lesbezoek 13-03

Good afternoon
Good afternoon 3K4
Jas, tas, telefoon vooraan de klas
Laptop+pen/potlood op tafel
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Good afternoon
Good afternoon 3K4
Jas, tas, telefoon vooraan de klas
Laptop+pen/potlood op tafel

Slide 1 - Tekstslide

Planning
-Goals
-Do & don't, what do you already know?
-Do & don't uitleg
-Some & any, what do you already know?
-Some & any uitleg
-Zelfstandig werken
-Evalueren

Slide 2 - Tekstslide

Goals
-Aan het einde van de les weet je wanneer je do en don't gebruikt en kan je dit toepassen
-Aan het einde van de les weet je wanneer je some en any gebruikt en kan je dit toepassen

Slide 3 - Tekstslide

What do you know about do and don't?

Slide 4 - Woordweb

Do & don't
-Do: iets wat je wel moet doen
-Don't: iets wat je niet moet doen


Slide 5 - Tekstslide

Do
-Ask your friend
-Read the instructions
-Wear a jacket outside

Don't
-Don't insult others
-Don't arrive late
-Don't jump in the elevator

Slide 6 - Tekstslide

(to be) ... careful not to fall
A
Be
B
Don't be

Slide 7 - Quizvraag

(not to cross) ... the street on a red light
A
Cross
B
Don't cross

Slide 8 - Quizvraag

(not to forget) ... to call your grandmother today
A
Forget
B
Don't forget

Slide 9 - Quizvraag

(listen) ... to the instruction
A
Listen
B
Don't listen

Slide 10 - Quizvraag

(not to forget) ... to (put) ... the clothes away
A
Forget, put
B
Don't forget, don't put
C
Don't forget, put
D
Forget, don't put

Slide 11 - Quizvraag

What do you know about some and any?

Slide 12 - Woordweb

Some & any
-Betekenen allebei enige/enkele/een paar

-Some: *bevestigende zinnen
                 *vraagzinnen met verwacht antwoord ja
-Any: *ontkennende zinnen
            *vraagzinnen

Slide 13 - Tekstslide

Samenstellingen
Something / anything = iets
Somebody / anybody = iemand
Someone / anyone = iemand
Somewhere / anywhere = ergens

Not ... anything = niets
Not anybody = niemand
Not anyone = niemand
Not anywhere = nergens


Slide 14 - Tekstslide

She is eating ... her father cooked for her
A
Something
B
Anything

Slide 15 - Quizvraag

Has ... ever been to America?
A
Someone
B
Anyone

Slide 16 - Quizvraag

Can I have ... to drink?
A
Something
B
Anything

Slide 17 - Quizvraag

I've seen ... good movies recently
A
Some
B
Any

Slide 18 - Quizvraag

Has ... seen my phone?
A
Somebody
B
Anybody

Slide 19 - Quizvraag

Zelfstandig werken
Wat: maak de werkbladen
Hoe: zelfstandig
Hulp: de docent, korte vragen aan buurman/vrouw
mogen
Tijd: 15 min.
Resultaat: Ingevulde werkbladen
Klaar: bespreken met docent, eventueel klassikaal als iedereen snel klaar is
timer
15:00

Slide 20 - Tekstslide

Evalueren
Doelen behaald?
-Aan het einde van de les weet je wanneer je do en don't gebruikt en kan je dit toepassen
-Aan het einde van de les weet je wanneer je some en any gebruikt en kan je dit toepassen

Wilt iemand nog iets kwijt?

Slide 21 - Tekstslide

Have a good day !

Slide 22 - Tekstslide