7.3 collectieve sector

7.3 Burgers, bedrijven en de overheid
7.3 Burgers, bedrijven en de overheid
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Economie en OndernemenMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

7.3 Burgers, bedrijven en de overheid
7.3 Burgers, bedrijven en de overheid

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling lesdoelen 7.2

- Waarom is er sociale zekerheid?

- Welke soorten sociale uitkeringen zijn er?

- Wie betaalt de sociale zekerheid?

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen 7.3

- Wat is het verschil tussen collectieve en de particuliere sector?

- Hoe plant een gemeente zijn inkomsten en uitgaven?

- Wat is privatisering?

Slide 3 - Tekstslide

Collectieve en particuliere sector
collectieve sector
  • overheid en sociale zekerheidinstellingen
  • iedereen kan er gebruik van maken
  • hoeven geen winst te maken

particuliere sector
  • bedrijven
  • willen verkopen om winst te maken

Slide 4 - Tekstslide

je kunt er niet apart voor betalen
het moet voor iedereen betaalbaar blijven
overheid wil dat de kwaliteit goed is. 

Slide 5 - Tekstslide

Privatiseren
Activiteiten overhevelen van de collectieve sector naar de particuliere sector.
Voordelen:
Minder kosten en organisatie voor de overheid.
Prijzen kunnen lager worden door marktwerking.
Nadelen:
Overheid verliest inspraak.
Sommige activiteiten kunnen ophouden met bestaan.

Slide 6 - Tekstslide

aan de slag
blz 202 t/m 205
opdracht 26, 27, 30,  31, 32, 35, 37, 38, 39


Hierna: quiz 
doelstellingen uitwerken 
uitleg 7.4 

Slide 7 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 8 - Tekstslide

Wanneer de overheid taken uitbesteedt of overdraagt aan particuliere bedrijven, noem je dit
A
particuleren
B
privatiseren
C
ex-overheid
D
bedrijfsleven

Slide 9 - Quizvraag

Door wie worden collectieve goederen geleverd?
A
bedrijven
B
particulieren
C
overheid
D
buitenland

Slide 10 - Quizvraag

Collectieve sector 
Collectieve sector
Particuliere sector 

Slide 11 - Sleepvraag

Waarop zit geen accijns?
A
Alcohol
B
Brandstof
C
Tabak
D
Voedsel

Slide 12 - Quizvraag

Wat zijn kenmerken van collectieve voorzieningen?
A
De particuliere sector betaalt de voorzieningen.
B
De overheid betaalt de voorzieningen.

Slide 13 - Quizvraag

Wat is privatisering?

Slide 14 - Open vraag

Waarom privatiseert de overheid sommige activiteiten?
A
Omdat ze dan minder te hoeven regelen.
B
Omdat het niet haalbaar is om de activiteit in overheidshanden te houden.
C
Omdat ze dan hopen dat de consumentenprijzen omlaag gaan.
D
Alledrie de antwoorden zijn goed.

Slide 15 - Quizvraag

In welke sector vind je alle bedrijven terug?
A
Particuliere sector
B
Primaire sector
C
Collectieve sector
D
Secundaire sector

Slide 16 - Quizvraag

Lesdoelen 7.3

- Wat is het verschil tussen collectieve en de particuliere sector?

- Hoe plant een gemeente zijn inkomsten en uitgaven?

- Wat is privatisering?

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video