OV1: Voorwaarden voor een succesvolle onderneming

Succesvol ondernemen
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Succesvol ondernemen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Time to restart 2020
Hopelijk hebben jullie genoten van een schitterende paasvakantie! Voor deze "break" hadden wij het in de cursus over "werken in een onderneming" en "de arbeidsmarkt". Als vervolg hierop had ik jullie gevraagd om tijdens de vakantie eens goed na te denken over een eigen ondernemingsidee. Jullie hebben mij alvast aangenaam verrast en overspoeld met creatieve en baanbrekende ideëen!   

Slide 3 - Tekstslide

Succesvol ondernemen
Na het doorlopen van deze cursus zouden jullie de basisprincipes voor het opstarten van een eigen onderneming onder de knie moeten hebben. 

Wie aandachtig oplet, een geniaal idee heeft en vooral durft te dromen, kan later misschien een steengoede of beter gezegd steenrijke ondernemer worden. 

                                                        The sky is the limit!

Slide 4 - Tekstslide

Plan van aanpak
 • Doorloop het leerpad op eigen tempo, op een rustig moment
 • Het zou ongeveer 20 minuten in beslag nemen
 • Tussentijdse vragen staan niet op punten maar dienen om jullie tijdens het leerpad te ondersteunen
 • Ten laatste vrijdagavond 8/5 moet het leerpad voltooid zijn
 • De resultaten worden elke zaterdagochtend bekeken
 • Elke leerling ontvangt een mail met persoonlijke feedback

Slide 5 - Tekstslide

Doelstellingen
 • Zichzelf en jullie ondernemingsidee in kaart brengen
 • Missie, visie en waarden omschrijven en uitleggen
 • SMART-principe omschrijven en uitleggen
 • Doelstellingen opstellen met behulp van het SMART-principe
 • Ondernemingsplan omschrijven en uitleggen
 • Ondernemingsplan volledig zelfstandig opstellen

Slide 6 - Tekstslide

Interessante weetjes: 
# werknemers in 2020 
Apple: > 132 000
Google: > 85 000
Amazon: > 750 000
Harley Davidson: > 5 200
Disney: > 223 000
Mattel: > 31 000

Slide 7 - Tekstslide

Welk product of dienst
willen jullie op de markt brengen?

Slide 8 - Open vraag

Welke titel hebben jullie op de eerste dia aandachtig gelezen?
A
Ondernemen is risico's nemen en beheersen
B
Welke ondernemingsvormen bestaan er?
C
Hoe word je succesvol als ondernemer?
D
Voorwaarden voor een succesvolle onderneming?

Slide 9 - Quizvraag

Rangschik volgende begrippen 
op de juiste plaats in het schema
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Ondernemingsplan
Doelstellingen
Missie / visie / waarden

Slide 10 - Sleepvraag

Ondernemerstest
Het is aangeraden om eerst jezelf als ondernemer te leren kennen. 
Vul op de volgende pagina de onder-nemerstest in. 

Wees eerlijk met jezelf en bespreek nadien jouw resultaten!

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link


Noem minstens 1 positieve eigenschap van jezelf

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Video

Vaardigheden van een succesvolle ondernemer
 • Kennis over bedrijfsbeheer, boekhouden en administratie
 • Stressbestendigheid en kunnen omgaan met risico's
 • Beslissingen en verantwoordelijkheid durven nemen
 • Leervermogen en doorzettingsvermogen
 • Planning, communicatie en organisatie
 • Kritisch en creatief denken
 • Flexibiliteit

Slide 15 - Tekstslide

Aan welke extra
vaardigheden
denk je nog?

Slide 16 - Woordweb

Kern van ondernemen

Het allerbelangrijkste aspect van ondernemen blijft winst maken.
Resultaat = Omzet - kosten

Slide 17 - Tekstslide

Ondernemingsplan
Nadat we onszelf in kaart gebracht hebben, gaan we hetzelfde met ons idee doen. Aan de hand van verschillende stappen krijgen we een steeds nauwkeuriger en realistischer beeld van onze plannen.

