Les 4 Sociaal comm vaardigheden meta communicatie

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Sociale vaardighedenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we vandaag doen
Terugblik les 3
stellingen communicatie
Meta communicatie
congruent/incongruent
communicatie op inhoud en betrekkingsniveau
Opdracht eigen situatie op teams

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepsopdracht stellingen
  1.  Als je niet praat, communiceer je ook
  2. In ons toekomstige beroep is verbale communicatie belangrijker dan non-verbale communicatie
  3. Non-verbale boodschappen worden eerder geloofd dan verbale
  4. Communiceren is makkelijk, iedereen kan het

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meta communicatie
Als de communicatie tussen jou en de cliënt niet helemaal goed verloopt is het goed om metacommunicatie toe te passen. 
Metacommunicatie is communiceren over de communicatie.  Metacommunicatie kan betrekking hebben op zowel verbale als non-verbale communicatie. Een voorbeeld is praten over de manier waarop je met elkaar praat en de toon daarbij.   

Slide 6 - Tekstslide

Vanuit een helicopterview kijk je wat er nu eigenlijk gebeurt tijdens de communicatie.
Je zegt bijvoorbeeld: Ik heb het gevoel dat we niet helemaal op één lijn zitten, of ik zie u wat twijfelend kijken na deze opmerking van mij, begrijp ik dat u het anders ziet? Een uitspraak op metaniveau kan een gesprek dat niet goed loopt weer openbreken.
intern en extern
Bij interne metacommunicatie beoordeel je in jezelf je eigen communicatie. 
Bij externe metacommunicatie bespreek je de manier waarop de communicatie verloopt samen met de ander met wie je op dat moment communiceert.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

metacommunicatie voorbeeld 1
"ik merk dat je steeds wegkijkt, vind je het lastig om hierover te praten?"

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aandachtspunten
Als je wilt metacommuniceren is het belangrijk dat je dit op een goede manier doet. Stel jezelf  drie vragen voordat je iets zegt:
1. Is de reactie (die ik wil geven) waar?
2. Is het aardig?
3. Is het nodig?
Het is ook belangrijk om op de timing van de metacommunicate te letten.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

metacommunicatie: voorbeeld 2
Iemand valt je in de rede... Je zegt: "zullen we elkaar laten uitspreken?" 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

casus
Mieke en Bianca delen samen een werkplek. Ze bespreken welke poster ze zullen ophangen. 
Mieke: "ik vind dat we moeten kiezen voor deze. Die is grappig!'
Bianca: 'Maar ik vind deze veel rustiger. Ik houd van rustig.'
Mieke: 'Ja, maar het is hier altijd al zo rustig. Een leuke poster ophangen kan toch wel?'
Bianca: 'nou prima hoor, jij je zin'

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kan Bianca metacommunicatie toepassen bij deze casus?
Wat zou ze kunnen zeggen?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

metacommunicatie als oplossing
Bianca zou kunnen zeggen: "we zijn het niet met elkaar eens over de poster. Jij vindt dat jij mag kiezen en ik vind dat ik mag kiezen. Hoe lossen we dat nu op?" 
-> Pas daarna komen ze er inhoudelijk uit.  
Mieke zegt: 'Je hebt gelijk. Ik vind het fijn om deze kamer te delen. Dan moet ik ook rekening houden met wat jij leuk vindt.'

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een juist voorbeeld van metacommunicatie?
A
Wat een topvent ben jij!
B
Bedankt dat je naar mij hebt geluisterd
C
Het spijt me, maar ik ga nu.
D
Ik kom zo naar je toe.

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is GEEN metacommunicatie?
A
We zijn het blijkbaar niet eens met elkaar.
B
Wil je me niet meer in de rede vallen?
C
Je hoeft niet te schreeuwen tegen me
D
Ik zal je een goed advies geven.

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud en betrekking niveau
Elke boodschap die je communiceert bevat twee niveaus. Dit zijn een inhouds- en een betrekkingsniveau.
  
Het inhoudsniveau van communicatie is de communicatie die zich richt op de feiten die de zender verbaal communiceert.
 Het betrekkingsniveau van communicatie is de communicatie die laat zien hoe je je voelt bij de communicatie.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Betrekkingsniveau en inhouds niveau

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ga eens opzij!
Hoe kan je deze zin verbeteren op betrekkingsniveau?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik lust wel koffie!
Hoe kan je deze zin verbeteren op inhoudsniveau? wat wordt er mee bedoeld?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Deur dicht!
Hoe kan je deze zin verbeteren op inhoud en betrekkingsniveau

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Schema opdracht in duo's 
Maak van de volgende zinnen een duidelijke schema zoals op de afbeelding hiernaast
1.Ruim die rotzooi op!
2.  Ik lust wel koffie!
Extra 3. Deur Dicht!

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nabespreken les + vooruitblik
Stellingen over communicatie
we hebben gewerkt met de nieuwe begrippen:
Congruent/incongruent 
meta communicatie
Betrekkings en inhoudsniveau van communicatie
Volgende  week erna:
les 5 Ruis en miscommunicatie

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies