6.2 en 3 voedselrelaties en kringlopen

Thema 6: Ecologie
Basisstof 2 en 3: Voedselrelaties en kringlopen
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Thema 6: Ecologie
Basisstof 2 en 3: Voedselrelaties en kringlopen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Leerdoelen BS2
  • Je kunt uitleggen hoe voedselrelaties opgebouwd zijn
  • Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn en kunt hier voorbeelden bij geven
  • Je weet wat autotroof en heterotroof is
  • Je kunt de kringlopen van water, koolstof en stikstof beschrijven
  • Je kunt de gevolgen van plastic soep noemen

Slide 3 - Tekstslide

begrippen
voedselrelaties
voedselketen
producenten
consumenten 1e orde / 2e orde
reducenten
autotroof 
heterotroof
kringlopen
plastic soep

Slide 4 - Tekstslide

Voedselrelaties
Een meer als klein ecosysteem met verschillende populaties

Planten
Planteneters
Vleeseters


Slide 5 - Tekstslide

Voedselketen
Elke soort organisme is een voedselbron
voor een andere soort

Voedselketen begint altijd met een plantensoort

De pijlen wijzen naar het volgende organisme
in de keten!

Slide 6 - Tekstslide

Voedselweb
In ecosystemen zijn vaak meerdere voedselketens mogelijk die allemaal verband houden met elkaar. Samen vormen ze een voedselweb.

Slide 7 - Tekstslide

Producenten
Produceren hun eigen voedingsstoffen
Planten

Slide 8 - Tekstslide

Consumenten
Consumeren: het eten van andere organismen

Herbivoor: planteneter
Carnivoor: vleeseter
Omnivoor: alleseter

Slide 9 - Tekstslide

Reducenten
Afbreken van alle resten van planten en 
dieren

Bacteriën en schimmels

Slide 10 - Tekstslide

Voedselketen
1e schakel in keten: altijd een producent

2e en 3e (en 4e/5e etc.) schakel: consumenten

(2e schakel: herbivoren of omnivoren)
(3e schakel: carnivoren of omnivoren)

Slide 11 - Tekstslide

Consumenten

De schakels na de producent heten consument 1e orde, 2e orde, etc.

Slide 12 - Tekstslide

Autotroof en Heterotroof

Autotroof:


  • organismen die zelf hun voedsel maken (door de fotosynthese)
  • producenten
Heterotroof:
  • afhankelijk zijn van andere organismen voor voeding
  • consumenten en reducenten

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

In het plaatje zie je een ...
A
Voedselweb
B
Voedselketen
C
Producenten
D
Ecosysteem

Slide 15 - Quizvraag

Waar start een voedselketen mee?
A
Herbivoren
B
Omnivoren
C
Planten
D
Planteneters

Slide 16 - Quizvraag

Mensen zijn:
A
Autotroof
B
Heterotroof

Slide 17 - Quizvraag

Hoeveel herbivoren zijn er in dit voedselweb?
A
2
B
3
C
5
D
6

Slide 18 - Quizvraag

Zie afbeelding; Autotroof of heterotroof?
A
autotroof
B
heterotroof

Slide 19 - Quizvraag

6.3 kringlopen

Slide 20 - Tekstslide

Kringloop
Behalve elkaar opeten gaan organismen ook dood

- Resten van organismen worden afgebroken door afvaleters
- Overgebleven resten worden afgebroken door bacteriën en schimmels (reducenten)

Slide 21 - Tekstslide

Voorbeelden afvaleters

Slide 22 - Tekstslide

Kringloop van water

Slide 23 - Tekstslide

koolstof kringloop

Slide 24 - Tekstslide

stikstof kringloop

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

PLASTIC SOEP

Slide 27 - Tekstslide

PLASTIC SOEP

Slide 28 - Tekstslide

Microplastics 

Slide 29 - Tekstslide

Tot welke groep behoren de afvaleters
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 30 - Quizvraag

Kringloop van fotosynthese en verbranding.
Sleep de begrippen naar de goede plaats.
CO2 en H2O
C6H12O6 en O2
Verbranding
fotosynthese
energie in de kringloop
energie uit de kringloop

Slide 31 - Sleepvraag

Zet de kringloop in de goede volgorde

Slide 32 - Sleepvraag

Mineralen in de bodem
Zet op de juiste plek in de kringloop
Afvaleters
Producenten 
Reducenten
Consumenten 1e orde
Consumenten 2e orde

Slide 33 - Sleepvraag