LOB S2 lesweek 9

LOB S2 
LOB S2 lesweek 9
S20ABCD
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

LOB S2 
LOB S2 lesweek 9
S20ABCD

Slide 1 - Tekstslide

Programma 
 • Terugblik vorige les
 • Lesdoel
 • Profielkeuze niveau 3-4
 •  BPV 
 • Intervisie BPV 
 • Afronding 

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik vorige les 
 • SWOT deel C
 •  BPV zaken/ schaduwlijst 

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoel
Aan het einde van deze les is de student in staat om de stappen van intervisie uit te leggen en toe te passen.  

Slide 4 - Tekstslide

AWR
periode 19 feb tot 2 april

Slide 5 - Tekstslide

Profielkeuze niveau 3-4

Slide 6 - Tekstslide

BPV zaken
 • Stand van zaken BPV bespreken
 • Is je POK in orde?
 • Hoeveel BPV uren draai je gemiddeld?
 • Heeft iedereen inmiddels een kennismakingsmail/ telefoontje/ bezoekje op stage gehad? 

Slide 7 - Tekstslide

Intervisie 
Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen 6-8 vakgenoten of professionals. Onderwerp van gesprek is een door een van hen ingebrachte casus over het werk vergezeld door een intervisievraag.

Slide 8 - Tekstslide

Wat leer je van intervisie?
Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in, in de vorm van cases of video-‐opnamen. Deze ervaringen worden stuk voor stuk besproken.

Intervisie is bedoeld om achtergronden en oorzaken te van een vraag of probleem te onderzoeken.  De deelnemers stellen helpende vragen, letten op lichaamstaal en stellen het denken en doen van de inbrenger centraal, niet de casusinhoud. Zij luisteren actief, geven feedback en stelen verhelderende vragen.

Slide 9 - Tekstslide

De waarde van intervisie
Intervisie helpt bij de ontwikkeling van zogenaamde learning skills en soft skills:

Actief luisteren
Gevoel van empathie
Goede vragen stellen
Creatief denken
Innovatief problemen oplossen
Verbeterd teamwork
Solidariteit tussen deelnemers

Slide 10 - Tekstslide

Stappenplan intervisie
Het houden van een intervisiesessie en intervisie op zichzelf is niet moeilijk. Volg de volgende stappen om effectief aan de slag te gaan met het houden van een intervisiesessie.

Slide 11 - Tekstslide

       Methodiek: de incidentenmethode
De Incidentmethode
of de probleemoplossende methode
 1. Introductie De inbrenger beschrijft kort en feitelijk de situatie en zijn vraag. >3 min.
 2. Probleemverkenning
 3. De groepsleden nemen even – in stilte – tijd om hun vragen te noteren. > 5 min
 4. Feiten verzamelen door open vragen te stellen (geen advies geven). > 15 min
 5. Analyse Groepsleden analyseren met elkaar de kern van het probleem. > 10 min
 6. Adviesronde Ieder groepslid formuleert wat een advies voor de inbrenger. > 10 min
 7. Afronding De inbrenger geeft aan welke adviezen hem aanspreken en waarom.


Slide 12 - Tekstslide

Aan de slag
Klassikaal (20 min) oefenen met de incidentenmethode. Vanaf volgende week gaan jullie oefenen in groepjes van 4. 

Slide 13 - Tekstslide

Afronding 
Doelencheck

VragenrondeBedankt voor jullie aandacht en tot volgende week! :-)

Slide 14 - Tekstslide