cross

Cultureel erfgoed

Ga naar http://lessonup.app en vul deze code in:
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ga naar http://lessonup.app en vul deze code in:

Slide 1 - Tekstslide

Cultureel erfgoed

Slide 2 - Tekstslide

Plaats hier je Energizer

Slide 3 - Woordweb

Situatie
Tijdens militaire operaties gelden er bepaalde regels. Een aantal van deze regels zijn vastgelegd in het humanitair oorlogsrecht. Met deze regels wordt onder andere bepaald hoe om te gaan met gebouwen / objecten / personen die een beschermde status hebben. Er zijn ook internationale afspraken over hoe gebouwen / objecten / personen te herkennen zijn als ze een beschermde status hebben. Al deze regels zorgen er voor dat er bijvoorbeeld niet zo maar objecten mogen worden aangevallen.

Slide 4 - Tekstslide

Resultaat
 • Je kunt uitleggen wat verstaan wordt onder cultureel erfgoed.
 • Je kunt de regels hoe je om moet gaan met beschermde gebouwen / objecten benoemen.
 • Je kunt de verschillende type markeringen van een beschermd gebouw / object / persoon
        herkennen.
 • Je kunt van een gebouw / object zonder markering aangeven of het een beschermde status
       heeft.
 • Je kunt uitleggen wanneer het gebruik van geweld aan een gebouw / object / persoon met     een beschermde status is toegestaan.

Slide 5 - Tekstslide

Voorkennis op doen dmv een vraag, woordweb,  plaatje, filmpje

Slide 6 - Tekstslide

Burger objecten
 • Zijn alle objecten die geen militaire doelen zijn.
 • Bij twijfel of het tot militaire doeleinden gebruikt wordt blijft het een burgerobject.
 • Indien het gebruikt wordt als een militair object moet men nagaan of het voordeel van de aanval afweegt tegen de schade wat het oplevert.
 • Bij een degelijke aanval moet er altijd proportioneel geweld worden gebruikt.
 • In het begin van een gevecht mogen er geen burgerobjecten aangevallen worden die er zijn voor het overleven van de burgerbevolking (landbouwinstallaties)
 • In het begin van een gevecht mogen er ook geen installaties aangevallen worden die krachten bevatten (Stuwdammen / kerninstallaties)

Slide 7 - Tekstslide

Culturele goederen
 • Bescherming valt uiteen in beveiliging en eerbieding.
 • Beveiliging gebeurd al vredestijd.
 • Eerbieding houd in dat objecten niet gebruikt mogen wprden tijdens een gewapend conflict en er geen schade aan toegebracht mag worden.
 • Culturele goederen zijn vaak te herkennen aan teken (schild)
 • Culturele goederen die voorzien in de levensbehoefte van de mens mogen niet aangevallen worden ( Waterdrinkinstallatie)
 • Culturele goederen die krachten bezitten mogen niet aangevallen worden (kerninstallaties)
 • Een cultureel object mag pas bezet worden als er geen andere mogelijkheid is. De bevoegdheid hiervoor ligt minimaal op bataljonscommandanten niveau,

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht
 • Vorm groepen van 3.
 • Lees  HANDBOEK MILITAIR LAND-E&T-02.1, Deel II, hoofdstuk 10, Deel 5, 10.5. Humanitair   oorlogsrecht en beantwoordt de volgende vragen.

Slide 9 - Tekstslide

Vragen
1. Geef in eigen bewoordingen aan wat je verstaat onder cultureel erfgoed?
2. Wanneer heeft een gebouw een beschermde status?
3. Welk kenteken wordt gebruikt voor cultuurgoederen?
4. Welk kenteken wordt gebruikt voor een persoon die onder een medische dienst valt?
5. Welk kenteken wordt gebruikt voor objecten die onder civiele bescherming vallen?
6. Welk kenteken wordt gebruikt voor dammen, dijken en kerncentrales die in beginsel niet het
doelwit van een aanval worden?
7. Welk kenteken wordt gebruikt om te onderhandelen of bij overgave?
8. Wat is er bepaald over het aanvallen van burgerobjecten?

Slide 10 - Tekstslide

Bespreken vragen
1. Geef in eigen bewoordingen aan wat je verstaat onder cultureel erfgoed?
2. Wanneer heeft een gebouw een beschermde status?
3. Welk kenteken wordt gebruikt voor cultuurgoederen?
4. Welk kenteken wordt gebruikt voor een persoon die onder een medische dienst valt?
5. Welk kenteken wordt gebruikt voor objecten die onder civiele bescherming vallen?
6. Welk kenteken wordt gebruikt voor dammen, dijken en kerncentrales die in beginsel niet het
doelwit van een aanval worden?
7. Welk kenteken wordt gebruikt om te onderhandelen of bij overgave?
8. Wat is er bepaald over het aanvallen van burgerobjecten?

Slide 11 - Tekstslide

Resultaat
 • Je kunt uitleggen wat verstaan wordt onder cultureel erfgoed.
 • Je kunt de regels hoe je om moet gaan met beschermde gebouwen / objecten benoemen. 
 • Je kunt de verschillende type markeringen van een beschermd gebouw / object / persoon 
       herkennen.
 • Je kunt van een gebouw / object zonder markering aangeven of het een beschermde status
        heeft.
 • Je kunt uitleggen wanneer het gebruik van geweld aan een gebouw / object / persoon met   een beschermde status is toegestaan.

Slide 12 - Tekstslide

Hoe was de les?

Slide 13 - Woordweb

Vragen?
VRAGEN?

Slide 14 - Tekstslide