Slide 18 - Tekstslide


Omschrijving waarvoor de onderneming staat. Groeit door de jaren heen.
 • Wie zijn we?
 • Waarvoor staan we?
 • Wat zijn onze waarden?
 • Hoe gaan we om met onze medewerkers en klanten?

Omschrijving van wat we willen bereiken. Geeft handen en voeten aan de missie.
 • Wat willen we bereiken?
 • Waarvoor gaan we?
 • Hoe gaan we de wereld van morgen beïnvloeden?
 • Hoe gaan we succesvol zijn?
Missie
Visie

Slide 19 - Tekstslide

Waarden
Kernwaarden zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waarvoor je staat. Je beantwoordt hiermee "waarom" en "hoe" je bepaalde zaken aanpakt. Kortweg het ethische kompas van een onderneming.

Slide 20 - Tekstslide

Doelstellingen
Een doelstelling is de eindsituatie die een onderneming nastreeft. Deze worden opge-steld volgens het SMART-principe. We stellen doelstel-lingen op korte termijn, met altijd de missie en visie in het achterhoofd.

Slide 21 - Tekstslide

Verklaar het verschil tussen de missie en visie:

Slide 22 - Open vraag

In de vorige dia kwam het SMART-principe aan bod. Weten jullie al waarvoor elke letter staat?

Slide 23 - Open vraag

SMART-principe
De methode wordt toegepast voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. SMART staat voor:
 • Specifiek (Is het doel duidelijk en eenduidig?)
 • Meetbaar (Wanneer is het doel bereikt?)
 • Acceptabel (Is het doel acceptabel voor de doelgroep?)
 • Realistisch (Is het doel haalbaar?)
 • Tijdsgebonden (Wanneer moet het doel bereikt zijn?)

Slide 24 - Tekstslide

De letter "A" in het SMART-principe staat voor?
A
Acceptabel
B
Aantrekkelijk
C
Autonoom
D
Ambitieus

Slide 25 - Quizvraag

Geef een voorbeeld van een meetbare doelstelling:

Slide 26 - Open vraag

De letter "T" in het SMART-principe staat voor?
A
Tijdloos
B
Toekomstgericht
C
Tijdsgebonden
D
Tijdelijk

Slide 27 - Quizvraag

Geef een voorbeeld van een tijdsgebonden doelstelling:

Slide 28 - Open vraag

Voorbeeld van SMART-principe
 • Specifiek: Meer dan 10 nieuwe werknemers aanvaarden
 • Meetbaar: Meer dan 500 000 euro winst maken
 • Acceptabel: Marktleider in West-Vlaanderen worden
 • Realistisch: Eind 2020 1 000 extra klanten binnenhalen
 • Tijdsgebonden: Binnen 3 jaar naar Frankrijk exporteren

Slide 29 - Tekstslide

Ondernemingsplan
Finaal gaan we een ondernemings- of actieplan uitwerken. Het opstellen hiervan is cruciaal om het voortbestaan zo maximaal mogelijk te garanderen. Door een ondernemingsplan goed en uitgebreid op te stellen, kan je valkuilen of problemen vermijden. Daarnaast brengt het ook een inschatting van de haalbaarheid van jouw plannen.

Slide 30 - Tekstslide

Ondernemingsplan
Een goed plan biedt een antwoord op vragen als "Is mijn markt groot genoeg?", "Hoe benader ik het best mijn markt?" en "Heb ik voldoende financiële middelen?". Hiervoor gaan we ons baseren op de reeds opgestelde missie, visie, waarden en doelstellingen. Het doel is om een strategie op te stellen, om zo te zorgen voor structuur en houvast. Het zorgt er tevens ook voor dat je geen stappen overslaat en een goede opvolging hebt.

