Dagbesteding Les 2

Dagbesteding 
les 2

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding 
les 2

Slide 1 - Tekstslide

les agenda 
  • Terugblik 
  • Behandelen theorie
  • Opdrachten zelfstandig maken
  • Rondvraag

Slide 2 - Tekstslide

Wat is de definitie van dagbesteding?

Slide 3 - Woordweb

Dagbesteding is...
Doelgerichte, zoveel mogelijk zingevende, gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die tot je beschikking hebt te besteden.
   


Slide 4 - Tekstslide

Dagbesteding

Thema 1 Dagbesteding
Hoofdstuk 1 Wat is dagbesteding?

Leerdoelen: 
- De student weet wat de piramide van Maslow is en hoe dagbesteding hiermee overeenkomt.
- De  student weet wat begrippen als WMO, eigen kracht, intramuraal, extramuraal betekenen in het kader van financiering en verantwoordelijkheden Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Vier aspecten die bij dagbestedingen rol spelen: 
Persoon in de dagbesteding; op eigen wijze en binnen de mogelijkheden. Dagbesteding geeft invulling aan behoeften en wensen
Aard van dagbesteding; De tijd die je in een bepaalde levensfase beschikbaar hebt, geef je vorm en inhoud met dagbesteding.

Omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt; Een plek die je eigen is, waar je veilig bent. Die je met anderen deelt of juist niet.

Waarde van de dagbesteding; materiaal om je dag, je leven, je bestaan vorm en inhoud te geven. En het bijzondere is dat je hier zelf een onderdeel in bent.

Slide 7 - Tekstslide

Stijn en Kim hebben hebben een verstandelijke handicap. Ze zijn vier middagen in de week te vinden bij lunchroom de cirkel.
Kim vindt het contact met mensen een beetje eng. Dit maakt dat zij in de keuken werkt en de broodjes klaarmaakt die de klanten bestellen. Zo heeft ze geen contact met klanten.
Stijn werkt in de bediening, neemt de bestelling op en ontvangt de klanten. Hij maakt graag een praatje met de klanten en geniet hiervan. ’s Avonds tijdens het eten verteld hij hier altijd erg trots over.
timer
1:30
De omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt
De waarde van de dagbesteding
De aard van de dagbesteding zelf
De persoon die aan de dagbesteding meedoet

Stijn en Kim
Bestelling klaarmaken en klanten bedienen 
Contact maken met mensen 
Lunchroom de cirkel

Slide 8 - Sleepvraag

Welke taken kun je de cliënt aanleren? 
Als beroepskracht maatschappelijke zorg is het jouw taak om cliënten te helpen bij taken in hun levensloopfase. Je kunt verschillende taken aanleren:
  • Gedrag
  • Zingeving
  • Competenties
  • Werken
  • Scholing
  • Vrije tijd

Geef voorbeelden bij bovenstaande taken. 
 

Slide 9 - Tekstslide

Piramide van Maslow
stPiramide van Maslowi

Slide 10 - Tekstslide

Financiering en verantwoordelijkheden
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van zorg en welzijn: WMO 
Het ministerie van VWS geeft de kaders. Binnen de kaders kan de gemeente eigen beleid maken. 
Uitgangspunten beleid:
Ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie dichter bij de burger organiseren
De zorgtaak van de gemeenten houdt in dat cliënten betere kansen hebben om volwaardig mee te doen --> eigen kracht
                 --> met elkaar
                 --> kosten

Slide 11 - Tekstslide

Financiering en verantwoordelijkheden
Extramurale persoonlijke verzorging wordt betaald door zorgverzekering
Persoonlijke verzorging: wassen, kleden, eten, toiletgebruik en eenvoudige verpleegkundige handelingen. 

In de dagelijkse praktijk van dagbesteding is er geen onderscheid tussen dagbesteding van intramurale- en extramurale clienten. 
Het verschil wordt uitgedrukt in de zorgprofielen (intensiteit begeleiding, kenmerken van de groep, de fysieke ruimte) 

Slide 12 - Tekstslide

Zijn er nog vragen?

Slide 13 - Woordweb

Aan de slag!
Maak de volgende verwerkingsopdrachten in je digitale werkomgeving Dagbesteding MZ:
Thema 1: Dagbesteding: 1.1 Wat is dagbesteding? 

De camera en het geluid kunnen aanblijven. Je hebt 10 minuten de tijd. 

Slide 14 - Tekstslide

Huiswerk: 
Neem  door uit het Boek Dagbesteding MZ: 

Thema 1 dagbesteding: 2 De betekenis van dagbesteding voor de cliënt (blz 28 t/m 40) 

Slide 15 - Tekstslide