8.3 Kringlopen in ecosystemen dl2

8.3 Kringlopen in ecosystemen dl 2
1 / 53
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 53 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

8.3 Kringlopen in ecosystemen dl 2

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 8
8.1 Populatiedynamiek in ecosystemen
8.2 Energie in ecosystemen
8.3 Kringlopen in ecosystemen (lastig!)
8.4 Veranderende ecosystemen

Slide 2 - Tekstslide

Deze les:
- Herhalen koolstofkringloop + bespreken stencil 
- 8.3 dl2 Stikstofkringloop

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen 8.3 dl1
 • Je beschrijft de snelle en langzame koolstofkringloop.Slide 4 - Tekstslide

Snelle koolstofkringloop
< 2000 jaar
BINAS 93F

Slide 5 - Tekstslide

Sink
Langzame koolstofkringloop
> 2000 jaar
Sink
Source
BINAS 93F

Slide 6 - Tekstslide

Bespreken stencil koolstofkringloop

Slide 7 - Tekstslide

Leerdoelen 8.3 dl2
 • Je beschrijft de stikstofkringloop.
 • Je beschrijft het zuiveren van afvalwater.
 • Je noemt de bestanddelen die van invloed zijn op de kwaliteit van drinkwater.Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

BINAS 93G

Slide 29 - Tekstslide

Eenvoudige route
 • Producenten nemen stikstof op via NO3- of NH4+
 • Producenten maken daaruit aminozuren en daaruit eiwitten
 • Consumenten eten en verteren de eiwitten en maken daarna hun eigen eiwitten en andere organische stoffen
 • Consumenten maken ureum als afvalstof 
 • Eiwitten uit dode planten en dieren worden door rottingsbacterien omgezet in NH3 (ammoniakgas), dat in water NH4+ (ammonium) wordt. Ook ureum wordt omgezet in deze stoffen.
 • Nitrificerende bacteriën maken met zuurstof nitriet NO3- en nitraat NO4-
 • De kringloop is rond.
Organisch gebonden stikstof komt vooral voor in eiwit, maar ook in nucleotiden van DNA en RNA.
Stikstof = N

Slide 30 - Tekstslide

Wat neemt de plant op van de stikstofkringloop?
A
Nitriet
B
Water
C
Glucose
D
Nitraat

Slide 31 - Quizvraag

Opdracht Nijntje in BINAS
- Plaats de nummers uit het verhaal van Nijntje 
op de juiste plek in BINAS tabel 93G. 

Slide 32 - Tekstslide

Verder met de N-kringloop

 • op welke manier kunnen mensen de stikstofkringloop beïnvloeden?
 • kunstmest, eutrofiëring, groenbemesting, stikstofcrisis
 • & Binas in de vingers

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

Stikstof (N2) Is een stof die niet reageert met andere stoffen. Een plant of dier heeft er dan ook niets aan. N2 blijft N2.
Alleen met geweld (bliksem, hitte in een motor) bindt N2 aan zuurstof. 
Of door sommige bacteriën bindt N2 aan waterstof. 
Ammoniak (NH3) en ammonium (NH4+) zijn eigenlijk twee toestanden van dezelfde stof. 
Als ammoniak oplost, pikt het een H+ van water zodat NH4+ ontstaat. Als ammonium de lucht in gaat, wordt het weer NH3. 
Nitriet bestaat maar heel kort in de natuur, omdat de reactie tot nitraat heel snel gaat. Dat is goed, want nitriet is giftig.
Deze NH3 zit binnenin een plant. Het wordt meteen gebruikt door de plant om er N-bevattende organische stoffen van te maken. Deze NH3 komt dus niet in de grond terecht. De andere NH3 wel.
Stikstofassimilatie is gewoon assmilatie met stikstof. Assimilatie = opbouw van grotere moleculen uit kleinere moleculen. Dus bv. opbouw van aminozuren uit nitraat (en glucose)
Besteed even een paar minuutjes aan het doornemen van de stikstofkringloop in je eigen BINAS 93F . 
De meeste onduidelijkheden vind je hiernaast toegelicht.

