Het Paasverhaal: Het wonder van Jezus' opstanding

Het Paasverhaal: Het wonder van Jezus' opstanding
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Het Paasverhaal: Het wonder van Jezus' opstanding

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
Aan het einde van deze les zul je begrijpen wat het Paasverhaal is en waarom het zo belangrijk is voor christenen.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het doel van de les en benadruk het belang van het onderwerp.
Wat weet jij al over het bijbelverhaal van Pasen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is Pasen?
Pasen is een christelijke feestdag die de opstanding van Jezus Christus viert. Het wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox.

Slide 4 - Tekstslide

Definieer wat Pasen is en leg uit wanneer het wordt gevierd.
De kruisiging
Op Goede Vrijdag werd Jezus gekruisigd nadat hij door Judas Iskariot was verraden en door de Romeinse autoriteiten was veroordeeld.

Slide 5 - Tekstslide

Beschrijf de gebeurtenissen die leidden tot de kruisiging van Jezus en leg uit waarom hij werd veroordeeld.
Het graf
Jezus' lichaam werd in een graf gelegd en bewaakt door Romeinse soldaten. Op de derde dag na zijn dood werd het graf echter gevonden leeg te zijn.

Slide 6 - Tekstslide

Beschrijf wat er met Jezus' lichaam gebeurde na zijn dood en wat er gebeurde op de derde dag.
De opstanding
Volgens de bijbel verscheen Jezus na zijn opstanding aan zijn volgelingen en bewees hij dat hij was opgestaan uit de dood. Dit wordt beschouwd als een wonder en is de kern van het christelijke geloof.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit wat er gebeurde na de ontdekking van het lege graf en wat de betekenis is van de opstanding van Jezus.
Het belang van Pasen
Voor christenen is Pasen de belangrijkste feestdag omdat het de basis van hun geloof symboliseert: dat de dood niet het einde is en dat er hoop is voor iedereen.

Slide 8 - Tekstslide

Leg uit waarom Pasen zo belangrijk is voor christenen en wat het symboliseert.
Pasen vieren
Pasen wordt gevierd door christenen over de hele wereld met speciale kerkdiensten, paaseieren, paasbrood en andere tradities.

Slide 9 - Tekstslide

Beschrijf hoe Pasen wordt gevierd en benadruk de verschillende tradities die erbij horen.
Quiz
Test je kennis over het Paasverhaal met deze quiz!

Slide 10 - Tekstslide

Gebruik een interactieve tool om studenten te laten oefenen met het materiaal dat ze zojuist hebben geleerd.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.