IFFR: vo Gagarine | les na het filmbezoek

Gagarine
Vo bovenbouw / mbo
les achteraf
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstNederlands+2Middelbare schoolMBOmavo, havo, vwoLeerjaar 4-6Studiejaar 1-4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Gagarine
Vo bovenbouw / mbo
les achteraf

Slide 1 - Tekstslide

Dit is een LessonUp die je kunt doen, nadat je de film Gagarine hebt gekeken.

Lesindeling:
  • Eerste indrukken (5 min.)
  • Vergelijken (10 min.)
  • Motieven (10 min.)
  • Laatste scène (20 min.)
  • Parallel montage (10 min.)
  • Afronding (5 min.)
Bekijk mij!
Legenda
Ik ben een vraag!
Ik geef het antwoord!
Kijk
Vraag
Antwoord
Ik ben een opdracht!
Opdracht
Schrijf op
Schrijf voor jezelf op!
Doe mee met je telefoon!
Met je telefoon

Slide 2 - Tekstslide

Hier staat een overzicht van de betekenis van alle iconen in LessonUp. Zodra je op een icoon klikt, verschijnt er een tekst.  
Gagarine: de film
Waar ging de film, volgens jullie, over? 
Wat was fictie? En welke stukken waargebeurd?
Deed de film (of bepaalde onderdelen ervan) je denken aan andere films of kunstwerken? Welke?

Slide 3 - Tekstslide

Om de herinnering aan de film op te halen, start je de les met het vragen naar hoe de leerlingen de film hebben ervaren:
  • Wat is ze bijgebleven? 
  • Waar ging, volgens hen, het verhaal over? 
  • Wat was fictie, en welke momenten zijn waargebeurd?
Daarna leg je de link naar associaties (en werken we richting filmische aspecten):
  • Deed deze film je denken aan andere films of kunstwerken? Welke?
Op de volgende slide worden een aantal voorbeelden gegeven, maar het is natuurlijk mooi als leerlingen zelfstandig al allerlei vergelijkingen maken.
vergelijken
Zijn er grote thema's of onderwerpen hetzelfde, als je over deze films nadenkt?
Heeft iemand een van deze films gezien? Deed de film Gagarine je denken aan een van deze films, of een andere? Waarom?

Slide 4 - Tekstslide

Vraag 1
Heeft iemand een van deze films gezien? Deed de film Gagarine je denken aan een van deze films, of een andere? Waarom?

Vraag 2
Zijn er grote thema's of onderwerpen hetzelfde, als je over deze films nadenkt?

Mogelijke antwoorden:
Eenzaamheid, ontdekken, wereld verbeteren, gevaar, etc.
Welke filmische aspecten in Gagarine verwijzen naar space?
Gagarine
hoofdpersoon
montage
geluidseffecten
cameravoering
de locatie

Slide 5 - Sleepvraag

Opdracht:
Laat leerlingen nadenken over deze filmische aspecten. Als je interactief werkt, kunnen ze zelf de woorden naar de film slepen. Anders kun je dit ook laten opschrijven of klassikaal behandelen.

Antwoord:
Sowieso zagen we duidelijke cameravoering, montage-technieken en geluidseffecten in de film terugkomen. Maar als een leerling kan verantwoorden waarom de locatie of hoofdpersoon naar ruimte verwijst, is dat natuurlijk ook goed.
Bedenk (of zoek op): wat is nou iets heel typisch/kenmerkend uit een space-film? 
filmische aspecten

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht:
Laat de leerlingen nadenken (of opzoeken).

Bedenk (of zoek op): wat is nou iets heel typisch/kenmerkend uit een space-film? 

Kunnen de leerlingen voorbeelden noemen van geluidseffecten? (ineens totale stilte of suizend geluid)

Of noemen ze voorbeelden van cameravoering, zoals op deze afbeelding? (draaiende camera-standpunten, hoog perspectief)

Welke voorbeelden kunnen ze zich herinneren uit de film Gagarine?
Youri is in de film heel erg gemotiveerd om het gebouw overeind te houden en doet daar van alles voor. Waarom is dat, denk je?
verhaal: drijfveer

Slide 7 - Tekstslide

Vraag
Youri is in de film heel erg gemotiveerd om het gebouw overeind te houden en doet daar van alles voor. Waarom is dat, denk je?
Ook deze mensen gaan soms best ver voor hun idealen. Wat willen ze bereiken en waarom? Wat is hun beweegreden, de reden om alles op alles te zetten?
motieven

Slide 8 - Tekstslide

Vraag
Ook deze mensen gaan soms best ver voor hun idealen. Wat willen ze bereiken en waarom? Wat is hun beweegreden, de reden om alles op alles te zetten?
Wat kan een drijfveer zijn? 
Voor anderen, of voor jou zelf?

Slide 9 - Woordweb

Vraag
Wat kan er allemaal een drijfveer zijn?
Voor anderen, of voor jou zelf?

Laat de leerlingen eerst zelf nadenken. Het is vaak makkelijker om eerst over anderen na te denken, voordat je op jouw eigen motieven reflecteert.

Ze kunnen het woordweb invullen, of laat het ze opschrijven en met buurman/buurvrouw bespreken.
De laatste scène uit de film: Diana probeer Youri te redden, terwijl de flat bijna wordt opgeblazen. Wat is er nou eigenlijk gebeurd, denk je? 
laatste scène
We bekijken een fragment uit de laatste scène.

