De arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Na deze les kun je uitleggen hoe een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Je kunt de verschillende dienstverbanden toelichten. Je kunt uitleggen wat de wet regelt om de werknemers te beschermen. Je kunt beschrijven hoe het loon tot stand komt en kunt het nettoloon berekenen.

Onderdelen in deze les
Arbeidsmarkt

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Je kunt uitleggen hoe een arbeidsovereenkomst tot stand komt.

  • Je kunt de verschillende dienstverbanden toelichten.

  • Je kunt uitleggen wat de wet regelt om de werknemers te beschermen.

  • Je weet hoe het loon tot stand komt en kunt het nettoloon berekenen.


Slide 2 - Tekstslide

Video
De arbeidsmarkt

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Wat gebeurt er op de arbeidsmarkt?

Slide 5 - Open vraag

Video
Arbeidsovereenkomst

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Afspraken over loon, werktijden, pensioen en aantal vakantiedagen noem je:
A
primaire arbeidsvoorwaarden
B
secundaire arbeidsvoorwaarden

Slide 8 - Quizvraag

Welk loon krijg je op je bankrekening gestort?
A
brutoloon
B
nettoloon

Slide 9 - Quizvraag

Wat is een bedrijfstak?

Slide 10 - Open vraag

Wat doet een vakbond?

Slide 11 - Open vraag

Wat is een CAO?
A
Centrale Arbeidsovereenkomst
B
Collectieve Arbeidsonderneming
C
Centrale Arbeidsonderneming
D
Collectieve Arbeidsovereenkomst

Slide 12 - Quizvraag

Soorten banen
Je kunt in Nederland voltijd en deeltijd werken.

deeltijdbaan (parttime) -> je werkt minder dan 38 uur per week

voltijdbaan (fulltime) -> je werkt minimaal 38 uur per week

Slide 13 - Tekstslide

Video
Soorten banen

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Welke soorten banen kun je hebben?

Slide 16 - Open vraag

Arbowet
De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers hun werk veilig kunnen uitvoeren en hiervan niet ziek worden. 

ARBO: ARBeidsOmstandigheden

Slide 17 - Tekstslide

Arbeidstijdenwet
Wet waarin de regels staan over werktijden en rusttijden:
  • Hoeveel uur je mag werken per dag en hoeveel pauze je dan moet krijgen.
  • Hoeveel nachtdiensten of ploegendiensten je mag draaien.
  • Het verlof voor zorgtaken: zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof.

Er is een speciale arbeidstijdenwet voor jongeren:
  • Schooltijd telt als werktijd.
  • Beperkt aantal uren in de avond en het weekend.
  • Regels veranderen per jaar dat je ouder wordt.

Slide 18 - Tekstslide

Hoeveel mogen kinderen van 15 jaar werken?
Klik op de link en lees goed door wat de regels zijn voor 15-jarigen op de arbeidsmarkt.


Slide 19 - Tekstslide

Welke regels zijn er voor een 15-jarige voor het werken op zondag?

Slide 20 - Open vraag

Hoeveel uur mag je als 15-jarige maximaal werken op een schooldag?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 21 - Quizvraag

Minimumloon

Het wettelijk vastgestelde loon dat een werkgever ten minste moet betalen aan werknemers.

Slide 22 - Tekstslide

Klik op de link en zoek op wat het minimumloon is voor een 17-jarige per dag.

Slide 23 - Open vraag

Wat heb je geleerd?

Slide 24 - Tekstslide

Hoe noem je de prijs van arbeid?

Slide 25 - Open vraag

Als er veel vraag is naar programmeurs, en er zijn er weinig, dan is het salaris hoog.
A
juist
B
onjuist

Slide 26 - Quizvraag

Wat is een vacature?

Slide 27 - Open vraag

Dit is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer.
A
CAO
B
Arbeidsovereenkomst
C
Flexwerk
D
Arbeidsvoorwaarden

Slide 28 - Quizvraag

Een teveel aan arbeiders kan leiden tot ontslag.
A
juist
B
onjuist

Slide 29 - Quizvraag

Deze wet regelt de werk- en rusttijden
A
Arbowet
B
Arbeidstijdenwet

Slide 30 - Quizvraag

Bereken het nettoloon:
Brutoloon: €3.000, Loonbelasting: €800, sociale premies: €150.
A
€3.950
B
€2.200
C
€2.050
D
€1.950

Slide 31 - Quizvraag

Wat maakt flexibel werk aantrekkelijk voor de werkgever?

Slide 32 - Open vraagArbeidsmarkt

Slide 33 - Tekstslide