Bezittelijke voornaamwoorden: My/Mine/Of Mine

Bezittelijke voornaamwoorden
My / Mine / Of Mine
Mijn / die van mij / van mij
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Bezittelijke voornaamwoorden
My / Mine / Of Mine
Mijn / die van mij / van mij

Slide 1 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Bezittelijke voornaamwoorden = possessive pronouns
Je gebruikt ze om aan te geven van wie iets is. 
Het woord zegt het al: bezit
Voorbeeld:
She is my best friend = Ze is mijn beste vriendin
That bike is mine = Die fiets is van mij
She is a friend of mine = Ze is een vriendin van mij

Slide 2 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Hoe moet je dit nu leren?
Op de volgende slides kom je rijtjes tegen met voorbeeld van de bezittelijke voornaamwoorden.
Deze moet je gewoon uit je hoofd leren.
Stampen dus! ;-)

Slide 3 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
my = mijn                                  He is my friend
your = jouw                              He is your friend (enkelvoud)
his = zijn                                    He is his friend
her = haar                                 He is her friend
its = zijn/haar                          He is its friend 
our = onze                                 He is our friend
your = jullie                               He is your friend (meervoud)
their = hun                                 He is their friend 

Slide 4 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
mine =  die van mij                                    He is mine.
yours = die van jou/u  (enkelvoud)     He is yours
his =  die van hem                                      He is his
hers = die van haar                                    He is hers
ours = die van ons                                      He is ours
yours = die van jullie (meervoud)        He is yours
theirs = die van hen                                    He is theirs

Slide 5 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
mine  =  van mij                                        He is a friend of mine
yours = van jou/u                                     He is a friend of yours
his = van hem                                            He is a friend of his
hers =  van haar                                        He is a friend of hers
ours = van ons                                           He is a friend of ours
yours =  van jullie                                      He is a friend of yours 
theirs = van hen                                        He is a friend of theirs

Slide 6 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Staat er: a, this, that, these, those voor het zelfst. naamwoord
dan gebruik je of mine, of yours, of his, of hers, of ours, of theirs
Voorbeeld:
An uncle of mine had an accident last week.
That friend of yours passed her exam this year.  
Those children of theirs are very annoying. 
This dog of his bit a young child at the playground. 

Slide 7 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Na my, your, his, her, its, your, our, their volgt altijd een zelfstandig naamwoord
voorbeeld: That is my cat. 
Na mine, yours, his, hers, yours, ours, theirs volgt nooit een zelfstandig naamwoord.
voorbeeld: Those dogs of theirs.
That bike is hers. 

Slide 8 - Tekstslide

Let's practise!
Er volgen nu wat meerkeuze vragen.
Kies het juiste antwoord. 

Slide 9 - Tekstslide

Those cars over there are __________
A
they
B
their
C
theirs.

Slide 10 - Quizvraag

I think this is _____________computer, isn’t it?
A
your
B
yours
C
of yours

Slide 11 - Quizvraag

Sheila loves to stay over at ........ place
A
of my
B
mine
C
my
D
of mine

Slide 12 - Quizvraag

Samuel is a friend ___________
A
she
B
of hers.
C
hers

Slide 13 - Quizvraag

You should get your own sweets. These are ______
A
Ours
B
Us
C
Of ours
D
our

Slide 14 - Quizvraag

Opdracht 1
Er volgen nu wat open vragen.
Vul het juiste bezittelijke voornaamwoord in.

Slide 15 - Tekstslide

A colleague ...... (van haar) just gave birth to her first child.

Slide 16 - Open vraag

She is very happy with ........ (haar) new born child.

Slide 17 - Open vraag

The father is also very happy with ....... (zijn) first child.

Slide 18 - Open vraag

This baby ...... (van hun) is very cute.

Slide 19 - Open vraag

Frederic, is that boy overthere family ..... (van jou)?

Slide 20 - Open vraag

Yes, that is a cousin .... (van mij).

Slide 21 - Open vraag

Whose bike is this?
It is ...... (die van mij)

Slide 22 - Open vraag

Who's dog is this?
It is ....... (die van haar).

Slide 23 - Open vraag

Do you know whose cat this is?
Yes, it is ........ (hun) cat.

Slide 24 - Open vraag

Do you know whose phone this is?
Yes, it is ....... (haar) phone.

Slide 25 - Open vraag

Whose pen is this?
It is ....... (die van hem).

Slide 26 - Open vraag

He is ..... (mijn) boyfriend. So stay away from him, Kim.

Slide 27 - Open vraag

Is he a friend of ....... (van jullie)?

Slide 28 - Open vraag

That performance ...... (van jou) is great! I love it.

Slide 29 - Open vraag

The end

Slide 30 - Tekstslide