1.2 The News

1 / 51
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 51 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

What recent news topics do you remember?

Slide 2 - Woordweb

What news are you interested in?

Slide 3 - Woordweb

Behind the News
Behind the News is de Australische versie van het jeugdjournaal. In deze Lesson Up ga je naar een aflevering kijken. Tussendoor krijg je vragen.
Listen carefully and good luck on answering the questions! 

Slide 4 - Tekstslide

12

Slide 5 - Video

Do listening Exercises 3

Slide 6 - Tekstslide

TODAY'S LESSON
 • Personal Pronouns 
 • Possessive Pronouns

Slide 7 - Tekstslide

Personal 
Pronouns

Slide 8 - Tekstslide

Uitleg
Een persoonlijk voornaamwoord gebruiken we in plaats van een zelfstandig naamwoord:
==> een persoon, een dier, of een ding

Het meisje loopt - she walks
De jongen loopt   - he walks
De kat loopt -         it walks

Slide 9 - Tekstslide

Uitleg
Let op: I (ik) is altijd met een hoofdletter

Slide 10 - Tekstslide

Vervang "Susan" door een persoonlijk voornaamwoord:
A
he
B
we
C
you
D
she

Slide 11 - Quizvraag

Vervang "the dog" door een persoonlijk voornaamwoord:
A
he
B
it
C
you
D
I

Slide 12 - Quizvraag

Vervang "my friends and I" door een persoonlijk voornaamwoord:
A
I
B
they
C
we
D
you

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Tekstslide

Persoonlijke voornaamwoorden - 2e rijtje

Slide 15 - Tekstslide


Peter is in love with his girlfriend, Anne. He loves ........ .
A
her
B
his
C
you
D
we

Slide 16 - Quizvraag


Do you help your dad? Do you help .....?
A
she
B
he
C
him
D
her

Slide 17 - Quizvraag

We gave him the money and he gave .......... (we) the candy.
A
him
B
them
C
her
D
us

Slide 18 - Quizvraag

Maak een zin met een of meer Personal Ponoun(s).

Slide 19 - Open vraag

Possessive 
Pronouns

Slide 20 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden

 • geven bezit aan
 • worden dus gebruikt om aan te geven dat iets van iemand is

Slide 21 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Een overzicht:

mijn          =         my
jouw/uw  =         your
zijn             =        his
haar           =        her


zijn/haar (dingen)    =      its
onze                             =      our
jullie                             =      your
hun                               =     their

Slide 22 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Net zoals in het Nederlands kun je op nog een manier aangeven dat iets van iemand is:
                 Dat is mijn fiets.
                Die fiets is van mij.
De betekenis van de zin is hetzelfde, maar de manier van zeggen is anders. Net als in het Nederlands gebruik je dan een ander bezittelijk voornaamwoord

Slide 23 - Tekstslide


 • mijn
 • jouw
 • zijn
 • haar

 • ons/onze
 • jullie/uw
 • hun 


 • my
 • your
 • his
 • her

 • our
 • your
 • their
Bezittelijke voornaamwoorden - 1

Slide 24 - Tekstslide


 • van mij
 • van jou
 • van hem
 • van haar

 • van ons
 • van jullie/u
 • van hen 


 • mine
 • yours
 • his
 • hers

 • ours
 • yours
 • theirs
 Bezittelijke voornaamwoorden - 2

Slide 25 - Tekstslide

Voorbeelden
Dit is mijn gitaar. -> This is my guitar.
Deze gitaar is van mij. -> This guitar is mine

Dat zijn hun boeken. -> Those are their books.
De boeken zijn van hen. -> The books are theirs

Dit is zijn tas. -> This is his bag.
Deze tas is van hem. -> This bag is his.

Slide 26 - Tekstslide

The cat has a long tail.
______ colour is white.
A
her
B
his
C
its
D
our

Slide 27 - Quizvraag

Susan and Mike are twins.
____ birthday is in May
A
they
B
their
C
her
D
his

Slide 28 - Quizvraag

Wat is de juiste vertaling van deze zin:
Dit is mijn gitaar.
A
This is my guitar.
B
That guitar is of mine.
C
This guitar is my.
D
Those guitars are ours.

Slide 29 - Quizvraag


My pencil is broken. Can I borrow ......?
A
your
B
her
C
yours
D
mine

Slide 30 - Quizvraag

She has a book.
It is ___ book.
A
her
B
his
C
she
D
its

Slide 31 - Quizvraag

We are called Smith.
____ last name is Smith.
A
we
B
us
C
your
D
our

Slide 32 - Quizvraag

Maak een zin met een of meer Possessive Pronoun(s).

Slide 33 - Open vraag

Do 1.2 Exercise 2 + Grammar
Well done!


Slide 34 - Tekstslide

0

Slide 35 - Video

00:18
Luister naar het volgende stukje en beantwoord daarna deze vraag:
Australie staat 8e in de medaillespiegel. Wat zegt de verslaggeefster hierover? 

Slide 37 - Tekstslide

00:46
Australie staat 8e in de medaillespiegel. Wat zegt de verslaggeefster hierover?
A
Volgende keer beter.
B
Australie heeft nog nooit zo goed gepresteerd.
C
8e is eigenlijk de nieuwe eerste plek.
D
We zijn trots op dit resultaat!

Slide 38 - Quizvraag

00:47
volgende vraag
Welke nationaliteit had de tegenstander van tennisser Clifford?

Slide 39 - Tekstslide

01:31
Welke nationaliteit had de tegenstander van tennisser Clifford?
A
Amerikaans
B
Nederlands
C
Frans
D
Braziliaans

Slide 40 - Quizvraag

01:32
volgende vraag
Welke oproep hebben inheemse groepen gedaan aan wereldleiders over de Amazone?
(inheemse groepen = oorspronkelijke bevolking)

Slide 41 - Tekstslide

02:26
Welke oproep hebben inheemse groepen gedaan aan wereldleiders over de Amazone?
A
80% van het gebied moet beschermd worden in 2025.
B
Er mogen nog maar 10% bomen gekapt worden.
C
Er mogen geen stukken van de Amazone meer verbrand worden.

Slide 42 - Quizvraag

02:27
volgende vraag
In welke race had Jack Haig zijn sleutelbeen gebroken?

Slide 43 - Tekstslide

03:48
In welke race had Jack Haig zijn sleutelbeen gebroken?
A
Tour of Spain
B
Tour de France
C
Tour of Italy
D
Olympische spelen

Slide 44 - Quizvraag

03:49
volgende vraag

Slide 45 - Tekstslide

04:25
Welke uitspraak is niet waar?
A
Dario is de eerste die met een vliegtuig door een autotunnel vliegt?
B
Dario vloog met zo'n 120 km/u door de tunnel.
C
Dario heeft een wereldrecord gezet.
D
Dario komt uit Turkije

Slide 46 - Quizvraag

04:28
volgende vraag
Wat is het doel van de roeiwedstrijd?

Slide 47 - Tekstslide

05:06
Wat is het doel van de roeiwedstrijd?
A
Om de snelste te zijn.
B
Om zoveel mogelijk mensen te saboteren.
C
Om zo lang mogelijk te blijven drijven.
D
Om de mooiste boot te maken.

Slide 48 - Quizvraag

Slide 49 - Link

Do exercise 2 + Grammar/Extra Grammar

Slide 50 - Tekstslide

Slide 51 - Tekstslide