5.2 Welzijn in Nederland

'Welzijnsdilemma'
Welzijn in Nederland
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

'Welzijnsdilemma'
Welzijn in Nederland

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de woordennaar de juiste plaats in de piramide.
Lichamelijke behoeften
Zelfontwikkeling
Zekerheid
Waardering
Sociale contacten

Slide 2 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik de vorige les?
 • Vijf basisbehoeften
 • Zes manieren om aan werk te komen
Terugblik vorige les

Slide 3 - Tekstslide

 • Beeldvorming: de media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen
 • Stereotype: een vaststaand beeld over een groep mensen
 • Vooroordeel: een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent
 • Discriminatie: het maken van onderscheid op basis van kenmerken die er niet toe doen
Wat leer ik deze les?
 • wat sociale ongelijkheid is

 • wat de maatschappelijke ladder is en hoe mensen kunnen dalen en stijgen op die ladder
Ik leer...

Slide 4 - Tekstslide

Doelen BK
Wat leer ik deze les?
 • wat sociale ongelijkheid is
 • het verschil tussen een elitecultuur en een massacultuur
 • wat de maatschappelijke ladder is en hoe mensen kunnen dalen en stijgen op die ladder
 • het verschil tussen positieverwerving en positietoewijzing
Ik leer...

Slide 5 - Tekstslide

Doelen KGT

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Sociale ongelijkheid
Als verschillen tussen mensen gevolgen hebben voor de manier waarop zij behandeld of gewaardeerd worden.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Drie soorten ongelijkheid
Ongelijke verdeling van bezit

 • Geld: inkomen, hoogte bankrekening
 • Spullen: dure auto, boot
Ongelijke verdeling van macht

 • Invloed die mensen hebben
 • Rol in overheid
 • Hoge functie
Ongelijke verdeling van aanzien

 • Status door functie
 • Status door kwaliteiten
 • Status door prestaties

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies


"Als je die bijlessen niet kunt betalen is het ook
al moeilijker om over te gaan". Bij welke soort
ongelijkheid hoort dit?
"Als je die bijlessen niet kunt betalen is het ook al moeilijker om over te gaan". 
Bij welke soort ongelijkheid hoort dit?
A
Ongelijke verdeling van bezit
B
Ongelijke verdeling van macht
C
Ongelijke verdeling van aanzien

Slide 10 - Quizvraag

Het verschil heeft met het inkomen van ouders te maken.
Er worden kaartjes weggegeven voor een belangrijke
voetbalwedstrijd. Hoe komt het dat bijvoorbeeld Guus
Meeuwis daar een grotere kans op maakt dan jouw buurman?
Er worden kaartjes weggegeven voor een belangrijke voetbalwedstrijd. Hoe komt het dat bijvoorbeeld Guus Meeuwis daar een grotere kans op maakt dan jouw buurman?
A
Ongelijke verdeling van bezit
B
Ongelijke verdeling van macht
C
Ongelijke verdeling van aanzien

Slide 11 - Quizvraag

Het verschil heeft met het aanzien van Guus Meeuwis te maken. Hij wordt sneller en makkelijker voor dingen uitgenodigd omdat mensen hem er graag bij willen hebben.


Zie je op school een ongelijke verdeling van macht? Leg uit.
Zie je op school een ongelijke verdeling van macht? Leg uit.

Slide 12 - Open vraag

Ja, in zekere mate wel. De docent kan bijvoorbeeld straffen of beloningen opleggen waar leerlingen geen invloed op hebben.

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Elitecultuur
Mensen met meer bezit, macht en aanzien.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Massacultuur
Mensen met minder bezit, macht en aanzien.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de afbeelding naar de juiste cultuur.
Elitecultuur
Massacultuur

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar kiest de elitecultuur eerder voor? En waar kiest de massacultuur eerder voor? Sleep naar de juiste plaats.
De elitecultuur kiest eerder voor...
De massacultuur kiest eerder voor...
Bier
Voetbal
Klassieke muziek
Whiskey
Top40 muziek
Driedelig pak
iPhone
Hockey
VIP-plek
Trainings-pak
Derde rang
Huawei

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zet de beroepen in de juiste volgorde. Zet het begroep met de meeste macht, het meeste aanzien of het meeste bezit bovenaan.

Slide 18 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Maatschappelijke ladder
Een ladder waarop mensen worden ingedeeld op basis van hun bezit, macht en aanzien.

Slide 19 - Tekstslide

Zie opdracht vorige dia. Daar hebben ze zelf die maatschappelijke ladder al gemaakt.

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Sociale mobiliteit
Het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn manieren om op een maatschappelijke ladder te kunnen stijgen?

Wat zijn manieren om op een
maatschappelijke ladder te kunnen
stijgen?

Slide 22 - Woordweb

Denk aan opleiding, benutten van talent, enz.

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructiesWie heeft er een grotere sociale mobiliteit?
Wie heeft er een grotere sociale mobiliteit?
A
Jan
B
Roderick

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Positieverwerving
Als je er zelf iets aan kunt doen om hoger op de maatschappelijke ladder te komen.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Positietoewijzing
Als je er zelf geen invloed op hebt om hoger op de maatschappelijke ladder te komen.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesIs er bij Jan, uit het vorige filmpje, sprake van
positieverwerving of positietoewijzing?
Is er bij Jan, uit het vorige filmpje, sprake van positieverwerving of positietoewijzing?
A
Positieverwerving
B
Positietoewijzing

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Video

Deze slide heeft geen instructiesWat zegt deze wetenschapper over de invloed van je
afkomst op je plek op de maatschappelijke ladder?
Wat zegt deze wetenschapper over de invloed van je afkomst op je plek op de maatschappelijke ladder?

Slide 29 - Open vraag

Afkomst bepaalt je positie op de maatschappelijke ladder. Racisme kijkt door alle kenmerken (zoals gender of opleidingsniveau) heen. Hoe minder Nederlands je bent, des te lager je positie op de maatschappelijke ladder.Dit filmpje is een voorbeeld van...
Dit filmpje is een voorbeeld van...
A
...positieverwerving
B
...positietoewijzing

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies
‘Of je rijk of arm wordt is mogelijk al bepaald in je genen’.
Dit is een voorbeeld van...
‘Of je rijk of arm wordt is mogelijk al bepaald in je genen’. Dit is een voorbeeld van...
A
...positieverwerving
B
...positietoewijzing

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructiesEd Sheeran begon met het schrijven van liedjes toen hij
nog jong was. Nu is hij een van de bekendste
singer-songwriters van de wereld. Dit is een voorbeeld van...
Ed Sheeran begon met het schrijven van liedjes toen hij nog jong was. Nu is hij een van de bekendste singer-songwriters van de wereld. Dit is een voorbeeld van...
A
...positieverwerving
B
...positietoewijzing

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Video

Deze slide heeft geen instructies
Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 34 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 35 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
Ik leerde...
 • wat sociale ongelijkheid is

 • wat de maatschappelijke ladder is en hoe mensen kunnen dalen en stijgen op die ladder

Slide 36 - Tekstslide

Doelen BK
Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat sociale ongelijkheid is
 • het verschil tussen een elitecultuur en een massacultuur
 • wat de maatschappelijke ladder is en hoe mensen kunnen dalen en stijgen op die ladder
 • het verschil tussen positieverwerving en positietoewijzing
Ik leerde...

Slide 37 - Tekstslide

Doelen KGT
De volgende Seneca-les gaat over:
Welzijnsdilemma in de praktijk
Einde van de les 'Dilemma's en Botsingen'

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies