Stoffen en materialen

Stoffen en materialen
Mevrouw Ruysink

Nask 4TL
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
naskVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 6

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Stoffen en materialen
Mevrouw Ruysink

Nask 4TL

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen?
Hoofdstuk 7 (herhaling leerjaar 3)
Doelen
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat mengsels en zuivere stoffen zijn, eigenschappen van stoffen vaststellen en rekenen met dichtheid
Uitleg
Aan de slag

Slide 2 - Tekstslide

Zuivere stoffen en mengsels
  • Een zuivere stof is één soort stof met één soort moleculen, bijvoorbeeld kristalsuiker of aluminium.
  • Een mengsel is een combinatie van stoffen, met meerdere soorten moleculen.

  • De meeste stoffen die wij gebruiken zijn mengsels.

Slide 3 - Tekstslide

Stofeigenschappen
Stofeigenschappen zijn de eigenschappen van de stoffen om ons heen.

Elke stof heeft een unieke combinatie van stofeigenschappen.Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Dichtheid
dichtheid=volumemassa
massa=dichtheidvolume
volume=dichtheidmassa

Slide 6 - Tekstslide

Volume

Slide 7 - Tekstslide

Aan de slag
Maak de opdrachten van paragraaf 1 in je werkboek
Klaar? Laat controleren en kijk de opdrachten na.

Voor wie wil: oefenen met berekeningen klassikaal

Slide 8 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen?
Terugblik
Doelen
-Aan het einde van de les kun je uitleggen wat fasenovergangen zijn, wat een kookpunt en een smeltpunt is en een kooktraject weergeven
Uitleg
Aan de slag

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Smeltpunt
Kook- & smeltpunt of traject?
Kookpunt
Kooktraject
Smelttraject

Slide 13 - Tekstslide

Stolpunt bepalen
Practicum Proef 4

Slide 14 - Tekstslide

Aan de slag
Maak de opdrachten van paragraaf 2 in je werkboek. 

Klaar? Laat controleren en kijk de opdrachten na.


Slide 15 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen?
Terugblik
Doelen H7 paragraaf 2
Aan het einde van de les kun je gevarensymbolen aflezen en kun je uitleggen hoe je veilig en milieubewust werkt
Uitleg
Aan de slag

Slide 16 - Tekstslide

Informatie etiket

* Gebruiksaanwijzing
* Dossering
* Werking
* Veiligheidsvoorschriften
* Milieuvoorschriften

Slide 17 - Tekstslide

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Licht ontvlambaar
B
Oxiderend
C
Mileu gevaarlijk
D
Irriterend

Slide 18 - Quizvraag

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Bijtend (corrosief)
B
Irriterend
C
Giftig
D
Mileu gevaarlijk

Slide 19 - Quizvraag

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Bijtend (corrosief)
B
Giftig
C
Explosief
D
Mileu gevaarlijk

Slide 20 - Quizvraag

Wat is de betekenis van dit gevarensymbool?
A
explosief
B
schadelijk
C
giftig
D
milieugevaarlijk

Slide 21 - Quizvraag

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Giftig
B
Bijtend (corrosief)
C
Explosief
D
Licht ontvlambaar

Slide 22 - Quizvraag

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Bijtend (corrosief)
B
Giftig
C
Mileu gevaarlijk
D
Irriterend

Slide 23 - Quizvraag

Betekenis van dit gevarensymbool?
A
Pas op voor de Paashaas
B
Pas op voor de docent
C
Pas op voor Sinterklaas
D
Pas op voor de Kerstman

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Video

Aan de slag
Maak de opdrachten van hoofdstuk 7, paragraaf 3.

Klaar? Laat controleren en kijk de opdrachten na.

Slide 26 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen?
Terugblik
Doelen
-
Aan het einde van de les kun je een reactievergelijking opstellen
Uitleg
Aan de slag

Slide 27 - Tekstslide

Reactieschema
beginstof (fen) --> reactieproduct (en)

Ontledingsreacties
Verbrandingsreacties

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Ontledingsreactie
NaCl ----> Na+Cl
Water----> waterstof + zuurstof
2 H2O ----> 2H+02

Slide 30 - Tekstslide

Verbranding

Slide 31 - Tekstslide

Reactie vergelijking

Dit kunnen jullie ook schrijven als:
aardgas + zuurstof -> koolstofdioxide + waterdamp

Slide 32 - Tekstslide

Verbranding

Slide 33 - Tekstslide

Corrosie
Veel metalen worden aangetast door stoffen in de lucht zoals zuurstof (O2) en water (H2O). Dat noem je corrosie.

Slide 34 - Tekstslide

Aan de slag
Maak de opdrachten van paragraaf 7.4 in je werkboek

Klaar? Laat controleren en kijk de opdrachten na 

Slide 35 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen?
Bufferles. Maak de opdrachten van paragraaf 1 tm 4 af. Kijk de opdrachten na. Klaar? Start met de test jezelf.

Slide 36 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen?
Test jezelf afmaken en nakijken

Slide 37 - Tekstslide