AGAA C5 week 3: Hypertensie

Leerdoelen
Aan het eind van de les weet je:
 • Wat de belangrijkste kenmerken zijn van slaap - en angststoornissen;
 • Welke behandelingen mogelijk zijn zonder medicijnen;
 • Welke medicijnen gebruikt worden bij de behandeling van slaap - en angststoornissen;
 • Wat de eigenschappen zijn van de veelgebruikte medicijnen bij slaap - en angststoornissen;

Aan het eind van de les kan je:
 • Voorlichting geven aan een patiënt die voor het eerst een geneesmiddel bij slaap - of angststoornissen gebruikt;
 • Voorlichting geven over het langdurig gebruik van medicijnen bij slaap - en angststoornissen;
 • Voorlichting geven over niet - medicamenteuze behandeling van slaap - en angststoornissen;
 • De signalen die je ziet bij het aanschrijven van een middel tegen slaap - en angststoornissen afhandelen;

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Geneesmiddelkennis ApothekersassistentenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslide en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Leerdoelen
Aan het eind van de les weet je:
 • Wat de belangrijkste kenmerken zijn van slaap - en angststoornissen;
 • Welke behandelingen mogelijk zijn zonder medicijnen;
 • Welke medicijnen gebruikt worden bij de behandeling van slaap - en angststoornissen;
 • Wat de eigenschappen zijn van de veelgebruikte medicijnen bij slaap - en angststoornissen;

Aan het eind van de les kan je:
 • Voorlichting geven aan een patiënt die voor het eerst een geneesmiddel bij slaap - of angststoornissen gebruikt;
 • Voorlichting geven over het langdurig gebruik van medicijnen bij slaap - en angststoornissen;
 • Voorlichting geven over niet - medicamenteuze behandeling van slaap - en angststoornissen;
 • De signalen die je ziet bij het aanschrijven van een middel tegen slaap - en angststoornissen afhandelen;

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Hoge bloeddruk is geen ziekte, maar wat kan er gebeuren als de bloeddruk langdurig te hoog blijft?

Slide 3 - Open vraag

Hoe vaak moet je minimaal op controle komen bij een te hoge bloeddruk?
A
1 maal per 3 maanden
B
1 maal per 6 maanden
C
1 maal per jaar
D
1 maal per 2 jaar

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Video

Wanneer is in een arterie de bloeddruk het hoogst en wanneer het laagst en hoe heet dat?

Slide 6 - Open vraag

De welke combinatie van factoren wordt de bloeddruk bepaald?

Slide 7 - Open vraag

welke drie systemen zorgen voor het regelen van de bloeddruk. Noem per systeem of dit snel of langzaam gaat

Slide 8 - Open vraag

Welke stof speelt een belangrijke rol in het RAS en wordt door de nieren uitgescheiden?

Slide 9 - Open vraag

Wat is het effect van angiotensine II?

Slide 10 - Open vraag

Noem zeven risicofactoren voor het krijgen van hart - en vaatziekten

Slide 11 - Open vraag

Noem zeven dingen die iemand zonder medicijnen kan doen om risico op hart - en vaatziekten kleiner te maken

Slide 12 - Open vraag

welke vier groepen antihypertensiva worden in het boek genoemd behalve de overige?

Slide 13 - Open vraag

ACE - remmer
calciumantagonist
bètablokker
Angiotensine Receptor
Blokker ARB
- olol
- sartan
- dipine
- pril

Slide 14 - Sleepvraag

wat hoort bij stap 2 in de behandeling van hypertensie?
A
dosering verhogen
B
start met een antihypertensivum
C
spironolacton geven
D
een combinatie van twee middelen geven

Slide 15 - Quizvraag

welke drie middelen kunnen bij zwangerschapshypertensie gegeven worden?
A
methyldopa, labetalol, calciumantagonisten
B
methyldopa, betablokkers, calciumantagonisten
C
calciumantagonisten, ACE - remmers / ARB
D
labetalol, calciumantagonisten, diuretica

Slide 16 - Quizvraag

Noem twee belangrijke bijwerkingen van diuretica

Slide 17 - Open vraag

noem twee contra indicaties van bètablokkers

Slide 18 - Open vraag

Noem twee bijwerkingen van RAS - remmers

Slide 19 - Open vraag

Noem twee bijwerkingen van calciumantagonisten

Slide 20 - Open vraag

Noem twee belangrijke interacties voor RAS - remmers

Slide 21 - Open vraag