Keuzedeel Internationaal 1 les1

 Wat is cultuur?
Keuzedeel Internationaal 1:
overbruggen (interculturele) diversiteit
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Keuzedeel INTMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

 Wat is cultuur?
Keuzedeel Internationaal 1:
overbruggen (interculturele) diversiteit

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie zijn we?
-> Jet van der Schouw, 06-14820228, j.vanderschouw@aventus.nl

-> Vertel, je naam, woonplaats en je verwachting van dit keuzedeel

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud Keuzedeel
  1. Kerntaak D1-K1: Zet interculturele sensitiviteit in 
  2. Kerntaak D1-K2: Verbindt mensen met verschillende culturele achtergronden

Dit keuzedeel gaat over  cultuur en hoe cultuurverschillen van invloed zijn op de communicatie tussen mensen. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
  1. Je weet wat cultuur is.
  2. Je kent de kenmerken van je eigen (en de Nederlandse) cultuur.
  3. Je weet wat vooroordelen zijn en herkent deze in contact met anderen.
  4. Je begrijpt wat cultuurshock is.
  5. Je herkent verschillen en overeenkomsten tussen culturen.
  6. Je weet wat interculturele sensitiviteit is en in hoeverre je dat zelf bent.
  7. Je kunt je verplaatsen in mensen met een andere culturele achtergrond.
  8. Je kunt in contact met anderen omgaan met cultuurverschillen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Introductie 
Koop je licentie van allyoucanlearn
Aan de slag met opdracht: Wat is cultuur?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel % van de Nederlandse bevolking heeft een migratie-achtergrond?
A
15,8
B
24,7
C
30,1
D
55,3

Slide 6 - Quizvraag

Op 1 maart 2021 had 24,7 procent van de bevolking een migratieachtergrond. Daaronder vallen zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie), als degenen die in Nederland geboren zijn en van wie ten minste een van hun ouders immigrant was (de tweede generatie). 
Hoeveel % van de bevolking met migratie-achtergrond is Niet-westers?
A
3,3 %
B
10,8 %
C
14,1 %
D
19.6 %

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de top 6 van herkomst van inwoners met een migratie-achtergrond in NL?
Turkijke
1
2
3
4
5
6
Marokko
Suriname
Indonesië
Duitsland
Polen

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag met "Lekker multiculiti"
Maak een mindmap -> op papier of op de laptop
Vergelijk je mindmap met een klasgenoot en beantwoord de vragen uit de opdracht van AYCL

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Culturele diversiteit verrijkt ons allemaal. 
Dat is het interessante en boeiende aan een samenleving met mensen uit verschillende culturen.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is cultuur?
Cultuur is een vorm van mentale programmering. Het zijn patronen van gedachtes, gevoelens en gedrag.

Stelling: alles wat we als mensen hebben bedacht, is cultuur. Alles wat al zo was is natuur. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is cultuur?
Je mentale programmering bepaalt hoe je reageert op alle daagse zaken als groeten, eten, tonen van emoties enzovoort.

Slide 13 - Tekstslide

Mentale programmering bestaat op drie niveaus:
1. menselijke natuur
Deze patronen zijn aangeboren en daarmee universeel, alle mensen hebben dit in zich.
Bijvoorbeeld: Alle mensen kunnen zich wel eens boos, verdrietig of bang voelen.
2. cultuur
Deze patronen zijn aangeleerd en zijn specifiek voor een groep mensen. Het maakt het verschil tussen de ene en de andere groep mensen. Cultuur gaat over van generatie op generatie.
Bijvoorbeeld: In sommige culturen is het niet netjes als een jongere een volwassene recht in de ogen aankijkt tijdens een gesprek. Kinderen leren van hun ouders dat zij dit niet moeten doen en zij leren dat hun kinderen ook weer.
3. persoonlijkheid
Deze patronen zijn zowel aangeboren als aangeleerd en maken een persoon uniek
Elke cultuur heeft zijn eigen waarden en normen. 
Ouderen spreek je aan met u.
Als je ergens iets van vindt, mag je dat gewoon zeggen.
Respect
Vrijheid van meningsuiting
NORMEN
WAARDEN

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Normen en waarden
Verschillen in normen en waarden​

Normen: gedragsregels​
Waarden: Wat jij belangrijk vindt.​
Wie kent een voorbeeld?  Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Religie
Veel culturen hebben een religie of geloofsovertuiging als basis. 
Een religie bevat veel waarden, normen en gewoontes en helpt het ontstaan en het doel van de mensheid te verklaren. 

Cultuur en religie zijn twee verschillende dingen, maar lopen vaak wel door elkaar.

Slide 16 - Tekstslide

 Het katholieke geloof heeft bijvoorbeeld als basis de bijbel. Dit is wereldwijd zo. Maar een katholiek in Mexico viert bijvoorbeeld Dios de los Muertos, een feestdag waarbij de doden worden herdacht en mensen zich verkleden als skelet. Dit wordt op een katholieke feestdag gevierd, maar in de bijbel staat niets over deze feestdag genoemd. Een katholiek in Europa viert deze feestdag niet. Deze feestdag is dan ook onderdeel van de Mexicaanse cultuur en hoort niet bij religie.
Wat zijn de vijf grootste religies/ geloofsovertuigingen?

Slide 17 - Open vraag

De vijf grootste religies en geloofsovertuigingen zijn: boeddhisme, christendom, islam, hindoeïsme en jodendom.
Cultuurverandering
Culturen blijven niet eeuwig en altijd hetzelfde. Ze veranderen omdat mensen veranderen. De basis blijft steeds hetzelfde. Maar doordat we kennismaken met andere culturen kunnen we ook dingen overnemen.


Wie kan er hiervan een voorbeeld bedenken?

Slide 18 - Tekstslide

Bijvoorbeeld Chinees, Turks of Surinaams eten, het gebruik van Engelse woorden in onze taal enzovoort.
Jou cultuur in beeld

Jouw persoonlijke mening geeft over de gevonden culturele kenmerken. Wat vind je ervan, hoe ga je hiermee om in het dagelijks leven?

Maak de opdracht in AYCL

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
Houdoe en skûtsjesilen

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe vonden we de les? Tips of tops?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies