Ontdek Amersfoort: De stad van verandering

Ontdek Amersfoort: De stad van verandering
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontdek Amersfoort: De stad van verandering

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je de begrippen oude binnenstad, herstructurering, inbreiding, renovatie, Vinex-wijk en bloemkoolwijk uitleggen en gebruiken in relatie tot de stad Amersfoort.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over de stad Amersfoort en de begrippen oude binnenstad, herstructurering, inbreiding, renovatie, Vinex-wijk en bloemkoolwijk?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Amersfoort: Een historische stad
Amersfoort heeft een oude binnenstad met veel historische gebouwen en smalle straatjes.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herstructurering
Herstructurering is het opknappen en vernieuwen van verouderde gebieden in een stad. In Amersfoort heeft de herstructurering van het Eemplein gezorgd voor een modern en levendig stadsdeel.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inbreiding
Inbreiding is het bouwen van nieuwe woningen en voorzieningen binnen bestaande bebouwing. In Amersfoort wordt er veel ingebouwd om de stad te verdichten.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Renovatie
Renovatie is het opknappen en verbeteren van bestaande gebouwen. In Amersfoort zijn er veel renovatieprojecten, zoals het opknappen van oude industriële gebouwen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vinex-wijk
Een Vinex-wijk is een wijk die na 1995 is gebouwd in opdracht van de overheid. In Amersfoort is Vathorst een voorbeeld van een Vinex-wijk.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bloemkoolwijk
Een bloemkoolwijk is een wijk met kronkelige straten en veel groen, die vaak in de jaren '60 en '70 is gebouwd. In Amersfoort is de wijk Kruiskamp een voorbeeld van een bloemkoolwijk.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een Vinex-wijk?
A
Een wijk met kronkelige straten en veel groen.
B
Een wijk die na 1995 is gebouwd in opdracht van de overheid.
C
Het opknappen en verbeteren van bestaande gebouwen.
D
Het bouwen van nieuwe woningen binnen bestaande bebouwing.

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is renovatie?
A
Een wijk die na 1995 is gebouwd in opdracht van de overheid.
B
Het bouwen van nieuwe woningen binnen bestaande bebouwing.
C
Het opknappen en vernieuwen van verouderde gebieden in een stad.
D
Het opknappen en verbeteren van bestaande gebouwen.

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is inbreiding?
A
Een wijk met kronkelige straten en veel groen.
B
Het bouwen van nieuwe woningen en voorzieningen binnen bestaande bebouwing.
C
Het opknappen van bestaande gebouwen.
D
Het opknappen en vernieuwen van verouderde gebieden in een stad.

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is herstructurering?
A
Een wijk die na 1995 is gebouwd in opdracht van de overheid.
B
Het opknappen van bestaande gebouwen.
C
Het bouwen van nieuwe woningen binnen bestaande bebouwing.
D
Het opknappen en vernieuwen van verouderde gebieden in een stad.

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.