V3 Pargraaf 4.1 + 4.2

4.1 + 4.2
Chemische reacties
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

4.1 + 4.2
Chemische reacties

Slide 1 - Tekstslide

4.1 Kenmerken van reacties
 • Beginstof(fen) -> reactieproduct(en)
 • Beginstof verdwijnt
 • Reactieproduct ontstaat
 • Andere stoffeneigenschappen

Slide 2 - Tekstslide

4.1 Kenmerken van reacties
 • Exotherme reactie: er komt energie vrij
 • Endotherme reactie: er is energie nodig
 • Bij elke chemische reactie is er zo'n energie-effect
 • Wet van behoud van massa:
  De totale massa van de beginstoffen is gelijk aan de totale massa van de reactieproducten.

Slide 3 - Tekstslide

Het verbranden van papier is...
A
een endotherme reactie
B
een exotherme reactie
C
geen chemische reactie
D
ik weet het niet

Slide 4 - Quizvraag

4.1 Kenmerken van reacties samengevat
 • Beginstoffen veranderen in reactieproducten en de stofeigenschappen zijn veranderd
 • Er is altijd een energie-effect
 • Totale massa van beginstoffen is gelijk aan totale massa van reactieproducten
 • Er is een bepaalde reactietemperatuur nodig om de reactie te laten verlopen

Slide 5 - Tekstslide

4.1 Reactiesnelheid
 • Soort stof: stoffen reageren anders.
 • Verdelingsgraad: Hoe fijner verdeeld, hoe sneller de reactie.
 • Concentratie: Hoe groter de concentratie, hoe groter de reactiesnelheid.
 • Temperatuur: Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de reactiesnelheid.
 • Katalysator: vergroot reactiesnelheid. Wordt gebruikt, maar niet verbruikt.

Slide 6 - Tekstslide

Is het stollen van kaarsvet een chemische reactie?
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quizvraag

Is het bakken van een pannenkoek een chemische reactie?
A
Ja
B
Nee

Slide 8 - Quizvraag

4.2 Reactievergelijkingen
 • Met een reactieverlijking kun je een chemische reactie noteren

 • Reactieschema: koolstof(s) + zuurstof (g) -> koolstofdioxide (g)

 • Reactievergelijking: woorden vervangen door molecuulformules 
       C (s)  +  O2 (g)  ->  CO2 (g)
 • Kloppend maken: voor en na de pijl evenveel atomen
 • Een reactievergelijking is pas reactievergelijking als hij kloppend is!

Slide 9 - Tekstslide

4.2 Reactievergelijkingen - voorbeeld (1)
Voorbeeld: stikstof (g) + waterstof (g) --> ammoniak (g)
                        N2 (g) + H2 (g) --> NH3 (g)
klopt niet:
links 2x N, rechts 1x N
links 2x H, rechts 3x H
klopt wel

Slide 10 - Tekstslide

4.2 Reactievergelijkingen
 • Stap 1: Stel het reactieschema op
 • Stap 2: Vervang nu elke stofnaam door bijbehorende formule
 • Stap 3: Stel de kloppende reactievergelijking op
 • Stap 4: Controleer of de reactievergelijking klopt

Slide 11 - Tekstslide

4.2 Reactievergelijkingen voorbeeld
 • Voor de verbranding van methaan (CH4) is zuurstof (O2) nodig. De reactieproducten zijn koolstofdioxide (CO2) en water (H2O). 
 • Stap 1: methaan (g) + zuurstof (g) -> koolstofdioxide (g) + water (l)
 • Stap 2: CH4 (g) + O2 (g) -> CO2 (g) + H2O (l)
 • Wet van behoud van massa klopt nu nog niet! Links en rechts van de pijl staat niet zelfde aantal atomen.
 • Stap 3: 1 CH4 (g) + O2 (g) -> 1 CO2 (g) + H2O (l)
 • Stap 3: 1 CH4 (g) + O2 (g) -> 1 CO2 (g) + 2 H2O (l)
 • Stap 3: 1 CH4 (g) + 2 O2 (g) -> 1 CO2 (g) + 2 H2O (l)
  Staat er een 1 als coëfficiënt, dan laat je die weg in de uiteindelijke reactievergelijking! 
 • Stap 3: CH4 (g) + 2 O2 (g) -> CO2 (g) + 2 H2O (l)
 • Stap 4: controleren of voor en na de pijl evenveel van elke atoomsoort voorkomt.

Slide 12 - Tekstslide

Maak de volgende reactievergelijking kloppend:

Slide 13 - Open vraag

4.2 Reactievergelijkingen
 • Oefenen, oefenen, oefenen.
 • Blad op Magister
 • Applet op Magister: phet.colorado.edu

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Rest van de les:
Opdrachten: 18, 20 t/m 24, 26, 27, 28

Online oefenen via applet

Oefenen met oefendocument op Magister
Oefenen met de LessonUp over reactievergelijkingen kloppend maken

Slide 16 - Tekstslide