cross

To be going to

wed”

 

 

 

Name: Christel Steinbusch________________

Class: _________________

 

 

 

 

 

Text

Score

Holes

 

The Named

 

 

_____________________

Final score

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading Report “Holes “( TB p. 110-112 ):

Lees “Holes” op p.110-112 van je Textbook. Zet de volgende feiten op de volgorde waarin ze in de tekst genoemd worden.
A Camp Green Lake was vroeger een meer.
B De vader van Stanley is uitgever.
C Volgens de moeder van Stanley heeft de familie ook weleens geluk gehad.
D Stanley’s overgrootvader werd beroofd door Kissin’Kate Barlow.
E Stanley’s- over-over-grootvader heeft vroeger een varken gestolen.
F Stanley moest kiezen tussen de gevangenis en Camp Green Lake.
G Stanley komt uit een arme familie
 

De juiste volgorde is: ____________________________________

 

Finish the story:
Hoe denk jij dat het verhaal verder gaat? Wat treft Stanley aan in het kamp? Komt hij erachter waarom de jongens elke dag een gat moeten graven? Maak het verhaal in het Engels af. Gebruik minstens 150 woorden.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Answer the questions
Stel je voor dat er een film wordt gemaakt van dit verhaal met jouw vervolg. Beantwoord de volgende vragen:
1. Welke acteur zou volgens jou Stanley moeten spelen? Wie zou de warden moeten spelen? Leg duidelijk uit waarom!!!
____________________________________________________________________________________________________________
2. Wat is volgens jou een goede plek om de film op te nemen? Leg uit waarom! ___________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
3. Wat voor muziek zou jij gebruiken bij het verfilmen van het fragment uit het TB? Leg uit!
___________________________________________________________________________________________________________
4. Het boek heet “Holes”. Welke andere titel zou jij de film geven en waarom?
____________________________________________________________________________________________________________
 

Reading Report “The Named” by Marianne Curley ( TB p.113-115 )
 

1 True or false?
    - Isabel is bijna te laat voor school.                            T/F
    - Matt moet al zijn schoolspullen nog verzamelen.       T/F
    - Volgens Isabel bemoeit Matt zich te veel met haar.   T/F
    - Matt denkt dat Isabel hem voor de gek houdt.          T/F
    - Isabel speelde vroeger graag met meisjesspeelgoed. T/F
    - De appel ziet er normal uit na Isabels ongelukje.       T/F
 

2 Answer the following questions in English!    
 

( 1.p ) What sort of story/book is this?
______________________________________________________
 

( 2p. )What does it mean if you are “Named”?
______________________________________________________
 

( 3p. ) How is the relationship between Isabel and her brother?
Give 2 examples from the text!
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 

( 2p.) What is the reason for Matt’s behavior towards Isobel?
______________________________________________________
 

( 2p.) What is the reason that Isobel cuts her finger?
______________________________________________________
 

( 2p. ) Why does Matt say “Are you playing…. Something “( lines 105-107 )?
______________________________________________________
______________________________________________________
 

( 2p.) What sort of girl is Isabel? Give proof from the text!
______________________________________________________
______________________________________________________
 

  to the EnWeglish classroom!
Welcome to Northern Ireland! :)
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Engelsvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

wed”

 

 

 

Name: Christel Steinbusch________________

Class: _________________

 

 

 

 

 

Text

Score

Holes

 

The Named

 

 

_____________________

Final score

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading Report “Holes “( TB p. 110-112 ):

Lees “Holes” op p.110-112 van je Textbook. Zet de volgende feiten op de volgorde waarin ze in de tekst genoemd worden.
A Camp Green Lake was vroeger een meer.
B De vader van Stanley is uitgever.
C Volgens de moeder van Stanley heeft de familie ook weleens geluk gehad.
D Stanley’s overgrootvader werd beroofd door Kissin’Kate Barlow.
E Stanley’s- over-over-grootvader heeft vroeger een varken gestolen.
F Stanley moest kiezen tussen de gevangenis en Camp Green Lake.
G Stanley komt uit een arme familie
 

De juiste volgorde is: ____________________________________

 