Hoe kan er 'N' verdwijnen uit de bodem?
anaeroob proces, verloopt allean als er geen zuurstof is
anaeroob proces, verloopt allean als er geen zuurstof is
aeroob proces, verloopt allean als er wel zuurstof is
aeroob proces, verloopt allean als er wel zuurstof is

Slide 35 - Tekstslide

Route zonder zuurstof
Denitrificatie en Deammonificatie (anaeroob)

Denitrificerende bacterie:
 NO3- > N2 
Deammonificerende bacterie:
NH
3 > N2

--> N2 gas naar atmosfeer en verdwijnt uit bodem/ water.

Slide 36 - Tekstslide

Hoe kan 'N' verdwijnen uit eenvoudige stikstofkringloop?
A
planten nemen het op
B
vervluchtiging en denitrificatie
C
omzetting in nitriet en nitraat

Slide 37 - Quizvraag

Welke N-rijke stof zit er in urine van koeien?
A
ammoniak
B
nitriet
C
nitraat
D
ureum

Slide 38 - Quizvraag

Welke N-rijke stof zit er in koeienpoep?
A
ureum
B
nitraat
C
eiwit

Slide 39 - Quizvraag

Waarom groeien planten beter door bemesting met koeienmest?

Slide 40 - Open vraag

Sommige planten hebben bij hun wortels knolletjes met stikstofbindende bacterie die N2 uit de lucht omzetten in ammonium NH4+
 • definitie monocultuur kennen
 • voor- en nadelen van monoculturen kunnen noemen

Slide 41 - Tekstslide

Bijzondere route
Knolletjesbacteriën (en een paar andere bacteriën) kunnen N2 omzetten in NH3.

Stikstof die eerst níet te gebruiken was voor de plant, is nu wél te gebruiken. 

Oftewel:
De bodem wordt voedselrijker.

Dit is 'Groenbemesten'.

Slide 42 - Tekstslide

Goedkope bemesting
Bij groenbemesting wordt klaver op stikstofarme grond geteeld, waarna deze omgeploegd wordt. Klaver leeft in symbiose met stikstofbindende bacteriën, waardoor extra stikstof in de bodem komt. Door om te ploegen, blijft de stikstof beschikbaar voor nieuwe planten. 

Als planten geoogst worden, wordt de stikstof die als eiwitten aanwezig zijn in de plant onttrokken aan de bodem. De kringloop wordt onderbroken.

Slide 43 - Tekstslide

Hoe werkt groenbemesting?

Slide 44 - Tekstslide

Wat is groenbemesting?
A
Kunstmest strooien op het land
B
Natuurlijke mest strooien op het land
C
Bemesten door middel van knolletjesbacterien
D
Bemesten met groene planten

Slide 45 - Quizvraag

Land bemesten via groenbemesting heeft een aantal stappen, zet in de juiste volgorde:
1. boer spit de planten met knolletjesbacterie onder
2. knolletjesbacterie bindt N2 uit de lucht en maakt NH4+ (ammonificatie)
3. bacterie in bodem maakt nitraat
4. gewas kan goed groeien door opname van nitraat
A
1-2-3-4
B
3-4-1-2
C
2-1-3-4

Slide 46 - Quizvraag

veel mensen halen in de herfst bladeren uit hun tuin. Wat voor een effect heeft dit op de stikstofkringloop?

Slide 47 - Tekstslide

Welk effect heeft het weghalen van de bladeren voor de stikstofkringloop?

Slide 48 - Open vraag

Slide 49 - Link

Eutrofiëring

Slide 50 - Tekstslide

heide
heide na eutrofiering

Slide 51 - Tekstslide

Slide 52 - Link

Huiswerk
- Maken 8.3 opdr. 40 t/m 53
- Maken Mini-toetsje Kringlopen (zie Classroom)

Slide 53 - Tekstslide