Geloof en bijgeloof

De Middeleeuwen
Geloof en bijgeloof
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier mensen in de Middeleeuwen gebeurtenissen en verschijnselen om hen heen probeerden te verklaren.

Onderdelen in deze les

De Middeleeuwen
Geloof en bijgeloof

Slide 1 - Tekstslide

Tijd van Steden en Staten (1000-1500)
In het wit zie je een stadspoort. Ging je in de Middeleeuwen een stad binnen, dan moest je door de stadspoort. In veel steden werd een hoge en prachtig versierde kerk gebouwd. Op de achtergrond zie je de binnenkant van zo’n kerk.
Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Saga

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier mensen in de Middeleeuwen gebeurtenissen en verschijnselen om hen heen probeerden te verklaren.

Slide 3 - Tekstslide


Hoger, beter, mooier


 • In de Middeleeuwen waren de meeste mensen in Europa christenen
 • Mensen wilden erg graag na hun dood in de hemel komen.
 • Om hun God te eren bouwden ze hoge kerken.
 • Ook konden ze zo laten zien hoe rijk de stad was.
 • Het geld voor de bouw kwam van de gilden, of van de handel in aflaten.
 • Met een aflaat kon je je zonden afkopen om tóch in de hemel te komen

Slide 4 - Tekstslide


Hoger, beter, mooier


De bouw van de dom (latijn: domus, huis) in Keulen is begonnen in 1248, maar de kerk was pas in 1880(!) klaar. De bouw lag vaak jaren stil omdat het geld op was, of omdat delen van de kerk tijdens de bouw instorten. De beide torens van de kerk zijn ongeveer 160 meter hoog.

Slide 5 - Tekstslide


Bijgeloof • Er gebeurden veel dingen om hen heen die zie niet begrepen: natuurrampen, hongersnoden, ziektes en overlijden.
 • De mensen vroegen hulp aan de kerk, maar die kon hen niet altijd helpen
 • Daarom waren de mensen erg bijgelovig: ze probeerden met witte magie ervoor te zorgen dat dingen toch goed gingen.

Slide 6 - Tekstslide


Heksen
 • Dingen die misgingen waren vaak de schuld van mensen die zich bezighielden met zwarte magie.
 • Er werd gezocht naar een zondebok, iemand die je de schuld kunt geven.
 • Deze zondebokken werden vaak gevonden in mensen die andere gewoonten hebben.
 • Zo werden sommige vrouwen (én mannen) van hekserij beschuldigd.

Slide 7 - Tekstslide


Vervolging van heksen
 • Om heksen te 'ontmaskeren' werden de meest vreselijke ondervragingen en proeven gebruikt.
 • Zo werden heksen gewogen of in het water gegooid om te kijken of ze te licht waren (en dus bleven drijven).
 • Heksen werden verbrand om er zeker van te zijn dat de duivel werd uitgedreven.
Vermoedelijk zijn er in Europa ongeveer tussen 1450 en 1650 ongeveer 60.000 mannen en vrouwen als 'heks' terechtgesteld. Opvallend is dat de heksenvervolging eigenlijk pas aan het einde van de Middeleeuwen plaatsvond.

Slide 8 - Tekstslide


Joden
 • In de Middeleeuwen vonden de mensen de Joden 'vreemd' en 'onbetrouwbaar'.
 • Zo zouden zij het drinkwater hebben vergiftigd met de pest.
 • Joden moesten vaak in andere delen van de stad wonen (getto's), mochten geen eigen grond bezitten en ze mochten geen lid zijn van een gilde.
 • Daarom hadden ze vaak beroepen als: handelaar, bankier of juwelier.
 • Soms waren Joden verplicht een herkenningsteken te dragen.
Als er in een middeleeuwse stad de pest uitbrak of er was een misdrijf gepleegd, dan werden de Joden vaak als schuldigen aangewezen. Het gevolg was een pogrom: een uitbarsting van Jodenhaat. De huizen van de Joden werden geplunderd en vernield. De Joden zelf werden mishandeld.

Slide 9 - Tekstslide


De rol van de kerk
 • De kerk deed erg weinig aan de vervolgingen van Joden en heksen
 • Het christelijke geloof was het enige ware geloof: alle andere geloven waren ketters en moest worden vernietigd.
 • Voor veel christenen waren het Joden geweest die Jezus hadden gekruisigd: dit konden ze niet vergeten.

Slide 10 - Tekstslide

Begrippen uit deze les

 • aflaat
 • witte magie
 • zwarte magie
 • bijgeloof
 • zondebok
 • pogrom

Slide 11 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les

 • 1450-1650: hoogtepunt van de Europese heksenvervolging

Slide 12 - Tekstslide

Schrijf 3 dingen op die je
deze les hebt geleerd

Slide 13 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les
nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 14 - Open vraag