W50 EN 2G1 U3 les 3

Week 50, Lesson 3
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Week 50, Lesson 3

Slide 1 - Tekstslide

Your goals
You master Vocab 3.4: 
You can make sentences with some and any

Slide 2 - Tekstslide

Today
instruction: present simple<>present continuous
instruction: some<>any
grammar, prhases (and get ahead) exercises

Slide 3 - Tekstslide

First a REALLY short instruction/recap
again...
the difference between the present simple and the present continuous

Slide 4 - Tekstslide

Mind!

If Catch Up 1 went well, 
you don't have to go through this instruction.

Slide 5 - Tekstslide

Look for the time expressions when you have to choose between two tenses!

Slide 6 - Tekstslide

eDition
do exercise 13

Slide 7 - Tekstslide

Instruction
some <> any

If Catch Up 3 went well, you don't need this instruction...

Slide 8 - Tekstslide

Some/any 1/4
Some/any betekenen allebei enige/enkele/een paar
Not ... any betekent geen

Something/anything = iets  
Somebody/anybody = iemand
Someone/anyone =  iemand
Somewhere/anywhere = ergens

Slide 9 - Tekstslide

Some/any 2/4
Not ... anything = niets
Not ... anybody = niemand
Not ... anyone = niemand
Not ... anywhere = nergens

Bevestigende zinnen -> some
Ontkennende zinnen -> any
Vragende zinnen -> some (als je een 'ja' als antwoord verwacht)
Vragende zinnen -> any (als je geen idee hebt wat voor antwoord je krijgt)

Slide 10 - Tekstslide

Some/any 3/4
Een paar voorbeelden (bevestigende zinnen):
I would like some sweets.
I would like to go somewhere
I'm looking for somebody

Een paar voorbeelden (ontkennende zinnen):
Sorry, we don't have any milk
We are not going anywhere this summer.
I don't know anybodySlide 11 - Tekstslide

Some/any 4/4
Let op bij de  vraag zinnen! Vorig jaar leerde je dat in vraagzinnen "any" wordt gebruikt, maar dat gaat we nu iets veranderen.
In vragen waarop je als antwoord JA verwacht gebruik je "some".
In vragen waarop je NEE of geen bepaald antwoord verwacht, dan "any".
Do you have any money? (je weet echt niet of iemand geld bij zich heeft)
Are you going anywhere today? (je weet echt niet wat je kunt verwachten)
Is anybody there? (geen idee)
Can I have some water, please?  (je verwacht JA)

Slide 12 - Tekstslide

eDition
Do exercises 13 + 14


Slide 13 - Tekstslide

eDition
everyone does exercise 16

Slide 14 - Tekstslide

eDition
do exercise 19 if you didn't have to do exercises 13-15

Slide 15 - Tekstslide

Look back
Today you did the following:
- You practiced with 3.4: some/any

Slide 16 - Tekstslide

Look forward
Next class:
- 3.3: Present Simple vs Present Continuous

Slide 17 - Tekstslide