Slide 31 - Tekstslide

Ondernemingsplan bestaat uit
 • Omschrijving van het idee
 • Persoons- en bedrijfsgegevens
 • Marktanalyse
 • Marketingplan
 • Missie, visie en waarden
 • Financieel plan

Slide 32 - Tekstslide

Ondernemingsplan uitgelegd (1)
Omschrijving van het idee: 
 • Korte omschrijving van de onderneming
 • Korte samenvatting van de plannen en doelstellingen
Persoons- en bedrijfsgegevens:
 • Informatie over de ondernemer en eventuele partners
 • Informatie over de rechtsvorm, vergunning(en) en attesten

Slide 33 - Tekstslide

Ondernemingsplan uitgelegd (2)
Marktanalyse:
 • Hoe evolueert de markt?
 • Wie zijn de potentiële klanten?
 • Wie zijn de potentiële leveranciers?
 • Wie zijn de potentiële concurrenten?
 • Welke andere factoren zijn bepalend voor succes of falen?

Slide 34 - Tekstslide

Ondernemingsplan uitgelegd (3)
Marketingplan:
Bestaat uit de (reeds geziene) 4P's. Wanneer deze ideaal op elkaar zijn afgestemd, spreken we van de "marketingmix".
 • Welk product of dienst ga je aanbieden? (Product)
 • Tegen welke prijs ga je het aanbieden? (Prijs)
 • Op welke vestigingsplaats of locatie? (Plaats)
 • Met welke reclame middelen? (Promotie)

Slide 35 - Tekstslide

Ondernemingsplan uitgelegd (4)
Missie, visie en waarden:
 • Hoe ziet de onderneming zichzelf binnen de samenleving?
 • Welke doelstellingen streeft de onderneming na?
 • Hoe gaat men de doelstellingen realiseren?


Slide 36 - Tekstslide

Ondernemingsplan uitgelegd (5)
Financieel plan:
Heeft als doel het in kaart brengen van de verwachte kosten en opbrengsten. Biedt overzicht over de financiële haalbaarheid.
 • Investeringsbudget
 • Financieringsbudget
 • Exploitatiebudget
 • Liquiditeitenbudget

Slide 37 - Tekstslide

Waarom wordt een
ondernemingsplan opgesteld?

Slide 38 - Open vraag

Waaruit bestaat een ondernemingsplan?

Slide 39 - Open vraag

Geef mij de 4P's:

Slide 40 - Woordweb

Welk budget vormt geen onderdeel van het financieel plan?
A
Exploitatiebudget
B
Financieringsbudget
C
Liquiditeitenbudget
D
Aandelenbudget

Slide 41 - Quizvraag

Samenvatting OV1
Het is van cruciaal belang om jouw idee op voorhand aandachtig in vraag te stellen. Een goede uitwerking zorgt voor een overzicht van jouw plannen. Zo krijg je een beeld van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Nadien kan je beter doordachte keuzes maken en garandeer je het voortbestaan zo maximaal mogelijk. Zie een ondernemingsplan als instrument dat je regelmatig moet hergebruiken om up-to-date te blijven.

Slide 42 - Tekstslide

Mindmap OV1
Het is van cruciaal belang om jouw idee op voorhand aandachtig in vraag te stellen. Een goede uitwerking zorgt voor een overzicht van jouw plannen. Zo krijg je een beeld van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Nadien kan je beter doordachte keuzes maken en garandeer je het voortbestaan zo maximaal mogelijk. Zie een ondernemingsplan als instrument dat je regelmatig moet hergebruiken om up-to-date te blijven.

Slide 43 - Tekstslide

Omschrijf 2 positieve en 2 negatieve ervaringen tijdens dit leerpad:

Slide 44 - Open vraag

Volgende keer
In het volgende leerpad krijgen jullie de kans om jullie ondernemingsidee verder uit te werken in een ondernemingsplan. Bewaar de link van dit leerpad dus zeer goed want het kan nog van pas komen.

Slide 45 - Tekstslide

Economische coronatips
 • Wolf of Wall Street
 • The Social Network
 • The Founder
 • The Pursuit of Happyness
 • Shoe dog
 • Elon Musk

Slide 46 - Tekstslide