de maatschappelijke ladder?
A
Hoog
B
Laag

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder noemen we ...
A
Sociale mobiliteit
B
Sociale stilstand

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Begrippen uit deze les
 • werk
 • basisbehoefte
 • status
 • maatschappelijke ladder
 • sociale mobiliteit
 • sociale ongelijkheid

 • pyramide van Maslow
 • welvaart
 • kansen
 • nationaal inkomen
 • conflicten

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stel 1 vraag over de lesstof die je niet goed hebt begrepen.

Slide 38 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies