Les 6 - 10.6 aandachtsstoornissen

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

Periode 7
 

1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

Periode 7
 

Slide 1 - Tekstslide

Inhoudsopgave
Vorige keer 
- 10.4 ontwikkelingsstoornissen
Syndroom van Asperger

Vandaag: 10.5 Motorische - en leerstoornissenSlide 2 - Tekstslide

Wat is een typisch kenmerk van Asperger dat je bij andere vormen van autisme niet altijd aantreft?
A
Hoge intelligentie en het aangaan van sociale contacten
B
Hoge intelligentie en het vermijden van sociale contacten
C
Hoge intelligentie en een brede belangstelling
D
Hoge intelligentie en een oppervlakkige manier van leren

Slide 3 - Quizvraag

10.5 Motorische en leerstoornissen
Non-verbal Learning Disorder (NLD): Een leerstoornis. Het niet begrijpen van non-verbale en gesproken informatie (en daarom onbegrip over sociale situaties)

Kenmerken:
 • Moeite met verwerken van zintuiglijke prikkels (horen, zien, ruiken, proeven, voelen)
 • Verbaal vaak zeer sterke kinderen
 • Niet begrijpen van oorzaak en gevolg
 • Weinig ruimtelijk inzicht
 • Zwakke oog-handcoördinatie
 • Laag werktempo 

 

Slide 4 - Tekstslide

10.6 Aandachtsstoornissen
Aandachtsstoornissen: gebrek aan concentratie (aandacht).
We onderscheiden;
 • Het gecombineerde type (ADHD)
 • Het overwegend onoplettende type (ADD)
 • Het overwegend hyperactieve, impulsieve type (HD)

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

10.6 Aandachtsstoornissen
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Onrust, actief, impulsief en ongeconcentreerd.
 • Vaak zeer sportief, inventief (ondernemend) en creatief.
 • Voor 70% erfelijk bepaald
Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

10.6 Aandachtsstoornissen
Kenmerken van ADHD op school:
 • Moeite met doorzetten
 • Snel afgeleid, blijft afgeleid
 • Moeite met wisselen van taken
 • Moeite met plannen en taken overzien
 • Doet eerst, denkt later
 • Friemelt en wiebelt
 • Onderbreekt anderen en praat aan een stuk door etc.

Slide 10 - Tekstslide

10.6 Aandachtsstoornissen
Kernwoorden van ADHD:
 • aandachtstekort (makkelijk afgeleid)
 • hyperactiviteit (rusteloos en nerveus)
 • impulsiviteit (antwoord geven voor de vraag gesteld is)

Slide 11 - Tekstslide

10.6 Aandachtsstoornissen
Attention Deficit Disorder (ADD): concentratiestoornis zonder hyperactiviteit!


Vertraagde informatieverwerking. Dromerig.
 
Kenmerken;
 • Presteren wisselvallig
 • Vaak onzeker en faalangstig
 • Moeite met plannen en organiseren
 • Chaotisch
 • Maken steeds dezelfde fouten
 • Moeite met aanleren van regels (bv. spelling)

Slide 12 - Tekstslide

10.6 Aandachtsstoornissen
Hyperactivity Disorder (HD):een stoornis met alleen hyperactiviteit en impulsiviteit.

Dingen doen zonder erbij na te denken.
Oncontroleerbare woede-, angst- en driftbuien.
Kan zich juist wel goed concentreren.

Slide 13 - Tekstslide