H5) Short yes/no-answers

H5) Short yes/no-answers
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

H5) Short yes/no-answers

Slide 1 - Tekstslide

Short yes/no-answers
 • Het is in het Engels niet beleefd om alleen maar met yes of no te antwoorden. In plaats daarvan gebruik je een korte zin.

 • Ja-antwoorden: Yes + voornaamwoord + het eerste werkwoord uit de vraagzin
 • Nee-antwoorden: No + voornaamwoord + het eerste werkwoord uit de vraagzin + not / n’t

  Voorbeelden:
  Does he know the suspect?   Yes, he does.               No, he doesn't
  Is she in her room?                      Yes, she is.                   No, she isn't.
  Will he report the theft?            Yes, he will.                  No, he won't 

Slide 2 - Tekstslide

Short yes/no-answers
 • In de antwoorden vervang je het gehele onderwerp door een voornaamwoord:

  Do your cousins live in Anchorage?          Yes, they do.              No, they do not / don’t.
  Can Zoey speak English?                                Yes, she can.             No, she cannot / can’t.
  Will Keith and Sadiq help us?                       Yes, they will.             No, they will not / won’t.

 • Je antwoordt met I als de vraag aan jou alleen gericht is. Je antwoordt met we als de vraag aan jullie gericht is:
  Do you recognise the burglar?              Yes, I do.                                     Yes, we do.
                                                                                No, I do not / don’t                 No, we do not / don’tSlide 3 - Tekstslide


Have you got a brother?
A
Yes, I do .
B
Yes, I have.
C
Yes, I have got.

Slide 5 - Quizvraag

Has he got two sisters?
A
No, he doesn't.
B
No, he hasn't.

Slide 6 - Quizvraag

Sally, have you seen this man?
A
Yes, I do..
B
Yes, I have seen.
C
Yes, I have.

Slide 7 - Quizvraag

Write short yes- and no-answers.

Have we got nice teachers? → Yes, ___

Slide 8 - Open vraag

Write short yes- and no-answers.

Can he sing? → No, _____

Slide 9 - Open vraag

Write short yes- and no-answers.

Can we meet our friends? → Yes, ___

Slide 10 - Open vraag

Write short yes- and no-answers.

Is she new at our school? → Yes, ___

Slide 11 - Open vraag

Write short yes- and no-answers.

Can John speak English? → Yes, ___

Slide 12 - Open vraag

Write short yes- and no-answers.

Did all of you file a report? → No, ___

Slide 13 - Open vraag