cross

wk 12 en 13 klas 2 (online les - Coronovirus): Lezen blok 4 en grammatica blok 2

Lesplanning week 12
Net als in de andere weken gaan we ook deze week met 2 onderdelen aan het werk: Lezen/tekstbegrip en grammatica.

Volg de dia's en doe wat jou gevraagd wordt. Op de momenten dat we elkaar normaal gesproken zouden zien in het rooster, ben ik bereikbaar voor vragen via de app Zoom. Meer info hierover volgt.
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nederlandshavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Lesplanning week 12
Net als in de andere weken gaan we ook deze week met 2 onderdelen aan het werk: Lezen/tekstbegrip en grammatica.

Volg de dia's en doe wat jou gevraagd wordt. Op de momenten dat we elkaar normaal gesproken zouden zien in het rooster, ben ik bereikbaar voor vragen via de app Zoom. Meer info hierover volgt.

Slide 1 - Tekstslide

Blok 4: Lezen
Tekstbegrip

Slide 2 - Tekstslide

Lezen in je leesboek 
Ook al doen we dit nu niet in de les, zorg dat je wel blijft lezen thuis. Je bouwt er een woordenschat mee op en onbewust ben je bezig met grammatica (want je leest goedlopende zinnen) en spelling (je ziet hoe lastige woorden gespeld moeten worden).

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik 
 • Blok 4 Lezen
 • Blok 1 Grammatica
  - Gele kaart = zinsdelen
  - Blauwe kaart = woordsoorten

Slide 4 - Tekstslide

Wat we deze les gaan doen
 • Blok 4 Lezen - belangrijke begrippen doornemen       
  (zie dia 6 en 7)

 • Bij grammatica leren we 3 voornaamwoorden               
  (vanaf dia 10)

Slide 5 - Tekstslide

Begrippen lezen/tekstbegrip:
 • Alineaverbanden - verbindingsmanierenAlineaverbanden en verbingsmanieren zorgen voor een logische volgorde en geven structuur aan een tekst.  

 •  Er zijn vier manieren waarop dat verband kan worden aangegeven:
  - het gebruik van signaalwoorden
  - herhaling
  - overgangszinnen met een verwijzing
  - aankondigende zinnen

Slide 6 - Tekstslide

Begrippen lezen/tekstbegrip:
 • Lees de theorie in het boek in Schooltas: h/v = blz 188
                                                                                          vwo = blz 203 

 • De 4 manieren waarop een verband kan worden aangegeven:
  Signaalwoorden
  - Herhaling
  - Overgangszinnen met een verwijzing
  - Aankondigende zinnen


Slide 7 - Tekstslide

Opdrachten maken:
Nu je weet wat verbindingsmanieren - alineaverbanden zijn, kun je de onderstaande opdrachten maken.

2 vwo: 
blz. 204 opdracht 3.
Uitdaging: blz 208, opdracht 6 (niet verplicht). 
2hv: blz 191, 192
opdracht 5 
Uitdaging: blz 193, opdracht 7 (niet verplicht).

Slide 8 - Tekstslide

Nakijken opdrachten

Kijk de opdrachten uit de vorige dia na. Ga naar drive --> lezen --> blok 4 t/m 6 --> antwoorden blok 4
(kies je eigen niveau: hv/vwo).

* De map in Drive deel ik later met jullie via de e-mail. 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Aantekening maken
Zinsdelen maken:
Woorden die steeds alleen staan + groepjes woorden die in een zin steeds bij elkaar staan, noemen we zinsdelen.
www.cambiumned.nl 

Zinsdelen die je al kent:
wwg, ond, lv, mv, bwb


Slide 11 - Tekstslide

Opdracht maken:
2 hv/vwo: Blok 2
blz. 72 maken opdracht 1
*Alleen wwg, ond, lv, mv, bwb. Geen bvb.  
2 vwo: Blok 1
blz. 18 maken opdracht 1
*Alleen wwg, ond, lv, mv, bwb. Geen bvb.  

Slide 12 - Tekstslide

Nakijken opdrachten
Kijk de opdrachten uit de vorige dia na via Drive: --> grammatica --> blok 1 t/m 3 --> antwoorden 

* De map in Drive deel ik later met jullie via de e-mail. 

Slide 13 - Tekstslide

Aantekeningen maken
Woordsoorten: 
Bij taalkundig ontleden wordt van elk woord in de zin bepaald welke woordsoort het heeft. De woordsoort geeft aan tot welke categorie een bepaald woord hoort.  www.onzetaal.nl

Woordsoorten die je al kent:
lw, znw, bvn, tw, vz, pers.vnw

Slide 14 - Tekstslide

Aantekeningen maken
3 nieuwe woordsoorten: 

1. Vragend voornaamwoord
2. Aanwijzend voornaamwoord
3. Betrekkelijk voornaamwoord

Slide 15 - Tekstslide

Vragend voornaamwoord (vr. vnw)
Vr. vnw = wie, wat, welke en wat voor (een)

Lees de theorie in je boek
H/v =  blz. 75 en Vwo = blz.  133

Maak een aantekening van deze dia en vul deze aan met de informatie uit het filmpje in de volgende dia.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Aanwijzend voornaamwoord
(aanw. vnw)
Aanw. vnw = die, deze, dat, dit

Lees de theorie in je boek
H/v =  blz. 75 en Vwo = blz.  134

Maak een aantekening van deze dia en vul deze aan met de informatie uit het filmpje in de volgende dia.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Betrekkelijk voornaamwoord
(betr. vnw)
Betr. vnw = die, dat, wie en wat

Lees de theorie in je boek
H/v =  blz. 76 en Vwo = blz.  134

Maak een aantekening van deze dia en vul deze aan met de informatie uit het filmpje in de volgende dia.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Opdracht maken:
2 hv/vwo:
blz. 76 maken opdracht 9
blz. 77 maken opdracht 12
* Onbepaald voornaamwoord hoef je niet te gebruiken. 
2 vwo:
blz. 135 maken opdracht 10
* Onbepaald voornaamwoord hoef je niet te gebruiken. 

Slide 22 - Tekstslide

Nakijken opdrachten
Kijk de opdrachten uit de vorige dia na via Drive: --> grammatica --> blok 1 t/m 3 --> antwoorden 

* De map in Drive deel ik later met jullie via de e-mail. 

Slide 23 - Tekstslide

Checklist--> Het volgende zou nu afgerond moeten zijn:
2 hv
- Aantekening '3 voornaamwoorden' in je schrift
- De volgende opdrachten zijn gemaakt en nagekeken:
opdr 1 blz. 72.
opdr 9 + 12 blz. 76/ 77.
+ de opdracht voor Lezen blok 4.
2 vwo
- Aantekening '3 voornaamwoorden' in je schrift 
- De volgende opdrachten zijn gemaakt en nagekeken:
opdr 1 blz. 18
opdr 10 blz. 135
+ de opdracht voor Lezen blok 4

Slide 24 - Tekstslide

Reflectie
> Doelen behaald? (Lezen en grammatica)

>Deze les: Welke 2 smileys kies je en schrijf in je schrift waarom?

Slide 25 - Tekstslide

Huiswerk (zie som)
Havo/vwo= Blok 4 Lezen: opdracht 5 
Blok 2 Grammatica: opdracht 1, 9 en 12

Vwo = Blok 4 Lezen: opdracht 3
Blok 1 Grammatica: opdracht 1 (blz 18)
Blok 3 Grammatica: opdracht 10 (blz 135) 
*Blok 2 doen we op een ander moment

Slide 26 - Tekstslide