PROJECT

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ProjectTertiary Education

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Τι είναι η διδακτική μέθοδος project;

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Tekstslide

Γράψτε ένα βασικό χαρακτηριστικό της διδακτικής μεθόδου project

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Ποιος είναι ο ρόλος των μαθητών/τριών στη διδακτική μέθοδο project;

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Πώς διαμορφώνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διδακτική μέθοδο project; Γράψτε μερικά χαρακτηριστικά του ρόλου του

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Τι θεωρώ σημαντικό στη διδακτική μέθοδο project μετά από αυτό το μάθημα

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Tekstslide