De arbeidsmarkt

ARBEIDSMARKT
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Na deze les kun je uitleggen hoe een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Je kunt de verschillende dienstverbanden toelichten. Je kunt uitleggen wat de wet regelt om de werknemers te beschermen. Je kunt beschrijven hoe het loon tot stand komt en kunt het nettoloon berekenen.

Onderdelen in deze les

ARBEIDSMARKT

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Je kunt uitleggen hoe een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
  • Je kunt de verschillende dienstverbanden toelichten.
  • Je kunt uitleggen wat de wet regelt om de werknemers te beschermen.
  • Je weet hoe het loon tot stand komt en kunt het nettoloon berekenen.


Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

2

Slide 4 - Video

00:29
Afspraken over loon, werktijden, pensioen en aantal vakantiedagen noem je:
A
primaire arbeidsvoorwaarden
B
secundaire arbeidsvoorwaarden

Slide 5 - Quizvraag

00:48
Welk loon krijg je op je bankrekening gestort?
A
brutoloon
B
nettoloon

Slide 6 - Quizvraag

Wat gebeurt er op de arbeidsmarkt?

Slide 7 - Open vraag

Wat is een bedrijfstak?

Slide 8 - Open vraag

Wat doet een vakbond?

Slide 9 - Open vraag

Wat is een CAO?
A
Centrale Arbeidsovereenkomst
B
Collectieve Arbeidsonderneming
C
Centrale Arbeidsonderneming
D
Collectieve Arbeidsovereenkomst

Slide 10 - Quizvraag

Soorten banen
Je kunt in Nederland VOLTIJD en DEELTIJD werken.

deeltijdbaan (parttime) -> je werkt MINDER dan 38 uur per week
voltijdbaan (fulltime) -> je werkt minimaal 38 uur per week

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Welke soorten banen kun je hebben?

Slide 13 - Open vraag

Arbowet
De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers hun werk veilig kunnen uitvoeren en hiervan niet ziek worden. 

ARBO: ARBeidsOmstandigheden

Slide 14 - Tekstslide

Arbeidstijdenwet
Wet waarin de regels staan over werktijden en rusttijden:
  • Hoeveel uur je mag werken per dag en hoeveel pauze je dan moet krijgen.
  • Hoeveel nachtdiensten of ploegendiensten je mag draaien.
  • Het verlof voor zorgtaken: zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof.

Er is een speciale arbeidstijdenwet voor jongeren:
  • Schooltijd telt als werktijd.
  • Beperkt aantal uren in de avond en het weekend.
  • Regels veranderen per jaar dat je ouder wordt.

Slide 15 - Tekstslide

Hoeveel mogen kinderen van 15 jaar werken?
Klik op de link en lees goed door wat de regels zijn voor 15-jarigen op de arbeidsmarkt.


Slide 16 - Tekstslide

Wat voor regels zijn er voor een 15-jarige voor het werken op zondag?

Slide 17 - Open vraag

Hoeveel mag je als 15-jarige maximaal werken op een schooldag?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 18 - Quizvraag

Minimumloon

Het wettelijk vastgestelde loon dat een werkgever ten minste moet betalen aan werknemers.

Slide 19 - Tekstslide

Klik op de link en zoek op wat het minimumloon is voor een 17-jarige per dag.

Slide 20 - Open vraag

Wat heb je geleerd?

Slide 21 - Tekstslide

Hoe noem je de prijs van arbeid?

Slide 22 - Open vraag

Als er veel vraag is naar programmeurs, en er zijn er weinig, dan is het salaris hoog.
A
juist
B
onjuist

Slide 23 - Quizvraag

Wat is een vacature?

Slide 24 - Open vraag

Dit is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer.
A
CAO
B
Arbeidsovereenkomst
C
Flexwerk
D
Arbeidsvoorwaarden

Slide 25 - Quizvraag

Een teveel aan arbeiders kan leiden tot ontslag.
A
juist
B
onjuist

Slide 26 - Quizvraag

Deze wet regelt de werk- en rusttijden
A
Arbowet
B
Arbeidstijdenwet

Slide 27 - Quizvraag

Bereken het nettoloon:
Brutoloon: €3.000, Loonbelasting: €800, sociale premies: €150.
A
€3.950
B
€2.200
C
€2.050
D
€1.950

Slide 28 - Quizvraag

Wat maakt flexibel werk aantrekkelijk voor de werkgever?

Slide 29 - Open vraag

Heb je de lesstof nog niet goed begrepen? Kijk dan naar de volgende video's.

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video

Slide 34 - Video

Slide 35 - Video