Les 7 - 10.3 tm 10.6

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

Periode 6
 

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

Periode 6
 

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
Vorige keer 
 • Thema 10.2 en 10.3 
Vandaag thema 10.4 - 10.6 

Slide 2 - Tekstslide

Overzicht 10.4 - 10.6 10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Autisme Spectrum Stoornissen
PDD-NOS
Syndroom van Asperger


10.5 Motorische en leerstoornissen
Developmental Coordination disorder
Non-verbal Learning Disorder

10.6 Aandachtsstoornissen
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Attention Deficit Disorder (ADD)
Hyperactivity Disorder (HD) 

Slide 3 - Tekstslide

Belangrijk richtlijnen
 • Goede verstaanbaarheid heeft niets te maken met een stoornis in de taal- en spraakontwikkeling.
 • Door een stoornis kan een kind een gedragsprobleem ontwikkelen.
 • Kenmerkende kwaliteit van iemand met autisme is het onafhankelijk denken.
 • De ontwikkeling van een kind met een stoornis verloopt anders dan bij een kind zonder stoornis.
 • Wanneer de stoornis op een jonge leeftijd wordt herkend, des te erger de stoornis (is meestal de situatie). 
 • Een kind met ADD toont wisselvallig gedrag.  Slide 4 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
Nieuwe verzamelnaam. Bij diagnose wordt aangegeven milde of ernstige vorm. 
PDD-NOS 
 Verouderde term. Kinderen hebben moeite met sociale interactie, communicatie en fantasie. Wisselend beeld. 
Syndroom van Asperger 
Normaal tot hoogbegaafd. Gemiddelde neiging tot maken van contact. 'Studiebollen zonder vrienden' 

Slide 5 - Tekstslide

Een bekende autist.. 
Greta Thunberg 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

10.5 Motorische en leerstoornissen
Developmental Coordination disorder
Motorische ontwikkelingsstoornis
Een stoornis in de ontwikkeling en coördinatie van het bewegen. 
Coördinatieproblemen, lage spierspanning, bewegingsonrust. 
Non-verbal Learning Disorder
Een leerstoornis gekoppeld aan de non-verbale informatie (intonatie, lichaamstaal). 

Slide 8 - Tekstslide

10.6 Aandachtsstoornissen
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Attention Deficit Disorder (ADD)
Hyperactivity Disorder (HD) 

Slide 9 - Tekstslide

10.6 Aandachtsstoornissen
Aandachtsstoornissen: gebrek aan concentratie (aandacht).
We onderscheiden;
 • Het gecombineerde type (ADHD)
 • Het overwegend onoplettende type (ADD)
 • Het overwegend hyperactieve, impulsieve type (HD)

Slide 10 - Tekstslide

10.6 Aandachtsstoornissen
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Onrust, actief, impulsief en ongeconcentreerd.
 • Vaak zeer sportief, inventief (ondernemend) en creatief.
 • Voor 70% erfelijk bepaald
Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

10.6 Aandachtsstoornissen
Kenmerken van ADHD op school:
 • Moeite met doorzetten
 • Snel afgeleid, blijft afgeleid
 • Moeite met wisselen van taken
 • Moeite met plannen en taken overzien
 • Doet eerst, denkt later
 • Friemelt en wiebelt
 • Onderbreekt anderen en praat aan een stuk door etc.

Slide 13 - Tekstslide

10.6 Aandachtsstoornissen
Kernwoorden van ADHD:
 • aandachtstekort (makkelijk afgeleid)
 • hyperactiviteit (rusteloos en nerveus)
 • impulsiviteit (antwoord geven voor de vraag gesteld is)

Slide 14 - Tekstslide

10.6 Aandachtsstoornissen
Attention Deficit Disorder (ADD): concentratiestoornis zonder hyperactiviteit!


Vertraagde informatieverwerking. Dromerig.
 
Kenmerken;
 • Presteren wisselvallig
 • Vaak onzeker en faalangstig
 • Moeite met plannen en organiseren
 • Chaotisch
 • Maken steeds dezelfde fouten
 • Moeite met aanleren van regels (bv. spelling)

Slide 15 - Tekstslide

10.6 Aandachtsstoornissen
Hyperactivity Disorder (HD):een stoornis met alleen hyperactiviteit en impulsiviteit.

Dingen doen zonder erbij na te denken.
Oncontroleerbare woede-, angst- en driftbuien.
Kan zich juist wel goed concentreren.

Slide 16 - Tekstslide