2.1 Vrijheid van meningsuiting

1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
LevensbeschouwingMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Module Argumenteren
Vrijheid van meningsuiting

Slide 2 - Tekstslide

Wat is vrijheid van meningsuiting volgens jou?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Link

Welke zin/zinnen uit het gedicht spreken je het meeste aan?

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Vrijheid van meningsuiting
 • Maakt deel uit van het VN-verdrag over de rechten van de mens.
 • Staat in de meeste grondwetten.

Slide 8 - Tekstslide

Vrijheid van meningsuiting
Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen – in gesprekken en gedrukte tekst, in tekeningen en liedjes, op radio, televisie en internet.

Slide 9 - Tekstslide

Vind je vrijheid van meningsuiting belangrijk?

Slide 10 - Woordweb

Mag je alles zeggen?

Slide 11 - Tekstslide

Je mag niet...
 • zomaar bedrijfsgeheimen openbaar maken
 • iemand zwart maken
 • iemand beledigen
 • leugens verspreiden
 • oproepen tot discriminatie, geweld of moord 

Slide 12 - Tekstslide

Prachtig, die vrijheid van meningsuiting, maar....waar ligt de grens?

Slide 13 - Tekstslide

Op internet moet je alles kunnen zeggen
A
eens
B
oneens

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Video

Wanneer je een bekend persoon bent, hoor je die opmerkingen maar te slikken.
A
ja
B
nee

Slide 16 - Quizvraag

Wanneer je een bekend persoon bent, hoor je die opmerkingen maar te slikken.

Slide 17 - Open vraag

Wat houdt de volgende stelling in?
'Het maakt niet alleen uit wat je zegt, maar ook hoe je het zegt'

Slide 18 - Tekstslide

Wanneer je een grap maakt, hoef je geen rekening te houden met het gevoel van een ander
A
eens
B
oneens

Slide 19 - Quizvraag

Wat is een spotprent?
A
Een stripverhaal
B
Een tekening waar kenmerken van een persoon overdreven zijn neergezet (gebit/oren etc.)
C
Een humoristische tekening gericht op een actueel onderwerp, vaak met een boodschap.
D
Een tekening die speciaal voor de krant gemaakt is.

Slide 20 - Quizvraag

Slide 21 - Tekstslide

Wat denk jij dat de tekenaar wil weergeven met deze spotprent/cartoon?

Slide 22 - Open vraag

Doel van de tekenaar:
 • Actualiteit
 • Humor
 • Boodschap of commentaar

Slide 23 - Tekstslide

Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting? Waar ligt voor jou de grens meningsuiting?

Slide 24 - Open vraag

Deze periode:
 • ben je begonnen met de module spelling
 • ga je verder met de module argumenteren
 • opdrachten staan weer in het werkboek in Cum Laude


Slide 25 - Tekstslide

Opdracht 1: Taalblokken Werkwoordspelling en Spelling 

Slide 26 - Tekstslide

In deze opdracht ga je kijken hoe goed je bent in het spellen van (werk)woorden. Vind je dat je goed bent in de onderdelen spelling en werkwoordspelling? Noteer je mening hierover. Wat vind je lastig of juist erg makkelijk? Weet je al waar je meer hulp bij zou kunnen gebruiken?  

Slide 27 - Tekstslide

Je maakt straks 2 onderdelen. 
 1. Het spellingsonderdeel: een rijtje woorden (dictee) waarin je laat zien dat je woorden goed kunt spellen. 
 2. Het onderdeel werkwoordspelling: in totaal 20 zinnen waarin jij meerdere werkwoorden juist spelt. Hoeveel zinnen verwacht je goed te doen? Maak een verslag van je verwachtingen. 

Slide 28 - Tekstslide

Ga naar Taalblokken > Leerroutes > Spelling en Grammatica 3F.

Maak de volgende onderdelen:
 • 02 Spelling > Werkwoordspelling – Gemengde oefening 1 en 2
 • 02 Spelling > Spelling – gemengde oefening

Slide 29 - Tekstslide

Maak een verslag waarin je benoemt hoe de onderdelen zijn gegaan. Welke (werkwoord)spellingsregels gaan goed en waar moet je nog aandacht aan besteden? Wat zegt je score over de mate waarin je de werkwoordspelling beheerst? Is er een bepaald soort werkwoord dat je vaak fout deed? Deed je maar wat of waren het vooral slordigheidsfouten? 

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

Najib Amali maakt grappen over wat tegen hem gezegd wordt. Mag je alles zeggen over iemand wat je denkt?
A
Ja
B
Nee

Slide 32 - Quizvraag

Vind jij dat homo's tegen een grapje moeten kunnen?
A
Eens
B
Oneens

Slide 33 - Quizvraag

Slide 34 - Video

Als je een grap maakt, hoef je geen rekening te houden met fatsoensregels
A
eens
B
oneens

Slide 35 - Quizvraag

Slide 36 - Link

Vind jij dat het mogelijk moet zijn om deze cartoon te publiceren? Waarom wel/niet?

Slide 37 - Open vraag

Wat vind je van onderstaande uitspraak? 
‘Vrijheid is vaak helemaal niet gediend bij fatsoen. ’ 

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Video

Vind jij dat Wilders hier de grens van vrijheid van meningsuiting overschrijdt? Waarom wel/niet?

Slide 40 - Open vraag

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Link

Slide 43 - Link

Slide 44 - Video

Waarom zou het voor veel Amerikanen een belediging zijn wanneer je met zo'n t-shirt onder de Amerikaanse vlag staat?

Slide 45 - Open vraag

Vind je 'Het is mijn eigen terrein' een goed argument?

Slide 46 - Open vraag