Landbouw in zijn meest commerciële vorm

1 / 35
volgende
Slide 1: Video
AardrijkskundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Wat zie je het meest op de afbeeldingen over landbouw in de VS?

Slide 4 - Open vraag

Welke vorm van landbouw overheerst in de VS?

Slide 5 - Open vraag

Situering VS
1
2
3

Slide 6 - Tekstslide

Welk landen zijn 1, 2 en 3?

Slide 7 - Open vraag

Reliëf

Slide 8 - Tekstslide

Welke letter duidt de Rocky Mountains aan?

Slide 9 - Open vraag

Reliëf
Rocky Mountains = B

Slide 10 - Tekstslide

Welk cijfer duidt de Great Plains aan?

Slide 11 - Open vraag

Reliëf
Great Plains = 3

Slide 12 - Tekstslide

Bij welke letter vind je de Appalachen?

Slide 13 - Open vraag

Reliëf
Appalachen = C

Slide 14 - Tekstslide

Welk cijfer zijn de Grote Meren?

Slide 15 - Open vraag

Reliëf
Grote Meren = 1

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Wat is het belang van de Amerikaanse landbouw?

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Link

Neerslag
De isohyeet van 400mm (hier is de gemiddelde neerslag 400mm) valt ongeveer samen met de lengtelijn 100°W.In de Great Plains (rode kader) valt tussen de 400 en 1000mm neerslag/jaar. Dit is ongeveer hetzelfde als bij ons, maar er zijn ook drogere seizoenen.
400 mm/jaar

Slide 20 - Tekstslide

Hoe lossen de boeren de droogte op?

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Video

Boeren irrigeren met gigantische sproeiers die ronddraaien => daarom zie je vanuit de lucht deze graancirkels

Slide 23 - Tekstslide

Bekijk de isothermen (= rode lijnen die de gemiddelde temperatuur van de warmste maand aangeven)

In het Noordwesten van de VS zijn de winters zeer streng

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Hoe lossen de boeren de koude in het noorden op?

Slide 26 - Open vraag

Wat is het verschil tussen zomer- en wintertarwe?

Slide 27 - Open vraag

Droogte in Californië

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Invloed op de natuur
Gevolgen van de grootschalige aanpak

Ontstaan van BADLANDS
Oorzaak: droogte, wind en watererosie, verkeerd ploegen en slecht landbeheer

Slide 30 - Tekstslide

Oplossingen
- contourploegen

- stripcropping  

Slide 31 - Tekstslide

Contourploegen: met de hoogtelijnen mee ploegen

Slide 32 - Tekstslide

Stripcropping: stroken gewassen die op verschillende tijdstippen moeten geoogst worden, minder hinder van winderosie

Slide 33 - Tekstslide

Wat zijn de kenmerken van het landbouwsysteem in de V.S.?

Slide 34 - Open vraag

Samengevat: kenmerken van het landbouwsysteem in de VS

  • grote akkers
  • moderne landbouwtechnieken en machines
  • grote kapitaalsinbreng (veel investeringen)
  • gewassen bestemd voor uitvoer
  • hoge opbrengsten
  • Veel tarwe

Slide 35 - Tekstslide