Chapitre 3, Bron H (vouloir, pouvoir)

Chapitre 3, Bron H
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Chapitre 3, Bron H

Slide 1 - Tekstslide

Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
Aan het eind van deze les... 
  • ... kan ik de werkwoorden vouloir en pouvoir gebruiken. 

Slide 2 - Tekstslide

                      Vouloir
Je veux                         ik wil
Tu veux                         jij wilt
Il/elle veut                   hij/zij wil
On veut                        we willen
Nous voulons            wij willen
Vous voulez    jullie willen/u wilt
Ils/Elles veulent       zij willen

                       Pouvoir
Je peux                     ik kan/ik mag
Tu peux                     jij kan/jij mag
Il/elle peut               etc.
On peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Slide 3 - Tekstslide

Traduis N-F:
ik wil
A
je veux
B
tu veux
C
je peux
D
tu peux

Slide 4 - Quizvraag

Traduis N-F:
wij willen
A
vous voulez
B
nous voulons
C
on veut
D
ils veulent

Slide 5 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Elle ...
A
veux
B
veut
C
veulent
D
voulont

Slide 6 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in (vouloir):
Tu ...

Slide 7 - Open vraag

Vul de juiste vorm in (vouloir):
Les enfants ...

Slide 8 - Open vraag

Traduis N-F:
Mag ik ...?
A
Je peux...?
B
Tu peux...?
C
On peut...?
D
Il peut...?

Slide 9 - Quizvraag

Traduis N-F:
u kunt
A
nous pouvons
B
elle peut
C
vous pouvez
D
elles peuvent

Slide 10 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in:
Nous ...
A
pouvont
B
peuvent
C
pouvez
D
pouvons

Slide 11 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in (pouvoir):
Ils ...

Slide 12 - Open vraag

Hulpww en woordvolgorde
Vouloir en pouvoir zijn vaak hulpwerkwoorden. Er hoort dus vaak nog een ander werkwoord bij. 
Ik wil een ijsje kopen.                - Je veux acheter une glace. 
Mag ik deze jurk passen?    - Je peux essayer cette robe? 

Let op! In het Frans staan alle WW bij elkaar, ook in de vraagzin.

Slide 13 - Tekstslide

Zet in de juiste volgorde:
aller -aux toilettes - peux - je - ?

Slide 14 - Open vraag

Zet in de juiste volgorde:
une pizza - nous - manger - voulons - .

Slide 15 - Open vraag

Activités en cours
-> oefen nu met grammaire H
-> maak daarna opdrachten 31, 32A, 33

Slide 16 - Tekstslide

Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
Aan het eind van deze les... 
  • ... kan ik de werkwoorden vouloir en pouvoir gebruiken. 
  • ... kan ik een uitnodiging schrijven en beantwoorden.
  • ... weet ik waar ik op moet letten als ik een korte tekst ga schrijven.

Slide 17 - Tekstslide