4.4 Hofstede

4.4 Dimensies van Hofstede
leerdoel:
Je kunt de dimensies van Hofstede benoemen en
toepassen
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5,6

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

4.4 Dimensies van Hofstede
leerdoel:
Je kunt de dimensies van Hofstede benoemen en
toepassen

Slide 1 - Tekstslide

cultuurverschillen: culturen gaan op verschillende manier om met maatschappelijke problemen en ontwikkelingen.

Het is daarom lastig om culturen te vergelijken.

Slide 2 - Tekstslide

Geert Hofstede
Nederlandse organisatiepsycholoog die zich bezig hield met interculturele studies
hij ontdekte dat er patronen ontstaan in cultuurverschillen waardoor je culturen toch met elkaar kunt vergelijken

Slide 3 - Tekstslide

Geert Hofstede
hij groepeerde deze patronen in 5 dimensies:
cultuurverschillen zijn op 3 niveau's zichtbaar
  1. microniveau: bij gezinnen en families
  2. mesoniveau: in school en op het werk
  3. macroniveau: in gezondheidszorg, consumentengedrag, politiek en geloof
wanneer je op deze niveau's de culturen bekijkt en ze naast elkaar legt kan je ze WEL vergelijken.

Slide 4 - Tekstslide

1. Dimensie machtsafstand
Hoe gaan culturen om met macht en ongelijkheid in macht?

m.a.w.
In hoeverre accepteren minder machtige mensen in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is.
microniveau: denk aan gehoorzaamheid/ onderhandelingshuishouden of autoritaire.
mesoniveau: er zijn weinig kansen voor mensen die minder macht hebben om zich te ontplooien en macht te verkrijgen. Bijv. door zich op te werken
macroniveau: binnen een land met grote machtsafstand zal er nauwelijks rechtsgelijkheid zijn. Mensen met minder macht zullen achtergesteld worden en de inkomensverschillen zullen groot zijn.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

Wanneer je het vorige kaartje kijkt zie je dat de dimensie machtsafstand grote culturele verschillen aantoont. Kun je een aantal criteria noemen waarom een land licht groen is?

Slide 7 - Open vraag

Bij machtsafstand gaat het om een grote machtsafstand of een kleine machtsafstand.
Noem van beide een voorbeeld op micro niveau (bij gezinnen)

Slide 8 - Open vraag

2. Dimensie individualistisch vs collectivistisch
Hoe gaan culturen om met vrijheid voor een individu ten opzichte van de groep waar het individu bijhoort?

individualistisch: eigenbelang gaat voor het belang van de groep
collectivistisch: de enkeling schikt zich naar de groep
microniveau: vaker uitgebreide families en mensen leven met elkaar in collectivistische samenlevingen
mesoniveau: kinderen wordt op school geleerd in het belang van het collectief te denken. En bij individualistische samenlevingen worden kinderen juist geleerd een eigen mening te hebben
Macroniveau: De staat zorgt in individualistische samenlevingen juist voor belangen van iedereen, men streeft naar gelijkheid en privacy. In Collectieve samenlevingen is het juist gebruikelijk dat sommige mensen meer rechten hebben dan anderen

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

wat valt je op tussen het kaartje van machtsafstand en deze van individualisme?

Slide 11 - Open vraag

tussen machtsafstand en individualisering zit :
A
causaliteit
B
vergrotende trap
C
(negatieve) correlatie
D
oorzaak gevolg relatie

Slide 12 - Quizvraag

3. Dimensie masculien versus feminien
Hierbij gaat het erom hoe culturen omgaan met sekse en verschillende rollen van mannen en vrouwen.
Bepaalde vormen van gedrag worden als meer passend voor mannen gevonden en andersom. Wat masculien en feminien is, verschilt per samenleving.
Masculien (mannelijk) > over het algemeen worden van mannen prestaties buiten huis verwacht
Feminien: vrouwelijk > van vrouwen wordt verwacht dat ze bezig zijn met zorgen

in een masculiene samenleving wordt van mannen verwacht dat ze ambitieus zijn en vrouwen moeten meer gericht zijn op zorgen.
In een feminiene samenleving wordt dat onderscheid tussen mannen en vrouwen niet verwacht

Slide 13 - Tekstslide

microniveau: masculien: man moet  goede rijke echtgenoten zijn, homoseksualiteit minder geaccepteerd
feminien: mannen en vrouwen als gelijke binnen het huwelijk
mesoniveau: masculien: mannen moeten prestatiegericht zijn en vrouwen hoeven dat veel minder.
feminien: streven naar gelijke omstandigheden voor vrouwen en mannen
macroniveau: mascolien: de sterken krijgen de kans om uit te blinken, immigranten moeten zich snel aanpassen, arme landen moeten voor zichzelf zorgen en economische groei is belangrijk
feminien: mensen die het nodig hebben moeten geholpen worden

Slide 14 - Tekstslide

Wat valt je op wanneer je de dimensie masculien v feminien toepast op de westerse wereld?

Slide 15 - Open vraag

4. Dimensie onzekerheidsvermijding
Hoe gaan culturen om met onzekere of onbekende situaties?
m.a.w.
de mate waarin mensen in een cultuur zich bedreigd voelen door een onzekere of onbekende situatie.
microniveau: kinderen in landen met sterke onzekerheidsvermijding mogen veel minder vrij buitenspelen dan in andere landen omdat ze in aanraking kunnen komen met onbekende vieze dingen
situaties die leiden tot stress, conflicten, agressie, zorgen en emotie zorgen dat in sommige landen een grote behoefte is aan sterke regels. Deze landen zijn sterk onzekerheidsvermijdend.
mesoniveau: sterk onzekerheidsvermijdende culturen zijn formeler en hebben veel regels in onderwijs en werk
macroniveau: in landen met een zwakke onzekerheidsvermijding zijn er minder regels en meer burgerprotesten. Mensen zijn vaak minder stressvol en gelukkiger

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

In welk soort land zal men angstiger zijn t.a.v. immigranten en buitenlanders?

Slide 18 - Open vraag

5. Dimensie termijngerichtheid
Hoe gaan culturen om met het verleden, heden en de toekomst?
langetermijngerichtheid: sparen voor een toekomstige beloning, tijd is lineair
korte termijngerichtheid: gericht op het tot stand houden van tradities, tijd is een cirkel

landen gericht op de lange termijn zijn vooral in Azie te vinden.
microniveau: korte termijn: kinderen krijgen cadeautjes voor hun plezier ipv voor hun ontwikkeling. In deze culturen vindt men het ook normaal als anderen voor hun kinderen zorgen
macroniveau: bereidheid om van andere landen te leren. Men is zuinig en veracht de beloning in de toekomst

Slide 19 - Tekstslide

Waarom zullen mensen in een cultuur met een lange termijnplanning cadeautjes geven ter ontwikkeling ipv plezier?

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Link

Zoek op examenblad.com of in samengevat blz 14
Oefenvraag pilot examen 2018 tijdvak 1 - vraag 24

Kijk de vraag na

Slide 22 - Tekstslide

als het goed is kun je nu:
de 5 dimensies van Hofstede benoemen en herkennen op 3 verschillende niveau's

Slide 23 - Tekstslide

Huiswerk
Vragen beantwoorden in lessonup 4.4,
moodboard maken en samenvatten ™ 4.4 
Schrijf vragen over de stof op!

Slide 24 - Tekstslide