3.2 Reactievergelijkingen deel 2

H3.2 Reactievergelijkingen Deel 2
Benodigheden:
Schrift en pen!
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H3.2 Reactievergelijkingen Deel 2
Benodigheden:
Schrift en pen!

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
 • 3.2 reactievergelijkingen kloppend maken.
 • Samen oefenen
 • maken som 16 tm 23
 • tussendoor opgave bespreken
 • Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Na deze les...

... kun je een reactievergelijking kloppend maken

Slide 3 - Tekstslide

Hoeveel atomen per soort in de volgende notaties?
SO2

 • ? x S
 • ? x O
3 SO2

 • ? x S
 • ? x O

Slide 4 - Tekstslide

Hoeveel atomen per soort in de volgende notaties?
SO2
1 molecuul
2 atoomsoorten
 • 1 x S
 • 2 x O
3 SO2
3 molecuul
2 atoomsoorten
 • 3 x S
 • 6 x O

Slide 5 - Tekstslide

Weet je nog? (1/2)
Index: Kleine getalletje in de molecuulformule -> 2 in SO
Coëfficiënt: getal voor de molecuulformule, 5 in 5 NaCl 

Atomen zijn alleen, behalve sommige atomen, die zijn altijd met z'n tweeën: 
Cl
audia Fietst In Haar Onderbroek Naar Breda

Slide 6 - Tekstslide

Reactieschema
Een chemische reactie kun je verkort weergeven in een reactieschema, waarin je de namen en de toestandsaanduidingen van de beginstoffen voor de pijl en van de reactieproducten achter de pijl plaatst.
Toestandsaanduidingen: gas (g), vast (s), vloeibaar (l) en opgelost (aq)

Slide 7 - Tekstslide

Reactieschema
Ontleding van water

Begin: Water
Eind: Waterstof en zuurstof
Water (l) -> Waterstof (g) + zuurstof (g)

Slide 8 - Tekstslide

Reactievergelijking
Reactieschema = woorden
Reactievergelijking = molecuulformules

In een reactievergelijking is er voor en na de pijl een gelijk aantal atomen van elke soort aanwezig.

Je noemt dat een kloppende reactievergelijking.

Slide 9 - Tekstslide

Stappenplan
Deel 1

 • Schrijf het reactieschema op in woorden
 • Vervang de woorden door symbolen
Deel 2
 • Schrijf van elk soort atoom het aantal op, voor de pijl
 • Schrijf van elk soort atoom het aantal op, na de pijl
 • Pas het aantal atomen aan door de coëfficiënt te veranderen
 • Controleer of voor en na de pijl evenveel van elk  atoomsoort aanwezig is.Slide 10 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 1)
Ontleding van water
Reactieschema:


Reactievergelijking:

Water (l) -> waterstof (g) + zuurstof (g)
H2O -> H2 + O2

Slide 11 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 2)
H2O -> H2 + O2
H: 
O:
H: 
O:

Slide 12 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 2)
2 H2O -> 2 H2 + O2
H: 2 4
O: 1 2
H: 2 4
O: 2

Slide 13 - Tekstslide

Reactieschema
Verbranding van methaan

Begin: Methaan en Zuurstof
Eind: Koolstofdioxide en Water
Methaan(g) + Zuurstof(g) --> Koolstofdioxide(g) en Water(l)

Slide 14 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 1)
Verbranding van Methaan
Reactieschema:


Reactievergelijking:

Methaan(g) + Zuurstof(g)  -->  Koolstofdioxide(g) en Water(l)
CH4 (g) + O2 (g)  -->  CO2 (g) + H2O (l)

Slide 15 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 2)
CH42 O -->  CO2 + 2 H2O
C: 1
H: 4
O: 2 4
C: 1
H: 2 4
O: 3 4

Slide 16 - Tekstslide

Regels kloppend maken
 • Voor en na de pijl moeten van elke atoomsoort evenveel atomen zijn 
 • Aan de moleculen zelf mag je niets veranderen (de index verandert niet
 • Let op !! Als je op een half getal uitkomt voor de moleculen, doe je alle getallen (coëfficiënten) keer 2 
 • Let op !! Uiteindelijk moeten de coëfficiënten de kleinst mogelijke hele getallen zijn. 
CH4 (g) + O2 (g)  -->  CO2 (g) + H2O (l)

Slide 17 - Tekstslide

Oefenen
Reactievergelijkingen kloppend maken leer je alleen maar door het veel te doen.

Oefen dit dan ook!


Volgende les (3.3) heb je deze kennis hard nodig.

Slide 18 - Tekstslide

Neem over en maak kloppend:
 …K (s) + …Br2 (l) --> …KBr (s)
 …KClO3 (s) --> …KCl (s) + …O2 (g)
 …N2 (g) + …H2 (g) --> …NH3 (g)
 …Na (s) + …O2 (g) --> …Na2O (s)
 …P (s) + …Cl2 (g) --> …PCl3 (s) 

Slide 19 - Tekstslide

Vandaag
 • 3.2 reactievergelijkingen kloppend maken.
 • Samen oefenen.
 • maken som 16 tm 23
 • tussendoor opgave bespreken.
 • Afsluiting.

Slide 20 - Tekstslide

Afsluiting: Neem over en maak kloppend
…SO2 (g) + …O2 (g) -->  …SO3 (g)
 …ZnO (s) --> …Zn (s) + …O2 (g)
…C3H8 (g) + …O2 (g) --> …CO2 (g) + …H2O (g)
 …P2O3 (s) --> …P (s) + …O2 (g)
 …Al (s) + …Cl2 (g) --> …AlCl3 (s) 

Slide 21 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 2)
... CH4 + ... O -->  ... CO2 + ... H2O
C: 
H: 
O:
C: 
H: 
O:

Slide 22 - Tekstslide