Prefixes and Suffixes verkort

Prefixes and suffixes
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Prefixes and suffixes

Slide 1 - Tekstslide

At the end of this LessonUp
You know what prefixes and suffixes are. 
You can use prefixes and suffixes in the correct way. Slide 2 - Tekstslide

Wat is het tegenovergestelde van gelukkig? Schrijf het Nederlandse woord op.

Slide 3 - Open vraag

Prefixes
 • Een prefix noem je in het Nederlands een voorvoegsel.
 • Je zet iets voor een woord om het een andere betekenis te geven. 
 • Meestal zet je er on voor om het tegenovergestelde te zeggen:
 • vriendelijk           onvriendelijk
 • prettig                   onprettig


Slide 4 - Tekstslide

Prefixes 
 • A prefix changes the meaning of a word
 • In English you can use un as a prefix

 • able            unable: To not be able to do something
 • Example: She is unable to attend tomorrow's meeting

Slide 5 - Tekstslide

I don't know if I will go to Mexico this summer. I am ......... (decided)

Slide 6 - Open vraag

The door is locked. I need to .........(lock) it so I can get in.

Slide 7 - Open vraag

Prefixes 
 • In het Nederlands gebruik je ook her als een voorvoegsel
 • Schrijven          herschrijven
 • Gebruiken        hergebruiken
 • Formuleren     herformuleren

 • Her gebruik je om aan te geven dat je iets opnieuw doet of moet doen. In het Engels gebruik je dan re

Slide 8 - Tekstslide

Prefixes 
 • A prefix changes the meaning of a word
 • In English you can use re as a prefix

 • fill           refill: 
 • Example: I need to refill my waterbottle before we go, it's nearly empty. 

Slide 9 - Tekstslide

Use the prefix re:
We need to ......... (heat) our food, it has gone cold.

Slide 10 - Open vraag

Use the prefix re:
Our dog was lost, but suddenly it ...... (appeared) again.

Slide 11 - Open vraag

Suffixes / Achtervoegsels
Komen achter het woord. 

Veranderen de betekenis van het woord.

Slide 12 - Tekstslide

Suffixes: ER
 • A suffix changes the meaning of a word.
 • There are four suffixes: -er, -ful, -less, -ing. 
 • If you put the suffix ER at the end of a verb, you show a person's occupation or job. 

 • To paint               painter
 • To teach              teacher

Slide 13 - Tekstslide

Suffixes: ful
 • If you put the suffix  FUL at the end of a word, you describe a characteristic (eigenschap) of something of someone. 

 • colour                  colourful
 • To use                  useful
 • Pain                      painful

Slide 14 - Tekstslide

Suffixes: Less
 • If you put the suffix  LESS at the end of a word, it means without. 

 • fear                       fearless: Superman is a fearless man. 
 • hair                       hairless: That man has no hair, he is hairless.
 • help                      helpless: He was lost in de desert, he was                                                                totally helpless. 

Slide 15 - Tekstslide

Suffixes: ING
 • If you put the suffix  ing at the end of a word, to descibe a product or action

 • paint                     painting (schilderij)
 • build                     building
 • walk                      walking

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Maak nu de werkbladen: 
 1. Woordzoeker UN
 2. Prefix:  -re
 3. Suffix: -er

Slide 18 - Tekstslide

I know what a prefix and a suffix is.
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 19 - Poll

Maak via Stepping Stones online:
 • Hoofdstuk 5, paragraaf E, writing and grammar:
 • BK: opdracht 28 A, B en C en opdracht 29. 
 • TL/Havo: opdracht 27 A, B en C en 28. 

 • Klaar: Leer via Slim Stampen de woordjes en Stones  van hoofdstuk 5. 

Slide 20 - Tekstslide