Finish the story:
Hoe denk jij dat het verhaal verder gaat? Wat treft Stanley aan in het kamp? Komt hij erachter waarom de jongens elke dag een gat moeten graven? Maak het verhaal in het Engels af. Gebruik minstens 150 woorden.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Answer the questions
Stel je voor dat er een film wordt gemaakt van dit verhaal met jouw vervolg. Beantwoord de volgende vragen:
1. Welke acteur zou volgens jou Stanley moeten spelen? Wie zou de warden moeten spelen? Leg duidelijk uit waarom!!!
____________________________________________________________________________________________________________
2. Wat is volgens jou een goede plek om de film op te nemen? Leg uit waarom! ___________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
3. Wat voor muziek zou jij gebruiken bij het verfilmen van het fragment uit het TB? Leg uit!
___________________________________________________________________________________________________________
4. Het boek heet “Holes”. Welke andere titel zou jij de film geven en waarom?
____________________________________________________________________________________________________________
 

Reading Report “The Named” by Marianne Curley ( TB p.113-115 )
 

1 True or false?
    - Isabel is bijna te laat voor school.                            T/F
    - Matt moet al zijn schoolspullen nog verzamelen.       T/F
    - Volgens Isabel bemoeit Matt zich te veel met haar.   T/F
    - Matt denkt dat Isabel hem voor de gek houdt.          T/F
    - Isabel speelde vroeger graag met meisjesspeelgoed. T/F
    - De appel ziet er normal uit na Isabels ongelukje.       T/F
 

2 Answer the following questions in English!    
 

( 1.p ) What sort of story/book is this?
______________________________________________________
 

( 2p. )What does it mean if you are “Named”?
______________________________________________________
 

( 3p. ) How is the relationship between Isabel and her brother?
Give 2 examples from the text!
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 

( 2p.) What is the reason for Matt’s behavior towards Isobel?
______________________________________________________
 

( 2p.) What is the reason that Isobel cuts her finger?
______________________________________________________
 

( 2p. ) Why does Matt say “Are you playing…. Something “( lines 105-107 )?
______________________________________________________
______________________________________________________
 

( 2p.) What sort of girl is Isabel? Give proof from the text!
______________________________________________________
______________________________________________________
 

  to the EnWeglish classroom!
Welcome to Northern Ireland! :)

Slide 1 - Tekstslide

What are we going to do today?
  • What have you learned last lesson?
  • Today's goal
  • Grammar 'to be going to'
  • Individual work

Slide 2 - Tekstslide

What have you learned last lesson?

Slide 3 - Open vraag

Today's goal
Today's goal is that you know more about Northern Ireland and how and when to use 'to be going to'.

Slide 4 - Tekstslide

What picture can you find of Northern Ireland?

Slide 5 - Open vraag

What other parts of Great Britain does Northern Ireland belong to?

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Tekstslide

Waneer gebruik je 'to be going to' denk je?

Slide 8 - Open vraag

Am
Are
Is
I
You (jij/u)
He
She
It
We
You (jullie)
They

Slide 9 - Sleepvraag

Grammar 'to be going to'
  • Gebruik: voor dingen die je van plan bent.
  • Vorm: am / is / are  + going to + hele werkwood
  • Bijv. I'm going to have dinner at 6 p.m. today.
  • Bijv. She isn't going to have dinner at 6 p.m. today.
  • Are we going to have dinner at 6 p.m. today?

Slide 10 - Tekstslide

Gebruik to be going to:
She ______video games. (to play)

A
are going to play
B
be going to play
C
am going to play
D
is going to play

Slide 11 - Quizvraag

We ____ to Canada next year (to travel).
A
am going to travel
B
is going to travel
C
are going to travel
D
to be going to travel

Slide 12 - Quizvraag

Gebruik to be going to:
I ______ drink with a friend tonight (to drink).

A
is going to drink
B
be going to drink
C
going to drink
D
am going to drink

Slide 13 - Quizvraag

Gebruik to be going to:
You _____ at school next week (to work).
A
is going to work
B
am going to work
C
are going to work
D
to be going to work

Slide 14 - Quizvraag

Gebruik to be going to:
They _____ to school next week (to walk).
A
are going to walk
B
am going to walk
C
is going to walk
D
be going to walk

Slide 15 - Quizvraag

Aan de slag!! :)
Maak online Lesson 2 van Unit 4, opdracht 4, 5 + 6

Slide 16 - Tekstslide