H7.6 Kringlopen

Hoofdstuk 7 Ecologie en Milieu
Basisstof 6 Kringlopen
Voorkennisvraag
Welke kringlopen in de natuur ken je al?
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 7 Ecologie en Milieu
Basisstof 6 Kringlopen
Voorkennisvraag
Welke kringlopen in de natuur ken je al?

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
1. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen
2. Je kunt de stikstofkringloop uitleggen
3. Je kunt de BINAStabellen gebruiken (93F en 93G)

Slide 2 - Tekstslide

Lezen blz. 157 - 158
bestudeer afbeelding 41

Maak een tekening van de voedselkringloop 
(= de relatie tussen de producenten, consumenten, afvaleters en reducenten) in je schrift.
timer
6:00

Slide 3 - Tekstslide

Voedselkringloop
Koolstofkringloop

Slide 4 - Tekstslide

koolstofkringloop
 • Koolstof = C
 • In de lucht zit het vast in CO2
 • Autotrofe organismen maken van CO2 (uit de lucht) en H2O (uit de bodem) glucose (C6H12O6)
 • Bij dissimilatie komt CO2 weer vrij in de lucht 
 • Consumenten eten de producenten en gebruiken de organische stoffen om andere organische stoffen te maken (voortgezette assimilatie). Bij het eten van een ander organisme komt de koolstof (C) van het ene organisme terecht in het andere organisme
 • Alle dode resten en andere afvalproducten van organismen wordt samen detritus genoemd 
 • De organische stoffen in de detritus wordt door reducenten gebruikt voor dissimilatie

Slide 5 - Tekstslide

Vraag
Wat kan de plant doen met de glucose die hij maakt met fotosynthese? Er zijn twee mogelijkheden. 

Slide 6 - Tekstslide

Aan de slag met leerdoelen
1. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen
2. Je kunt BINAS 93F toepassen in een context

Aan de slag met opdracht 46 t/m 48
timer
10:00

Slide 7 - Tekstslide

In de koolstofkringloop wordt door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop doen verbranding? Meerdere antwoorden mogelijk.

A
Producenten
B
Reducenten
C
Consumenten
D
Afvaleters

Slide 8 - Quizvraag

In welke vorm kan koolstof in de koolstofkringloop NIET voorkomen?
A
CO2
B
C6H12O6
C
N2
D
CH4

Slide 9 - Quizvraag

Stikstofkringloop
 • Stikstof = N
 • Organisch gebonden stikstof komt vooral voor in eiwit, nucleotiden en nucleïnezuren.
 • Stikstof komt ook voor in afvalproducten als ureum (basisstof van urine).
 • Producenten nemen stikstof op via NO3- of NH4+
 • Stikstoffixerende bacteriën kunnen N2 uit de lucht omzetten in bruikbare stikstof voor planten. Dit kan alleen anaeroob. Vandaar dat deze bacteriën in symbiose leven met planten. 

Slide 10 - Tekstslide

Nijntje en het nitraat

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Binas 93H

Slide 19 - Tekstslide

Binas 93H

Slide 20 - Tekstslide

Gebruikelijke route
(vergelijk met BINAS 93G)
1: Planten nemen nitraat (NO3-) op.
2: Er vindt stikstofassimilatie plaats
     vorming aminozuren
(vorming eiwitten is voortgezette assimilatie)
3: Dier eet plant, verteert en assimileert eigen        organische stoffen.
4: Bij dissimilatie komt ureum vrij. 
5: Rottingsbacterien breken ureum af tot NH3
6: NH3 lost in (grond)water op tot NH4+
7: Nitrietbacterien zetten NH4+ om in NO2-
8: Nitraatbacterien zetten NO2- om in NO3-


Slide 21 - Tekstslide

Andere routes
'Verstorende' routes:
- NO3-  > NH4+    ammonificatie
- NO3- > N2 (g)    denitrificatie

Er kan stikstof (tijdelijk) verloren gaan via:
- uitspoeling in de bodem (NH4- en NO3-)  
- vervluchtiging (NH3)

Slide 22 - Tekstslide

Bijzondere route
Sommige bacteriën kunnen ammoniak (NH3) omzetten in N2(g). 
Gevolg: bodem minder voedselrijk voor planten.

Weer andere bacteriën kunnen N2 (g) omzetten in NH3 (zie afb. 29).
Gevolg: bodem voedselrijker.
Groenbemesten

Welke bacteriën zijn dit (Check BINAS 93G)
Welke bacteriën zijn dit (Check BINAS 93G)

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Aan de slag met de leerdoelen
Je kunt de stikstofkringloop beschrijven
Je kunt BINAS 93G toepassen in een context.

Maak opdracht 49 t/m 53

Slide 25 - Tekstslide

Denitrificerende bacteriën maken...
A
N2
B
NO3-

Slide 26 - Quizvraag

Stikstofbindende bacteriën gebruiken...
A
N2
B
NO3-

Slide 27 - Quizvraag

(Binas 93G) De omzetting van nitriet naar nitraat noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 28 - Quizvraag

(Binas 93G of bron 7) De omzetting van eiwit naar ammoniak noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 29 - Quizvraag

(Binas 93G of bron 7) De omzetting van nitraat naar stikstofgas noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 30 - Quizvraag

Hoe kan NH3 uit de kringloop verdwijnen?
A
omzetten naar NH4+
B
ammonificatie
C
vervluchtiging
D
uitspoeling

Slide 31 - Quizvraag