PO - Klimaat verander je zelf!

vorige
2 / 8
volgende
Slide 2: Link
BurgerschapBurgerschapsonderwijs+3BasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 8 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Het klimaat verandert, de aarde warmt op! Heel veel mensen -en op dit moment vooral jongeren- maken zich druk over wat de gevolgen hiervan zijn. Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe ziet Nederland eruit als de zeespiegel stijgt? En stijgt deze echt zo hard? Klimaatverandering kunnen we niet meer ontkennen. Kijk maar naar alle stormen, overstromingen en smeltende ijskappen. Ondanks dat dit misschien als een grote verantwoordelijkheid voelt kunnen we zelf een positief verschil maken! Hoe... daar gaan jullie samen over nadenken! Kleine dingen doen er toe!

Instructies

Kennis:
De leerlingen...
... begrijpen dat actief handelen effect heeft
… begrijpen dat actief handelen inspirerend kan zijn
… hebben kennis van klimaat en de mening van klasgenoten

Vaardigheden:

... kunnen zichzelf uiten over klimaat
... oefenen met hun mening delen en onderbouwen
... luisteren naar elkaar
… oefenen met ideeën omzetten naar actief handelen

Houding:

Reflectief, zelfverzekerd, actief, en creatief.

Deze les vindt aansluiting bij de burgerschapsdomeinen & doelen van:

- Denk- en handelswijzen
- Duurzaamheid
- Democratische cultuur
- Solidariteit
- Vrijheid en gelijkheid

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Het klimaat verandert, de aarde warmt op! Heel veel mensen -en op dit moment vooral jongeren- maken zich druk over wat de gevolgen hiervan zijn. Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe ziet Nederland eruit als de zeespiegel stijgt? En stijgt deze echt zo hard?

Klimaatverandering kunnen we niet meer ontkennen. Kijk maar naar alle stormen, overstromingen en smeltende ijskappen. Ondanks dat dit misschien als een grote verantwoordelijkheid voelt kunnen we zelf een positief verschil maken!

Hoe... daar gaan jullie samen over nadenken! Kleine dingen doen er toe!

Slide 2 - Link

Bespreek het filmpje met je klas. Wat hebben jullie gezien? Wat hebben we allemaal in de media gehoord naar aanleiding van dit protest? Wat vindt je van de term ‘klimaatspijbelaars’? 

Bespreek vervolgens met de klas dat het makkelijk is om erover te praten en met vingers naar elkaar te wijzen. Maar wat kunnen we eigenlijk zélf doen voor een beter milieu?

Slide 3 - Tekstslide

Bespreek dat het soms lastig is om te beseffen dat je zelf ook iets kunt doen. Veel mensen blijven hangen in de gedachte: Wat maak één actie van mij nou uit? Dat maakt geen verschil!

Dit is niet waar, elke stap is er eentje!
Eén actie of een voorbeeld kan ervoor zorgen dat de maatschappij gaat veranderen. En bedenk je eens wat al die kleine acties bij elkaar opgeteld kunnen betekenen!

Slide 4 - Tekstslide

Brainstorm klassikaal over dingen die je zelf wél kunt doen om energie te besparen en bij te dragen aan een betere wereld. Noteer de brainstorm op het bord.

TIP: laat de voorbeelden en ideeën zoveel mogelijk uit de leerlingen zelf komen. Dit vergroot de kans dat deze opdracht echt iets van henzelf wordt. Mocht de brainstorm toch stroef verlopen, doe dan zelf wat suggesties. Zoals: korter douchen, apparaten en lampen uitdoen die je niet gebruikt, fietsen in plaats van dat je ouders je met de auto brengen, afval scheiden, minder/geen vlees eten, als je toch met de auto moet; carpoolen, geen vuilnis/kauwgom op straat gooien, plastic flesjes oprapen in het park als je de hond uitlaat, de verwarming niet super hoog maar een extra trui aandoen, etc etc.

Bespreek de uitkomsten. Kunnen we dit ook echt met z’n allen waarmaken?
Door zelf kleine dingen te doen, maken we samen wel degelijk een verschil!
Niet praten over verandering... maar DOEN… Be the Change!

Slide 5 - Tekstslide

Maak met de klas een bucketlist van bijvoorbeeld 5 (of meer) dingen om zelf te doen om bij te dragen aan een beter klimaat en daag elkaar uit om dit klassikaal samen allemaal te doen voor… één week, twee weken, een maand.
Wat vindt de klas zelf redelijk?

Typ jullie bucketlist op de volgende slide en houdt daar ook de scores bij!

TIP: Doe deze les in afspraak met je collega van een parallelklas en maak er een pittige challenge van!

Slide 6 - Tekstslide

Elke dag loop je de bucketlist langs. Je vraagt de leerlingen handen op te steken bij elk onderdeel van de lijst. Wie heeft er geen vlees gegeten? Wie heeft er korter dan 10 minuten gedoucht?

Af en toe kun je een leerling vragen om een ervaring te delen. Hoe doe jij dat? Hoe vond je dat? Check elke dag alle punten en noteer het aantal leerlingen dat zich heeft ingezet voor dit specifieke punt! Blijf de aantallen optellen zodat er aan het eind van de afgesproken periode een eindscore staat.

Bijvoorbeeld
Deze klas heeft:
168 x alle lampen uitgedaan thuis;
45 x geen vlees gegeten;
23 x korter dan 10 min gedoucht;
etc.
Hoeveel kunnen we samen voor elkaar krijgen? En stoppen we na een week of twee? Of gaan we door? 

En niet onbelangrijk: inspireer ook anderen om mee te doen! Vraag broers, zusjes, leraren, de school, je ouders, je oude tante Truus om ook mee te doen. En de hippe buurman met z’n dure auto kan ook best een keer op de fiets! Samen maak je een steeds groter verschil.

Slide 7 - Tekstslide

Als jullie de afgesproken periode hebben behaald is het tijd voor jullie eindscore: hoeveel verschil hebben jullie met elkaar kunnen maken? Zien jullie dat het in je eentje misschien niet zo zinvol leek, maar nu tot enorme aantallen heeft geleid? Bespreek ook hoeveel mensen jullie hebben weten te inspireren om mee te doen.

Gaan jullie ermee door? Bespreek dat gezamenlijk.

Eventueel kun je deze eindscore vergelijken met de parallelgroep als je er een challenge van hebt gemaakt. Welke klas verdient de klimaat-award??

Slide 8 - Tekstslide

Vul deze vragenlijst (9 vragen) zelf in of met je klas!
Wij zijn heel blij met alle reacties, tips en feedback.

Alvast bedankt!

Team educatie / Respect Foundation