Slide 10 - Tekstslide

We bespreken de laatste scène van de film: het verhaal (open einde), filmische aspecten (effecten, montage) en sluiten af met een filosofische vraag.

Vraag 1
Verhaal: wat gebeurde er? Had jij dit verwacht? Hoe denk je dat het verhaal verder gaat? 

Vraag 2
Montage: om de spanning op te bouwen, werd gebruik gemaakt van parallelmontage. We kijken een fragment terug, op de volgende slide.


Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

laatste scène
Wat gebeurde er met het geluid?
Best heftig, als jouw thuis vernietigd wordt en je geen plek hebt om naar te vluchten. Je verschuilen in een leegstaande flat en je eigen huis bouwen, is best extreem. Zou jij dat kunnen? Wat had Youri anders kunnen doen? 

Slide 12 - Tekstslide

Vraag 1
Effecten: wat gebeurt er met het geluid? En met andere effecten?

Vraag 2
Filosofische vraag: Dit was een fictiefilm, hoewel gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Best heftig, als jouw thuis vernietigd wordt en je geen plek hebt om naar te vluchten. Je verschuilen in een leegstaande flat en je eigen huis bouwen, is best extreem. Zou jij dat kunnen? Wat had Youri anders kunnen doen? En vooral: hoe belangrijk is woonruimte voor jou? Wat betekent een thuis?
parallel montage
Is je iets opgevallen in deze laatste scene, in de montage? Misschien niet, omdat je deze montage-techniek al vaak gezien hebt. Een typisch voorbeeld van parallel montage of cross-cutting.
Welke dingen worden er in de laatste scène van Gagarine door de montage met elkaar verbonden?
Welke spanning roept dat op?
Wordt er vaak tussen de scenes (Diana buiten en Yuri binnen) gewisseld? Waarom?
Het meisje (Diana) en de jongen (Yuri); de menigte buiten en Yuri binnen; het aftellen van de bom en het wegzweven van Yuri.
Gebruik dit YouTube-filmpje als voorbeeld. Je ziet drie experimenten: steeds hetzelfde meisje op straat, maar dan 3x met een andere montage.
Je voelt als kijker de urgentie van tijd. Gaat hij het wel overleven? Komt Diana op tijd?
Ja, heel vaak. Dat is belangrijk voor de spanningsopbouw, het wordt daardoor voor de kijker steeds spannender.
filmtechniek

Slide 13 - Tekstslide

Een stukje filmtheorie: over parallel montage. Als je met je klas de creatieve opdracht achteraf doet, gaan leerlingen hier later mee aan de slag. Dan is het handig dat je deze slide hebt behandeld.

Bekijk zo nodig nog een keer de laatste scène.

Vraag 1
Wat is je opgevallen in deze laatste scene, in de montage? Heb je deze manier van montage (parallel-montage) weleens in andere films gezien? Zo ja: noem een goed voorbeeld.

Uitleg
Leg uit wat parallel-montage (cross cutting) is. 

Vraag 2
Welke dingen worden er in de laatste scene van Gagarin door de montage met elkaar verbonden?

Antwoord
Het meisje (Diana) en de jongen (Youri); de menigte buiten en Youri binnen; het aftellen van de bom en het wegzweven van Youri.

Vraag 3
Welke spanning roept dat op?

Antwoord
Je voelt als kijker de urgentie van tijd. Gaat hij het wel overleven? Komt Diana op tijd?

Vraag 4
Wordt er vaak tussen de scenes (Diana buiten en Youri binnen) gewisseld? Waarom?

Antwoord
Ja, heel vaak. Dat is belangrijk voor de spanningsopbouw, het wordt daardoor voor de kijker steeds spannender.
Why is recycling still a challenge?
New plastic
is cheaper
Dull work
Sorting is complex
Plastic is often 
broken.
There are many sorts of plastics.
Too expensive

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke filmische aspecten verwijzen naar space ?
Gagarine
geluidseffecten
locatie
montage
hoofdpersoon
cameravoering

Slide 15 - Sleepvraag

In de film Gagarine zitten veel verwijzingen naar science fiction-films en bijbehorende cinematografische aspecten. De leerlingen hebben misschien (onbewust) wel associaties met space-films gelegd, bijvoorbeeld door bepaalde geluidseffecten of ronddraaiend beeld. Met deze vraag halen we actief die herinnering op en maken we leerlingen bewust van alle aspecten waar een filmmaker mee kan werken.

Dit is een interactieve sleepvraag, maar je kunt 'm ook klassikaal doen. Er is geen goed of fout: wanneer een leerling kan verklaren waarom hij bij de hoofdpersoon of locatie ook aan space denkt, is dat natuurlijk ook interessant. 

In de volgende slider gaan we dieper in op de aspecten: cameravoering en montage.
afronding
Wat neem je mee uit de film?
Zou je deze film aanraden aan je vrienden? Waarom wel/niet?

Slide 16 - Tekstslide

Rond de les af met de laatste vragen.

Vraag 1
Wat neem je mee uit de film?

Vraag 2
Zou je deze film aanraden aan je vrienden? Waarom wel/niet?